Legge til eller fjerne en digital signatur i Office-filer

Denne artikkelen forklarer hva en digital signatur er (også kalt digital ID), hva den kan brukes til, og hvordan du kan bruke digitale signaturer i følgende Microsoft Office-programmer: Word, Excel og PowerPoint.

I denne artikkelen

Hva er en digital signatur?

Signaturlinjer i Word og Excel

Opprette en signaturlinje i Word eller Excel

Signere signaturlinjen i Word eller Excel

Fjerne digitale signaturer fra Word eller Excel

Usynlige digitale signaturer i Word, Excel eller PowerPoint

Legge til usynlige digitale signaturer i Word, Excel eller PowerPoint

Fjerne usynlige digitale signaturer fra Word, Excel eller PowerPoint

Hva er en digital signatur?

En digital signatur er et elektronisk, kryptert godkjenningsstempel på digital informasjon som e-postmeldinger, makroer eller elektroniske dokumenter. En signatur bekrefter at informasjonen stammer fra signataren og ikke er endret.

Signatursertifikat og sertifiseringsinstans

Signatursertifikat     Hvis du vil opprette en digital signatur, må du ha et signerings sertifikat, som beviser identiteten. Når du sender en digitalt signert makro eller et dokument, sender du også sertifikatet og en fellesnøkkel. Sertifikater utstedes av en sertifiseringsinstans, og i likhet med et førerkort kan det utløpe eller tilbakekalles. Et sertifikat er vanligvis gyldig for et år, som signataren må fornye, eller få et nytt signerings sertifikat for å etablere identitet.

Obs!: Du får mer informasjon om fellesnøkler og privatnøkler i denne MSDN-artikkelen (kan være på engelsk).

Sertifiseringsinstans     En sertifiseringsinstans er et organ som har likhetstrekk med en notarius publicus. Det utsteder digitale sertifikater, signerer sertifikater for å bekrefte gyldigheten til sertifikatene og holder oversikt over hvilke sertifikater som har blitt tilbakekalt eller som har utløpt.

Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får et digitalt sertifikat, kan du se Få et digitalt sertifikat og opprette en digital signatur.

Hva garanterer en digital signatur?

 • Ekthet     Signataren er bekreftet som signataren.

 • Integritet     Innholdet er ikke endret siden det ble signert digitalt.

 • Ikke-avvisning     Beviser opprinnelsen til det signerte innholdet for alle parter. Avvisning henviser til det at en signatar benekter enhver tilknytning til det signerte materialet.

 • Notarisering     Signaturer i Word-, Excel- eller PowerPoint-filer som har fått en tidsangivelse av en sikker tidsangivelsesserver, har under visse omstendigheter gyldighet som notarialbekreftelse.

Dette kan bare bekreftes når personen som oppretter innholdet, signerer det digitalt ved hjelp av en signatur som oppfyller følgende kriterier:

 • Den digitale signaturen er gyldig.

 • Sertifikatet som er tilknyttet den digitale signaturen, er gyldig (ikke utløpt).

 • Personen eller organisasjonen som signerer, også kalt utgiveren, er klarert.

  Viktig!: Signerte dokumenter som har et gyldig tidsstempel, anses for å ha gyldige signaturer, uansett alderen eller tilbakekallelsesstatusen til signatursertifikatet.

 • Sertifikatet som er tilknyttet den digitale signaturen, er utstedt av en anerkjent sertifiseringsinstans til utgiveren som signerer dokumentet.

Til toppen av siden

Signaturlinjer i Word og Excel

En signaturlinje har likhetstrekk med en typisk signaturplassholder som kan vises i et utskrevet dokument. Den fungerer imidlertid ikke på samme måte. Når det settes inn en signaturlinje i en Office-fil, kan forfatteren angi informasjon om hvem som skal signere dokumentet, og gi instruksjoner til signataren. Når en elektronisk kopi av filen sendes til den tiltenkte signataren, ser vedkommende signaturlinjen og en melding der vedkommende bes om å signere. Signataren kan:

 • Skriv inn en signatur, eller

 • Velg et bilde av en håndskrevet signatur, eller

 • Skrive en signatur ved å bruke håndskriftsfunksjonen på en PC med berøringsskjerm

Når signataren legger til en synlig gjengivelse av en signatur i dokumentet, blir det samtidig lagt til en digital signatur for å godkjenne signatarens identitet.

Meldingsfelt for modusen Merket som endelig

Viktig!: Et digitalt signert dokument blir skrivebeskyttet for å unngå endringer.

Opprette en signaturlinje i Word eller Excel

 1. Plasser pekeren på det stedet i dokumentet der du vil legge til en signaturlinje.

 2. Klikk Signaturlinje-listen i Tekst-gruppen på fanen Sett inn, og klikk deretter Microsoft Office-signaturlinje.

 3. I dialogboksen Signaturoppsett skriver du inn informasjonen som skal vises under signaturlinjen:
  Dialogboksen Signaturdetaljer

  • Foreslått signatar     Signatarens fulle navn.

  • Tittel for foreslått signatar     Eventuell tittel for signatar.

  • E-postadresse for foreslått signatar     Signatarens e-postadressen, om nødvendig.

  • Instruksjoner til signataren     Legg til instruksjoner til signataren, for eksempel: «Før du signerer dokumentet, må du bekrefte at innholdet er korrekt.»

 4. Merk av for en eller begge av følgende alternativer:

  • Tillat at signataren legger til kommentarer i dialogboksen Signer     Tillatt at signataren skriver inn et formål ved signeringen.

  • Vis signeringsdato på signaturlinje     Datoen dokumentet ble signert vises med signaturen.

Tips!: Gjenta disse trinnene for å legge til flere signaturlinjer.

Obs!: Hvis dokumentet ikke signeres, vises meldingsfeltet Signaturer. Klikk Vis signaturer for å fullføre signeringsprosessen.

Meldingsfeltet Signaturer, usignert dokument

Til toppen av siden

Signere signaturlinjen i Word eller Excel

Når du signerer en signaturlinje, legger du til en synlig fremstilling av signaturen og en digital signatur.

En usignert signaturlinje

 1. Høyreklikk signaturlinjen i filen.

  Obs!: Hvis filen åpnes i beskyttet visning, klikker du Rediger likevel hvis filen er fra en pålitelig kilde.

 2. Velg Signer på menyen.

  • Hvis du vil legge til en maskinskrevet versjon av signaturen din, skriver du inn navnet ditt i boksen ved siden av der det står X.

  • Hvis du vil velge et bilde av signaturen din, klikker du Velg bilde. Finn frem til mappen signaturbildefilen er lagret i, i dialogboksen Velg signaturbilde, velg filen du vil bruke, og klikk deretter Velg.

   Obs!: 

   • Alternativet Stempelsignaturlinje vises for kunder som bruker kinesisk (tradisjonell eller forenklet), koreansk eller japansk språkversjon.

   • I tillegg kan du signere en signaturlinje ved å dobbeltklikke signaturlinjen. Skriv inn navnet ditt ved siden av X-symbolet. Klikk eventuelt pilen ved siden av signaturen i inndelingen Forespurte signaturer i Signatur-ruten. Velg Signer på menyen.

  • Hvis du vil legge til en håndskrevet signatur (gjelder bare for Tablet PC-brukere), signerer du i boksen ved siden av der det står X, ved hjelp av håndskriftfunksjonen.

  • Klikk Signer.

  • Knappen Signaturer vises nederst på dokumentet eller regnearket.

Følgende bilde viser Signaturer-knappen.

Den røde signaturknappen

Til toppen av siden

Fjerne digitale signaturer fra Word eller Excel

 1. Åpne dokumentet eller regnearket som inneholder den synlige signaturen du vil fjerne.

 2. Høyreklikk signaturlinjen.

 3. Klikk Fjern signatur.

 4. Klikk Ja.

Obs!: I tillegg kan du fjerne en signatur ved å klikke pilen ved siden av signaturen i Signatur-ruten. Velg Fjern signatur.

Til toppen av siden

Usynlige digitale signaturer i Word, Excel eller PowerPoint

En usynlig digital signatur, for eksempel en synlig digital signaturlinje, bekrefter dokumentets ekthet, integritet og opprinnelse. Du kan legge til usynlige digitale signaturer i Word-dokumenter, Excel-arbeidsbøker og PowerPoint-presentasjoner.

Signerte dokumenter har Signaturer-knappen nederst i dokumentet. I signerte dokumenter vises også signaturinformasjonen i inndelingen Informasjon som du ser etter at du klikker fanen Fil.

Til toppen av siden

Legge til usynlige digitale signaturer i Word, Excel eller PowerPoint

Du kan beskytte ektheten til innholdet i et dokument ved å legge til en usynlig digital signatur. Signerte dokumenter har Signaturer-knappen nederst i dokumentet.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Informasjon.

 3. Klikk Beskytt dokument, Beskytt arbeidsbok eller Beskytt presentasjon.

 4. Velg Legg til en digital signatur.

 5. Les Word-, Excel- eller PowerPoint-meldingen, og klikk deretter OK.

 6. Skriv inn formålet i Formål med å signere dette dokumentet i dialogboksen Signer.

 7. Klikk Signer.

Når en fil er digitalt signert, vises Signaturer-knappen, og filen blir skrivebeskyttet for å forhindre endringer.

Til toppen av siden

Fjerne usynlige digitale signaturer fra Word, Excel eller PowerPoint

 1. Åpne dokumentet, regnearket eller presentasjonen som inneholder den usynlige signaturen du vil fjerne.

 2. Klikk fanen Fil.

 3. Klikk Informasjon.

 4. Klikk Vis signaturer.

 5. Dokument-, regneark- eller presentasjonsvisningen vises igjen, og Signaturer-ruten vises.

 6. Klikk pilen ved siden av signaturnavnet.

 7. Klikk Fjern signatur.

 8. Klikk Ja.

Til toppen av siden

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×