Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Tabeller i et diagram for databasemodell representerer strukturen på en tabell i en database, inkludert tabellnavnet, kolonnenavn, primærnøkler og datatyper. Ved hjelp av malen Diagram for databasemodell kan du opprette nye tabeller, endre eksisterende tabeller eller foreta omvendt utvikling av tabeller fra en eksisterende database.

Viktig!: Diagrammet for databasemodell er bare tilgjengelig i enkelte versjoner av Visio. Se Finner du ikke funksjonene for databasemodellering? for mer informasjon.

Obs!: Du finner den komplette serien med funksjoner for databasemodellering, inkludert omvendt utvikling og utvikling, i Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects er inkludert i MSDN Premium-abonnementet, som er tilgjengelig med de rollebaserte versjonene av Visual Studio Professional og Visual Studio Team System.

Opprette en tabell i et diagram for databasemodell

 1. Åpne diagrammet for databasemodellen du ønsker å arbeide med.

 2. Du kan dra en Enhetsfigur bort på tegningen fra Enhetsrelasjon- eller Objektrelasjon-sjablongen.

 3. Dobbeltklikk på figuren for å åpne vinduet Egenskaper for database.

 4. Klikk på Definisjon under Kategorier, og skriv inn et navn for tabellen.

 5. Klikk på Kolonner under Kategorier, og skriv inn et navn og velg en datatype.

 6. Merk av for Obligatorisk for kolonner som ikke kan ha nullverdier.

 7. Merk av for PN (primærnøkkelen) for kolonner som identifiserer hver rad i databasetabellen på en unik måte.

 8. Klikk på Indekser, Utløsere, Kontroller eller Utvidede under Kategorier for å opprette disse valgfrie elementene.

Tips!: Når du drar en enhetsfigur over på diagrammet, har den et standardnavn. Hvis du vil endre standardinnstillingene, går du til AlternativerDatabase-menyen, og klikker deretter på Modellering, og gå til Diverse logisk-fanen.

Legge til en kolonne i en tabell

Når du har opprettet en tabell, må du legge til kolonner og definere egenskaper for kolonnene, for eksempel datatype og primærnøkler.

 1. Dobbeltklikk på tabellen i diagrammet.

 2. Klikk på Kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

 3. Klikk i den første tomme Fysisk navn-cellen, og skriv inn et navn.

 4. Hvis du vil endre datatypen for en kolonne, klikker du på Datatype-feltet for kolonnen, og deretter velger du en datatype fra listen eller skriver den inn i listen. Du kan for eksempel skrive inn desimal(8,2) eller tegn(30).

 5. Hvis du vil unngå nullverdier, velger du merket for Obligatorisk.

 6. Hvis du vil angi kolonnen som en primærnøkkel, merker du av for PN.

Angi en primærnøkkel

Relasjoner bruker primær- og sekundærnøkler til å tilordne rader i én tabell til tilsvarende rader i en annen tabell. Minst én av tabellene i relasjonen må ha en primærnøkkel for å opprette en relasjon.

 1. Dobbeltklikk på tabellen i diagrammet.

 2. Klikk på Kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

 3. Merk av for PN for kolonnen du ønsker å bruke en primærnøkkel for. Du kan merke av for mer enn én hvis du vil opprette en sammensatt nøkkel.

Obs!: Datatyper kan ikke brukes som primærnøkler.

Fjerne en tabell

Når du fjerner en tabell fra et diagram for databasemodell, kan du enten fjerne tabellen bare fra diagrammet eller fra både diagrammet og den underliggende modellen. Det kan være nyttig å fjerne tabeller bare fra diagrammet mens du prøver ut scenarioer.

 1. Klikk på tabellen i modellen, og trykk på DELETE-tasten på tastaturet.

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Slett objekt:

  • Klikk på Ja for å fjerne tabellen både fra tegningen og den underliggende modellen.

  • Klikk på Nei for å fjerne tabellen bare fra tegningen.

   Obs!: Hvis du klikker på Nei og senere bestemmer deg for å legge tabellen tilbake i tegningen, kan du dra den bort på tegningen fra Tabeller og visninger-vinduet.

Tips!: Du kan velge alltid eller aldri å fjerne slettede relasjoner fra den underliggende modellen. Gå til AlternativerDatabase-menyen, klikk på Modellering, og velg alternativet du vil bruke, på Logisk diagram-fanen.

Vise informasjon om en tabell

Du kan vise informasjon om tabeller i diagrammet, for eksempel primærnøkler (PN), sekundærnøkler (SN), alternative nøkler (AN), unike (UN) samt indekser (I) og datatyper.

 1. Gå til AlternativerDatabase-menyen, og klikk deretter på Dokument.

 2. Velg elementene du vil vise i diagrammet, fra Tabeller-fanen.

  Hvis du har angitt notasjonen som relasjon, vises merknadene i den venstre kolonnen. Hvis du bruker IDEF1X, er merknadene i parenteser ved siden av navnet på kolonnen.

Finner du ikke funksjonene for databasemodellering?

Det er mest sannsynlig at din versjon av Visio ikke inkluderer funksjonene du leter etter. Klikk på Om Microsoft Office Visio i Hjelp-menyen for å finne ut hvilken utgave av Visio du har. Navnet på versjonen er i den øverste linjen med tekst i dialogboksen.

Malen Diagram for databasemodell er ikke inkludert i Visio Standard.

Visio Professional og Premium-versjoner støtter funksjonene for omvendt utvikling for malen Diagram for databasemodell (det vil si bruk av en eksisterende database til å opprette en modell i Visio), men de støtter ikke utvikling (det vil si bruk av en Visio-databasemodell til å generere SQL-kode).

Obs!: Du finner den komplette serien med funksjoner for databasemodellering, inkludert omvendt utvikling og utvikling, i Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects er inkludert i MSDN Premium-abonnementet, som er tilgjengelig med de rollebaserte versjonene av Visual Studio Professional og Visual Studio Team System.

Hvis du bruker Visio Plan 2 og vil vite mer om hvordan du utvikler en eksisterende database til en databasemodell, kan du se artikkelen, Foreta omvendt utvikling av en eksisterende database.

Se også

Opprette en databasemodell (også kjent som et enhetsrelasjonsdiagram)

Definere en relasjon i et diagram for databasemodell

Angi og redigere datatyper i diagrammer for databasemodell

Foreta en omvendt utvikling av en eksisterende database

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×