Legge til Outlook.com-kontoen i Outlook for Windows

Legge til Outlook.com-kontoen i Outlook for Windows

Ved å bruke Outlook får du tilgang til en rekke forskjellige typer e-postkontoer fra ett sted. Hvis du har en Microsoft-e-postkonto som slutter på @outlook.com, @live.com, @hotmail.com eller @msn.com, følger du den angitte fremgangsmåten for å legge til kontoen din iOutlook 2016 ogOutlook 2013 eller i Outlook 2010og Outlook 2007

Legge til e-postkontoen i Outlook.com raskt

Utklippstavle

Du kan bruke Outlook-alternativet for automatisk oppsett til å legge til Outlook.com-kontoen i Outlook for PC.  Du kan bruke disse instruksjonene til å legge til den første kontoen din eller andre kontoer.

Obs! Brukernavnet ditt er den fullstendige e-postadressen for Outlook.com.

 1. Åpne Outlook, og velg Fil > Legg til konto.

  Velg Fil og deretter Legg til konto.

  Obs!: Outlook 2007-brukere bør velge Verktøy > Kontoinnstillinger. Velg NyE-post-fanen.

 2. For Outlook 2016 skriver du inn e-postadressen din, og velger deretter Koble til.
  For Outlook 2013 og Outlook 2010 velger du e-postkonto, og skriver inn navn, e-postadresse og passord. Velg deretter Neste.
   

  Obs!: Hvis Outlook ikke godtar passordet, kan det hende godkjenning med to faktorer er aktivert for Outlook.com-kontoen. Se neste inndeling for instruksjoner om hvordan du oppretter et appassord for Outlook.com.

 3. Hvis du blir spurt, skriver du inn passordet på nytt og velger deretter OK og Fullfør for å begynne å bruke Outlook.

Legge til en Outlook.com-konto hvis du bruker godkjenning med to faktorer

Du kan bruke godkjenning med to faktorer med Outlook.com-kontoen som et ekstra sikkerhetstiltak. Aktivering av godkjenning med to faktorer krever at du bruker et programpassord med Outlook.com-kontoen eller et godkjennerprogram når du legger til kontoen i et annet program, for eksempel Microsoft Outlook. 

Hvordan vet jeg om jeg har godkjenning med to faktorer?

Hvis du prøver å legge til Outlook.com-kontoen i Outlook og du gjentatte ganger blir bedt om å oppgi et passord og passordet du vet er riktig, ikke godtas, kan det hende at godkjenning med to faktorer er aktivert. 

 1. Gå til https://outlook.com, klikk på initialene øverst til høyre, og velg deretter Vis konto.

 2. Velg Oppdater under Sikkerhet.

 3. Velg Utforsk under Flere sikkerhetsalternativer.

 4. Du ser et varsel under Godkjenning med to faktorer om at du enten bruker eller ikke bruker godkjenning med to faktorer.

Generere et appassord for Outlook.com

 1. Gå til https://outlook.com, klikk på initialene øverst til høyre, og velg deretter Vis konto.

 2. Velg Oppdater under Sikkerhet.

 3. Velg Utforsk under Flere sikkerhetsalternativer.

 4. Rull ned til appassorddelen, og velg deretter Opprett et nytt app-passord.

 5. Appassordet vises på neste skjermbilde. Noter dette passordet siden du trenger det når du legger til kontoen i Outlook.

 6. Bruk instruksjonene i begynnelsen av denne artikkelen til å legge til kontoen i Outlook, men når du blir bedt om passord, skriver du inn appassordet ditt.

Hva vil du gjøre?

Du kan bruke en Outlook.com-konto (tidligere Hotmail) med en Outlook 2010- eller en Outlook 2007-konto. 

Selv om Microsoft for øyeblikket bare støtter Outlook 2007-versjonene 12.0.6680.5000 og senere, kan du bruke en støttet eller ikke støttet versjon for å få tilgang til e-postkontoen. Hvis du bruker en støttet versjon, får du full tilgang til den personlige Microsoft-e-postkontoen, som inkluderer tilgang til e-posten, kalenderen og kontaktene. Hvis du bruker en ikke støttet versjon, får du tilgang til e-posten på kontoen, men du får ikke tilgang til kalenderen, kontaktene eller oppgavene.

 1. I Outlook 2007 velger du Hjelp-menyen og deretter Om Microsoft Office Outlook.

 2. I dialogboksen Om Microsoft Office Outlook er versjonsnummeret til Outlook 2007 som du er interessert i, på den første linjen, rett etter ordene Microsoft Office Outlook 2007. Hvis det finnes et annet versjonsnummer på slutten av den første linjen i dialogboksen, kan du se bort fra det.

  Følgende skjermbilde viser plasseringen av versjonsnummeret til Outlook 2007 på den første linjen i dialogboksen.

  Skjermbilde som viser hvor Outlook 2007-versjonsnummeret vises i dialogboksen Om Microsoft Office Outlook.
 3. Gjør ett av følgende avhengig av om din Outlook 2007-versjon støttes eller ikke:

Hvis du vil starte konfigurasjonsprosessen for den nye kontoen, legger du til en ny profil hvis du allerede har en e-postkonto i Outlook 2007 eller fortsetter uten å legge til en ny profil hvis du ikke har det.

Legg til en ny profil

 1. Åpne Kontrollpanel.

 2. Velg E-post. Dialogboksen Oppsett av e-post – Outlook åpnes.

 3. Velg Vis Profiler i Profiler-delen. Dialogboksen E-post vises.

 4. Velg Spør om profil som skal brukes under Bruk denne profilen når Microsoft Office Outlook startes.

 5. Velg Legg til, og angi et navn på den nye profilen.

 6. Velg OK. Dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Automatisk kontooppsett vises.

 7. Gå til Trinn 3: Fullfør konfigurasjonsprosessen for den nye kontoen. (Ikke utfør neste prosedyre, Fortsett uten å legge til en ny profil.)

Fortsette uten å legge til en ny profil

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen i Outlook 2007.

 2. Velg Ny i E-post-fanen i dialogboksen Kontoinnstillinger – E-postkontoer.

  Skjermbilde av E-post-fanen i dialogboksen Kontoinnstillinger.
 3. I dialogboksen Legg til ny e-postkonto velger du Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP og deretter Neste.

  Dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Automatisk kontooppsett vises.

 4. Gå til Trinn 3: Fullfør konfigurasjonsprosessen for den nye kontoen.

For å fullføre konfigurasjonsprosessen for den nye kontoen, kan du utføre én av de to følgende prosedyrene i denne delen, avhengig av om du bruker en støttet eller ikke støttet versjon av Outlook 2007.

Legge den nye kontoen til den støttede versjonen av Outlook 2007

 1. I dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Automatisk kontooppsett, i Ditt navn-boksen, skriver du inn navnet ditt eller et egendefinert navn eller kallenavn. Dette er avsendernavnet som mottakerne av e-postmeldingene dine kommer til å se.

 2. I tekstboksen E-postadresse skriver du inn e-postadressen for e-postkontoen du vil legge til i Outlook 2007.

 3. Skriv inn passordet for kontoen du vil legge til Outlook 2007, i Passord-tekstboksen.

 4. Skriv inn passordet en gang til i tekstboksen Skriv inn passordet på nytt.

 5. Velg Neste.

  Outlook 2007 legger til og kobler deretter til den nye e-postkontoen.

  Viktig!: Du er ferdig! Du har fullført alle de nødvendige prosedyrene for å konfigurere Outlook 2007 slik at du får tilgang til din personlige Microsoft-e-postkonto. Ikke utfør den neste prosedyren, Legge til den nye kontoen til den ikke støttede versjonen av Outlook 2007.

Legge den nye kontoen til den ikke-støttede versjonen av Outlook 2007

 1. I dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Automatisk kontooppsett velger du Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt og deretter Neste.

 2. I dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Velg e-posttjeneste velger du E-post på Internett og deretter Neste.

 3. Gjør følgende i dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Innstillinger for e-post på Internett:

  • I delen Brukerinformasjon skriv inn navnet ditt og e-postadressen for e-postkontoen du legger til Outlook 2007.

  • Gjør det følgende i delen Serverinformasjon:

   • For Kontotype velger du IMAP.

   • For Server for innkommende e-post skriver du inn teksten som vises for Serveradresse i IMAP4-innstillinger for din personlige Microsoft-e-postkonto. Adressen som vises der, kan være imap-mail.outlook.com.

   • For Server for utgående e-post skriver du inn smtp-mail.outlook.com.

  • Gjør det følgende i delen Påloggingsinformasjon:

   • I Brukernavn-tekstboksen skriver du inn e-postadressen for e-postkontoen du vil legge til i Outlook 2007.

   • Skriv inn passordet for kontoen du vil legge til Outlook 2007, i Passord-tekstboksen.

  • Velg Flere Innstillinger i nedre høyre hjørne på dialogboksen.

 4. I dialogboksen Innstillinger for e-post på Internett, på fanen Utgående server, velger du Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning og deretter Bruk samme innstillinger som serveren for innkommende e-post.

 5. Velg Avansert-fanen i dialogboksen Innstillinger for e-post på Internett.

  Skjermbilde av Avansert-fanen i dialogboksen Innstillinger for e-post for Internett.
 6. Gjør følgende på Avansert-fanen:

  • For Innkommende e-post (IMAP) går du til tekstboksen og angir portnummeret som vises i IMAP4-innstillinger for din personlige Microsoft-e-postkonto, det kan være 993, og velger Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL).

  • For Server for utgående e-post (SMTP) skriver du inn tallet 25 i tekstboksen for porten, og for Bruk følgende type kryptert tilkobling velger du TLS.

   Tips!: 

   • Før du skriver inn 25 i tekstboksen for Server for utgående e-post (SMTP), er det lurt å sjekke brannmuren for å se om port 25 er tilgjengelig. Hvis du sjekker og port 25 er ikke tilgjengelig, skriver du inn 587 i tekstboksen for Server for utgående e-post (SMTP).

   • Hvis portnummeret du angir i dette tilfellet, ikke er tilgjengelig, kan du få en feilmelding når Outlook 2007 prøver å koble til e-postkontoen. Hvis du får en feilmelding om dette, går du tilbake til Avansert-fanen i dialogboksen Innstillinger for e-post på Internett og angir det andre portnummeret (25 eller 587).

 7. Velg OK for å lukke dialogboksen Innstillinger for e-post på Internett.

 8. Velg Neste i dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Innstillinger for e-post.

  Outlook 2007 legger til og kobler deretter til den nye e-postkontoen.

  Viktig!: Du er ferdig! Du har konfigurert Outlook 2007 for å få tilgang til din personlige Microsoft-e-postkonto.

 1. Klikk Kontoinnstillinger > KontoinnstillingerFil-fanen.

 2. Velg e-postkontoen du vil fjerne, og klikk deretter Fjern.

 3. Klikk Ja for å bekrefte at kontoen skal fjernes.

Du kan også avinstallere Outlook Connector i kontrollpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fjerner programmer, kan du se Windows Hjelp og støtte.

Hvis du endrer passordet for Outlook.com-kontoen din, må du også oppdatere informasjonen i Outlook. Etter at du har endret passordet på Outlook.com-nettstedet, oppdaterer du passordet som er lagret i Outlook.

 1. Gå til Fil-fanen og klikk på Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger.

  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 2. Velg Outlook.com-kontoen på E-post-fanen, og klikk deretter Endre.

 3. Skriv inn det nye passordet i Passord-boksen.

 4. Klikk OK, og klikk deretter Lukk i Kontoinnstillinger-dialogboksen.

Med kontoen konfigurert som en Exchange-konto, kan du vise Outlook.com-kalenderen i Outlook. Dette omfatter kalendere til andre personer som er delt med deg. Ved å administrere kalendere i Outlook kan du dra nytte av tidsbehandlingsfunksjonene Outlook tilbyr, for eksempel visning av flere kalendere samtidig. Med Outlook 2010- eller Outlook 2007-kontoen og Outlook Connector kan du også:

 • Vise oppgaver og flaggede meldinger under avtalene dine på dagene de forfaller

 • Kategorisere avtaler med egendefinerte fargekategorier

 • Overlapping av flere kalendere

I tillegg blir eventuelle endringer du gjør i Outlook.com-kalenderen i Outlook automatisk synkronisert med nettversjonen i Outlook.com-kontoen.

Mer informasjon

Legge til en e-postkonto i Outlook 2016 for Mac

Legge til Outlook.com-kontoen i Outlook for Mac 2011

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×