Legge til eller slette tabellrader og -kolonner

Legge til eller slette tabellrader og -kolonner

Du kan bruke tabell verk tøy til enkelt å legge til og slette rader og kolonner i PowerPoint.

Legge til en rad

 1. Klikk en tabell celle i raden over eller under der du vil at den nye raden skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i gruppen rader & kolonner Oppsett -fanen under tabell verk tøy:

  • Hvis du vil legge til en rad over den merkede cellen, klikker du Sett inn ovenfor.

  • Hvis du vil legge til en rad under den merkede cellen, klikker du Sett inn nedenfor.

   Alternativer i gruppen Rader og kolonner

   Obs!: 

   • Hvis du vil legge til flere rader samtidig, kan du dra for å velge et likt antall rader til beløpet du vil legge til, og deretter klikke Sett inn over eller Sett inn nedenfor. Velg for eksempel tre eksisterende rader, klikk Sett inn over eller Sett inn nedenfor, og tre flere rader vil bli lagt til.

   • Hvis du vil legge til en rad på slutten av en tabell, klikker du cellen lengst til høyre i den siste raden, og deretter trykker du TAB.

Legg til en kolonne

 1. Klikk en tabell celle til høyre eller venstre for kolonnen der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i gruppen rader & kolonner Oppsett -fanen under tabell verk tøy:

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for den merkede cellen, klikker du Sett inn til venstre.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for den merkede cellen, klikker du Sett inn til høyre.

   Alternativer i gruppen Rader og kolonner

   Obs!: Hvis du vil legge til flere kolonner samtidig, kan du bruke musen til å velge et likt antall kolonner til beløpet du vil legge til, og deretter klikke Sett inn til venstre eller Sett inn til høyre. Velg for eksempel tre eksisterende kolonner, klikk Sett inn til venstre eller Sett inn til høyre, og tre flere kolonner vil bli lagt til.

Slette rader og kolonner

 1. Klikk en tabell celle i kolonnen eller raden du vil slette.

 2. Klikk Slettunder tabell verk tøyOppsett -fanen i gruppen rader & kolonner , og klikk deretter Slett kolonner eller Slett rader.

  Slette kolonner eller rader

Slette en tabell

 1. Klikk tabellen for å merke den.

 2. Under tabell verk tøyOppsett -fanen i gruppen rader & kolonner klikker du Slett, og deretter klikker du Slett tabell eller trykker Slett på tastaturet.

  Slette en tabell

Se også

Slå sammen, dele eller slette tabellceller

Endre utseendet på en tabell

Legge til en tabell i et lysbilde

Legge til en rad

 1. Klikk en tabell celle i raden over eller under der du vil at den nye raden skal vises.

 2. Klikk Merki tabell -gruppen på oppsett -fanen under tabell verk tøy, og klikk deretter Velg rad.

  Bilde av kategorien Oppsett under Tabellverktøy i Word

 3. Gjør ett av følgende under tabell verk tøyOppsett -fanen i gruppen rader og kolonner :

  Bilde av gruppen Rader og kolonner i PowerPoint

  • Hvis du vil legge til en rad over den merkede raden, klikker du Sett inn ovenfor.

  • Hvis du vil legge til en rad under den merkede raden, klikker du Sett inn nedenfor.

   Hvis du vil legge til flere rader samtidig, velger du antall rader du vil legge til, og deretter klikker du Sett inn over eller Sett inn nedenfor.

Tips!: Hvis du vil legge til en rad på slutten av en tabell, klikker du den siste cellen i den siste raden, og deretter trykker du TAB.

Legg til en kolonne

 1. Klikk en tabell celle i kolonnen til venstre eller til høyre for der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Klikk Merki tabell -gruppen på oppsett -fanen under tabell verk tøy, og klikk deretter Velg kolonne.

  Bilde av kategorien Oppsett under Tabellverktøy i Word

 3. Gjør ett av følgende under tabell verk tøyOppsett -fanen i gruppen rader og kolonner :

  Bilde av gruppen Rader og kolonner i PowerPoint

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for den merkede kolonnen, klikker du Sett inn til venstre.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for den merkede kolonnen, klikker du Sett inn til høyre.

   Hvis du vil legge til flere kolonner samtidig, velger du antall kolonner du vil legge til, og deretter klikker du Sett inn til venstre eller Sett inn til høyre.

Slette en kolonne eller rad

 1. Klikk en tabell celle i kolonnen eller raden du vil slette.

 2. Klikk Merki tabell -gruppen på oppsett -fanen under tabell verk tøy, og klikk deretter Merk kolonne eller Velg rad.

  Bilde av kategorien Oppsett under Tabellverktøy i Word

 3. Klikk pilen under Sletti gruppen rader & kolonner under tabell verk tøyOppsett -fanen.

  Bilde av gruppen Rader og kolonner i PowerPoint

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil slette en kolonne, klikker du Slett kolonner eller trykker tilbake.

  • Hvis du vil slette en rad, klikker du Slett rader eller trykker tilbake.

Legge til en rad

 1. Klikk en tabell celle i raden over eller under der du vil at den nye raden skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i gruppen rader & kolonner Oppsett -fanen:

  • Hvis du vil legge til en rad over den merkede cellen, klikker du Sett inn ovenfor.

  • Hvis du vil legge til en rad under den merkede cellen, klikker du Sett inn nedenfor.

   Knapper på båndet for redigering av tabell rader og-kolonner

   Obs!: 

   • Hvis du vil legge til flere rader samtidig, kan du dra for å velge et likt antall rader til beløpet du vil legge til, og deretter klikke Sett inn over eller Sett inn nedenfor. Velg for eksempel tre eksisterende rader, klikk Sett inn over eller Sett inn nedenfor, og tre flere rader vil bli lagt til.

   • Hvis du vil legge til en rad på slutten av en tabell, klikker du cellen lengst til høyre i den siste raden, og deretter trykker du TAB.

Legg til en kolonne

 1. Klikk en tabell celle til høyre eller venstre for kolonnen der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i gruppen rader & kolonner Oppsett -fanen:

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for den merkede cellen, klikker du Sett inn til venstre.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for den merkede cellen, klikker du Sett inn til høyre.

   Knapper på båndet for redigering av tabell rader og-kolonner

   Obs!: Hvis du vil legge til flere kolonner samtidig, kan du bruke musen til å velge et likt antall kolonner til beløpet du vil legge til, og deretter klikke Sett inn til venstre eller Sett inn til høyre. Velg for eksempel tre eksisterende kolonner, klikk Sett inn til venstre eller Sett inn til høyre, og tre flere kolonner vil bli lagt til.

Slette rader og kolonner

 1. Klikk en tabell celle i kolonnen eller raden du vil slette.

 2. Klikk Sletti rader-& kolonner -gruppen på Oppsett -fanen, og klikk deretter Slett kolonner eller Slett rader.

  Velg Slett-knappen, og velg deretter enten Slett kolonner eller slett rader.

Slette en tabell

 1. Klikk tabellen for å merke den.

 2. Klikk Sletti gruppen rader & kolonnerOppsett -fanen, og klikk deretter Slett tabell eller trykk Slett på tastaturet.

  Kommandoen Slett kolonne

Legge til en rad

 1. Klikk en tabell celle i raden over eller under der du vil at den nye raden skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i gruppen rader & kolonner på fanen tabell oppsett :

  • Hvis du vil legge til en rad over den merkede cellen, klikker du ovenfor.

  • Hvis du vil legge til en rad under den merkede cellen, klikker du nedenfor.

   Knapper på båndet for redigering av tabell rader og-kolonner

   Obs!: 

   • Hvis du vil legge til flere rader samtidig, kan du dra for å merke et likt antall rader til beløpet du vil legge til, og deretter klikke over eller underfor å bruke musen. Velg for eksempel tre eksisterende rader, klikk over eller under, og tre flere rader vil bli lagt til.

   • Hvis du vil legge til en rad på slutten av en tabell, klikker du cellen lengst til høyre i den siste raden, og deretter trykker du TAB.

Legg til en kolonne

 1. Klikk en tabell celle til høyre eller venstre for kolonnen der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i gruppen rader & kolonner på fanentabell oppsett :

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for den merkede cellen, klikker du venstre.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for den merkede cellen, klikker du høyre.

   Knapper på båndet for redigering av tabell rader og-kolonner

   Obs!: Hvis du vil legge til flere kolonner samtidig, kan du dra for å velge et likt antall kolonner til beløpet du vil legge til, ved hjelp av musen, og deretter klikke venstre eller høyre. Velg for eksempel tre eksisterende kolonner, klikk venstre eller høyre, og tre flere kolonner vil bli lagt til.

Slette rader og kolonner

 1. Klikk en tabell celle i kolonnen eller raden du vil slette.

 2. Klikk Sletti gruppen rader & kolonner på fanen tabell oppsett , og klikk deretter Slett kolonner eller Slett rader.

  Kommandoen Slett kolonne

Slette en tabell

 1. Klikk tabellen for å merke den.

 2. Klikk Sletti gruppen rader & kolonner på fanen tabell oppsett , og klikk deretter Slett tabell eller trykk Slett på tastaturet.

  Kommandoen Slett tabell

Legge til en rad

 1. Klikk en tabell celle i raden over eller under der du vil at den nye raden skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i gruppen rader & kolonner Oppsett -fanen under tabell verk tøy:

  • Hvis du vil legge til en rad over den merkede cellen, klikker du Sett inn ovenfor.

  • Hvis du vil legge til en rad under den merkede cellen, klikker du Sett inn nedenfor.

   Alternativer i gruppen Rader og kolonner

   Obs!: 

   • Hvis du vil legge til en rad på slutten av en tabell, kan du klikke cellen lengst til høyre i den siste raden, og deretter trykke på TAB.

   • PowerPoint for nettet kan ikke legge til flere rader eller kolonner samtidig.

Legg til en kolonne

 1. Klikk en tabell celle til høyre eller venstre for kolonnen der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i gruppen rader & kolonner Oppsett -fanen under tabell verk tøy:

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for den merkede cellen, klikker du Sett inn til venstre.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for den merkede cellen, klikker du Sett inn til høyre.

   Alternativer i gruppen Rader og kolonner

   Obs!: PowerPoint for nettet kan ikke legge til flere rader eller kolonner samtidig.

Slette rader og kolonner

 1. Klikk en tabell celle i kolonnen eller raden du vil slette.

 2. Klikk Slettunder tabell verk tøyOppsett -fanen i gruppen rader & kolonner , og klikk deretter Slett kolonner eller Slett rader.

  Slette kolonner eller rader

Slette en tabell

 1. Klikk et sted i tabellen.

 2. Klikk Slettunder tabell verk tøyOppsett -fanen i gruppen rader & kolonner , og klikk deretter Slett tabell.

  Slette en tabell

Se også

Slå sammen, dele eller slette tabellceller

Endre utseendet på en tabell

Legge til en tabell i et lysbilde

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×