Legge til eller trekke fra datoer i Excel for Mac

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

La oss si at du vil justere ferdigdatoen til et prosjekt ved å legge til to uker eller du vil bestemme varigheten til en enkelt aktivitet i en liste over aktiviteter. Du kan legge et antall dager til eller trekke et antall dager, måneder eller år fra en dato ved å bruke en enkel formel, eller du kan bruke regneark-funksjon som er utformet for å behandle datoer i Excel.

Legge et antall dager til eller trekke et antall dager fra en dato

Anta at en kontobalanse forfaller 8. februar 2012. Du vil overføre penger til kontoen slik at disse pengene ankommer 15 kalenderdager før denne datoen. I tillegg vet du at kontoen har en 30-dagers faktureringssyklus, og du vil finne ut når du må overføre penger til fakturaen for mars 2012 slik at disse pengene er tilgjengelige 15 dager før denne datoen. Følg disse trinnene for å gjøre dette:

 1. Åpne et nytt ark i en arbeidsbok.

 2. Skriv inn 08.02.2012 i celle A1.

 3. Skriv inn =A1-15 i celle B1, og trykk deretter ENTER.

  Denne formelen trekker 15 dager fra datoen i celle A1.

 4. Skriv inn =A1+30 i celle C1, og trykk deretter ENTER.

  Denne formelen legger til 30 dager til datoen i celle A1.

 5. Skriv inn =C1-15 i celle D1, og trykk deretter ENTER.

  Denne formelen trekker 15 dager fra datoen i celle C1.

  I celle A1 og C1 vises forfallsdatoene (08.02.2012 og 09.03.2012) for kontosaldoene for februar og mars, og i celle B1 og D1 vises datoene (24.01.2012 og 23.02.2012) når du må overføre pengene for at de skal bli overført 15 kalenderdager før forfallsdatoene.

Legge måneder til eller trekke måneder fra en dato

La oss si at du skal legge et bestemt antall hele måneder til eller trekke et bestemt antall hele måneder fra en dato. Du kan gjøre dette på en rask måte ved hjelp av DAG.ETTER-funksjonen.

DAG.ETTER-funksjonen krever to verdier (også kalt argument): startdatoen og antallet måneder du vil legge til eller trekke fra. Hvis du vil trekke fra måneder, oppgir du et negativt tall som det andre argumentet (for eksempel =DAG.ETTER("15.02.2012";-5)). Denne formelen trekker fem måneder fra 15.02.2012 og gir resultatet 15.09.2011.

Du kan angi verdien for startdatoen ved å referere til en celle som inneholder en datoverdi, eller ved å skrive inn datoen omgitt av anførselstegn, for eksempel «15.02.2012».

La oss for eksempel anta at du vil legge til 16 måneder til 16. oktober 2012.

 1. Skriv inn 16.10.2012 i celle A5.

 2. Skriv inn =DAG.ETTER(A5;16) i celle B5, og trykk deretter ENTER.

  Funksjonen bruker verdien i celle A5 som startdato.

 3. Skriv inn =DAG.ETTER("16.10.2012";16) i celle C5, og trykk deretter ENTER.

  I dette tilfellet bruker funksjonen en datoverdi som du har skrevet inn direkte, «16.10.2012».

  Både celle B5 og C5 viser datoen 16.02.2014.

  Hvorfor vises resultatene mine som tall i stedet for datoer?

  Avhengig av celleformatet til cellene som inneholder formlene du skrev inn, kan resultatene vises som serienumre i Excel. I dette tilfellet kan 16.02.2014 bli vist som 41686. Hvis resultatene vises som serienumre, følger du disse trinnene for å endre formatet:

  1. Velg celle B5 og C5.

  2. Velg Formater celler og deretter Dato under FormatHjem-fanen. Verdien i begge cellene skal da vises som en dato i stedet for som et serienummer.

Legge år til eller trekke år fra en dato

La oss si at du vil legge til eller trekke fra et visst antall år fra bestemte datoer, som beskrevet i tabellen nedenfor:

Dato

År som skal legges til (eller trekkes fra)

09.06.2009

3

02.09.2009

-5

10.12.2010

25

 1. Skriv inn 09.06.2009 i celle A2 i et nytt ark, og skriv deretter inn 3 i celle B2.

 2. Skriv inn 02.09.2009 i celle A3, og skriv deretter inn -5 i celle B3.

 3. Skriv inn 10.12.2010 i celle A4, og skriv deretter inn 25 i celle B4.

 4. Skriv inn =DATO(ÅR(A2)+B2;MÅNED(A2);DAG(A2)) i celle A6, og trykk deretter ENTER.

  Denne formelen legger verdien i celle B2 (3 år) til verdien i celle A2, for resultatet 09.06.2012.

 5. Skriv inn =DATO(ÅR(A3)+B3;MÅNED(A3);DAG(A3)) i celle A7, og trykk deretter ENTER.

  Denne formelen legger verdien i celle B3 (-5 år) til verdien i celle A3, for resultatet 02.09.2004.

 6. Skriv inn =DATO(ÅR(A4)+B4;MÅNED(A4);DAG(A4)) i celle A8, og trykk deretter ENTER .

  Denne formelen legger verdien i celle B4 (25 år) til verdien i celle A4, for resultatet 10.12.1935.

  I hver av de tre formlene legges et antall år fra kolonne B til årsverdien som utledes fra datoen i kolonne A.

  I celle A6 brukes for eksempel ÅR-funksjonen på datoen i celle A2 (09.06.2009), og 2009 returneres som året. Formelen legger deretter 3 (verdien i celle B2) til årsverdien, og det gir resultatet 2012. I samme formel returnerer MÅNED-funksjonen verdien 6, og DAG-funksjonen returnerer verdien 9. DATO-funksjonen kombinerer deretter disse tre verdiene til en dato som er tre år frem i tid: 09.06.2012.

Legge til en kombinasjon av dager, måneder og år til en dato

La oss si at du vil legge til en kombinasjon av dager, måneder og år til en bestemt dato.

 1. Skriv inn 09.06.2012 i celle A2 i et nytt ark.

 2. Skriv inn =DATO(ÅR(A2)+B2+3;MÅNED(A2)+1;DAG(A2)+5) i celle A4, og trykk deretter ENTER.

  Denne formelen legger til 3 år, 1 måned og 5 dager til 09.06.2012, for resultatet 14.07.2015.

 3. Skriv inn =DATO(ÅR(A2)+B2+1;MÅNED(A2)+7;DAG(A2)+5) i celle A5, og trykk deretter ENTER.

  Denne formelen legger til 1 år, 7 måneder og 5 dager til 09.06.2012, for resultatet 14.01.2014.

  I hver formel legges det til et bestemt antall år, måneder og dager til datoen som finnes i celle A2.

  I celle A5 brukes for eksempel ÅR-funksjonen på datoen i celle A2 (09.06.2012), og 2012 returneres som året. Formelen legger deretter 1 til årsverdien og gir resultatet 2013. MÅNED-funksjonen returnerer verdien 6, og 7 måneder legges til denne verdien. I og med at summen av 6 måneder pluss 7 måneder er 13 måneder, legger DATO-funksjonen 1 år til årsverdien, som gir resultatet 2014. DATO-funksjonen trekker deretter 12 fra månedsverdien og får en verdi på 1 for måneden. DAG-funksjonen returnerer verdien 9, og 5 dager legges til denne, slik at resultatet blir 14. Til slutt kombinerer DATO-funksjonen disse tre verdiene (2014, 1 og 14) til en dato som er 1 år, 7 måneder og 5 dager frem i tid:14.01.2014.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×