Når det gjelder tilpassing av et Access-skjema, -visning eller rapport, er den vanligste oppgaven å legge til eller endre kontroller. Dette er tekstboksene, kombinasjonsboksene eller andre verktøy du bruker til å legge til, redigere eller vise dataene.

Typiske Access-kontroller.

Uansett om du arbeider i en Access-nettapp eller en Access-skrivebordsdatabase, kan du legge til kontroller på en av to måter:

  • Hvis du vil opprette en kontroll som er bundet til et felt(som betyr at kontrollen vil vise og la deg redigere data fra en tabell), åpner du feltlisten (ALT+F8) og drar feltet fra listen til skjemaet, visningen eller rapporten. Access legger til en kontroll som er riktig for datatypen som lagres i feltet.

    Dra et felt fra feltlisten til en visning.

    Tips!:  Hvis du oppretter et skjema med skjemaverktøyet i en Access-database, oppretter Access automatisk bundne kontroller for alle feltene i postkilden.

  • Hvis du vil opprette en ubundet kontroll, klikker du en kontroll på Utforming-fanen på båndet. I en Access-nettapp vises kontrollen umiddelbart i visningen. I en skrivebordsdatabase må du klikke skjemaet, visningen eller rapporten der du vil plassere kontrollen.

    Kontroller-galleriet på båndet.

    Hvis du vil, kan du konvertere en ubundet kontroll til en bundet kontroll ved å redigere egenskapene for kontrollen. Trykk F4 for å vise egenskapene hvis du bruker en skrivebordsdatabase, og velg deretter et feltnavn fra rullegardinmenyen Kontrollkilde.

Hvordan velger jeg mellom bundet og ubundet?

Bundne kontroller er de du bruker til å vise eller arbeide med data i tabeller eller spørringer. I og med at de er koblet til den underliggende datakilden, gjenspeiles endringer du gjør i de bundne kontrollene, i databasen (forutsatt at datakilden kan redigeres).

Ubundne kontroller er nyttige for å vise beregnede verdier eller skrive inn verdier du ikke trenger å lagre i tabellen. Du kan for eksempel plassere ubundne kontroller på et skjema for å skrive inn start- og sluttdatoer, og deretter bruke en makro knyttet til en kommandoknappkontroll til å lese dataene og vise en rapport for det angitte datointervallet. I og med at du ikke trenger å lagre disse datoene til senere bruk, er det ikke nødvendig at kontrollene er bundet til noe.

Hva annet kan jeg gjøre med kontroller?

Den vanligste typen kontroll er tekstboksen. disse kan vise mange forskjellige typer data, for eksempel tekst, tall og datoer. Andre kontroller har mer spesialiserte funksjoner. Det finnes for eksempel en kontroll for å sette inn et sideskift i en rapport,en for å legge til nettinnhold i et skrivebordsdatabaseskjema ogen annen for å legge til et delskjema i et skrivebordsdatabaseskjema. Du kan opprette en kontroll som refererertil en kontroll i et annet skjema, og i en skrivebordsdatabase kan du endre fanerekkefølgen for kontroller.

Hvis du vil vite mer om hvordan du legger til kontroller i rapporter, kan du se Innføring i rapporter i Access.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×