Legge til en ressurs i Project Web App

Legge til en ressurs i Project Web App

Når du har delt Project Web App-området ditt med en bruker, kan du legge til denne brukeren som en ressurs. Ressurser er personer, materialer eller kostnader som kreves for å få prosjektet gjort.

Slik legger du til en ressurs i ressursutvalget i Project Web App:

 1. Klikk Ressurser på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Ressurser > Ny.

 3. Velg en Type for den nye ressursen:

  • Arbeid-ressurser er personer som fullfører aktivitetene i prosjektet.

  • Materiale-ressurser er verktøyene du trenger for å få prosjektet ferdig. Disse kan inkludere ting som kjøretøy, datamaskiner eller konferanserom.

  • Kostnad-ressurser er kostnader som er knyttet til prosjektet. Dette kan være ting som overnatting eller flyreiser.

 4. Merk av for Budsjett hvis du legger til en ressurs som hjelper deg å holde oversikt over prosjektbudsjettet.

 5. Merk av for Generell hvis du legger til en ressurs som skal representere en generell ressurskategori, som Utvikler eller Entreprenør.

 6. Merk av for Ressursen kan logge på Project Web App i Identifikasjonsinformasjon-delen hvis du vil ha mulighet til å logge på og sende en timeliste, angi aktivitetsfremdrift eller vise prosjektet i Project Web App. Dette er vanligvis aktuelt bare for arbeidsressurser.

 7. Gjør et av følgende:

  • Hvis du merket av for Ressursen kan logge på Project Web App, i delen Brukergodkjenning, skriver du inn ressursens navn eller e-postadresse i Påloggingskonto for bruker- boksen.

  • Hvis du ikke merket av for Ressursen kan logge på Project Web App, fyller du ut Visningsnavn for ressursen, og deretter fyller du eventuelt ut feltene E-postadresse, RBS og Initialer.

 8. Velg aktuelle Tildelingsattributter for ressursen. Er du usikker på hvilke attributter som skal brukes?

 9. Velg en Ressursavdeling, hvis det er aktuelt.

 10. Fyll ut feltene Gruppe, Kode, Kostnadssenter og Kostnadstype i Gruppefelt-delen hvis det er aktuelt.

 11. Hvis organisasjonen bruker grupper i Project Web App, velger du alternativene i Gruppedetaljer-delen som passer best for denne ressursen.

 12. Klikk Lagre.

Mer om Tildelingsattributter

Hver ressurs kan ha flere forskjellige detaljer angitt under Tildelingsattributter.

Attributt

Beskrivelse

Ressursen krever godkjenning for alle prosjekttildelinger (bare Project Online og Project Server 2016)

Velg dette alternativet hvis du vil at denne ressursens tid skal styres av en ressursleder. Hvis dette alternativet er valgt, blir prosjektledere varslet om at de skal sende avtaleforespørsler til ressurslederen for godkjenning, før de kan tilordne ressursen til aktiviteter.

Ressursen kan utjevnes

Merk denne avmerkingsboksen for å tillate at ressursens timer kan spres jevnt over et prosjekt.

Basiskalender

Velg kalenderen som passer best til å representere denne ressursens tidsplan.

Standard bestillingstype

Velg om ressursen skal merkes som Forpliktet når han eller hun tildeles en aktivitet i prosjektet, eller som Foreslått hvis ressursen kan tildeles en aktivitet.

Ansvarlig for timelister

Velg personen som skal godkjenne denne ressursens timeliste.

Standard tildelingseier

Velg personen som skal styre denne ressursens oppgaveliste.

Tidligst tilgjengelig

Skriv inn den tidligste datoen denne ressursen kan tildeles aktiviteter.

Senest tilgjengelig

Skriv inn den seneste datoen denne ressursen kan tildeles aktiviteter.

Standard timepris

Skriv inn standard timepris for denne ressursen.

Timepris for overtid

Skriv inn ressursens timepris for overtid.

Gjeldende maksimale antall (%)

Skriv inn maksimalprosenten av ressursens tid som er tilgjengelig for arbeid på prosjekter. En ressurs kan for eksempel arbeide bare 20 timer hver uke av totalt 40. Hvis det er tilfelle, skriver du inn 50 % i Gjeldende maksimale antall (%) for ressursen.

Kostnader/bruk

Hvis denne ressursen har en kostnad tilknyttet hver tildeling, skriver du det inn her. Hvis du for eksempel legger til en varebil som en ressurs, kan det være en fast leiepris tilknyttet den som betales hver gang den brukes.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×