Legge til tekst på et bilde

I Microsoft Office bruker du enten WordArt eller en tekstboks til å legge til tekst oppå et bilde. Du kan flytte WordArt-objektet eller teksten over bildet, og deretter, avhengig av hvilket Microsoft Office-program du bruker, rotere teksten slik at den passer til bildet.

Den beste metoden avhenger av hva du prøver å oppnå og hvilket Microsoft Office-program du bruker. Vil du at teksten skal ha en svært stilisert utforming? Prøver du å oppnå en postkortlignende effekt? Har teksten kort lengde? I så fall kan WordArt være det beste alternativet.

wordart – smil

Det andre alternativet for å legge til tekst oppå et bilde er å tegne en tekst boks, skrive inn teksten du vil bruke i tekst boksen, og deretter gjøre bakgrunnen og omrisset til tekst boksen gjennomsiktig. Du kan formatere teksten i tekst boksen på samme måte som du formaterer tekst hvor som helst i Office. Dette alternativet er spesielt nyttig når du vil legge til mer enn bare ett ord eller to i bildet.

Tekstboks – smilefjes

Velg Office-programmet du bruker, i rullegardinlisten.

Bruke WordArt til å legge til tekst oppå et bilde

 1. Kontroller at du har satt inn et bilde i regnearket.

 2. Klikk på WordArt i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen. Klikk på tekststilen du ønsker, og skriv deretter inn teksten.

  Velg fra tekstgruppen

 3. Klikk på den ytre kanten av WordArt-objektet for å velge det. Dra teksten over bildet, og roter eventuelt teksten til vinkelen som fungerer best for bildet.

 4. Klikk på den ytre kanten av bildet, trykk og hold nede CTRL, og klikk deretter på kanten av WordArt-objektet slik at begge elementene velges.

 5. Klikk på pilen ved siden av Gruppe under Tegneverktøy i Ordne-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Gruppe.

  Velg gruppe

Bruke en tekstboks til å legge til tekst oppå et bilde

 1. Kontroller at du har satt inn et bilde i regnearket.

 2. Klikk på Tekstboks i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen. Klikk hvor som helst nært bildet, og skriv deretter inn teksten.

  Velg fra tekstgruppen

 3. Hvis du vil endre skriften eller stilen på teksten, merker du teksten, høyreklikker den, og velger deretter tekstformateringen du vil bruke på hurtigmeny.

 4. Klikk på den ytre kanten av tekstboksen. Dra teksten over bildet og roter eventuelt teksten til vinkelen som fungerer best for bildet.

 5. Kontroller at tekstboksen fremdeles er merket, og gjør deretter følgende under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen:

  1. Klikk på Figurfyll, og klikk deretter på Uten fyll.

  2. Klikk på Figuromriss, og klikk deretter på Uten omriss.

  Figurstiler

 6. Klikk på den ytre kanten av bildet, trykk på CTRL, og klikk deretter på kanten av tejstboksen slik at begge elementene velges.

 7. Klikk på pilen ved siden av Gruppe under Tegneverktøy i Ordne-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Gruppe.

  Velg gruppe

Til toppen av siden

Bruke WordArt til å legge til tekst oppå et bilde

 1. Kontroller at du har satt inn et bilde i presentasjonen.

 2. Klikk på WordArt i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen. Klikk på tekststilen du ønsker, og skriv deretter inn teksten.

  Velg fra tekstgruppen

 3. Klikk på den ytre kanten av WordArt-objektet for å velge det. Dra teksten over bildet, og roter eventuelt teksten til vinkelen som fungerer best for bildet.

 4. Klikk på den ytre kanten av bildet, trykk og hold nede CTRL, og klikk deretter på kanten av WordArt-objektet slik at begge elementene velges.

 5. Klikk på pilen ved siden av Gruppe under Tegneverktøy i Ordne-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Gruppe.

  Velg gruppe

Bruke en tekstboks til å legge til tekst oppå et bilde

 1. Kontroller at du har satt inn et bilde i presentasjonen.

 2. Klikk på Tekstboks i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen. Dra for å tegne en tekstboks hvor som helst nært bildet, og skriv deretter inn teksten.

  Velg fra tekstgruppen

 3. Hvis du vil endre skriften eller stilen på teksten, merker du teksten, høyreklikker den, og velger deretter tekstformateringen du vil bruke på hurtigmeny.

 4. Klikk på den ytre kanten av tekstboksen. Dra teksten over bildet og roter eventuelt teksten til vinkelen som fungerer best for bildet.

 5. Kontroller at tekstboksen fremdeles er merket, og gjør deretter følgende under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen:

  1. Klikk på Figurfyll, og klikk deretter på Uten fyll.

  2. Klikk på Figuromriss, og klikk deretter på Uten omriss.

  Figurstiler

 6. Klikk på den ytre kanten av bildet, trykk på CTRL, og klikk deretter på kanten av tejstboksen slik at begge elementene velges.

 7. Klikk på pilen ved siden av Gruppe under Tegneverktøy i Ordne-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Gruppe.

  Velg gruppe

Til toppen av siden

Bruke WordArt til å legge til tekst oppå et bilde

 1. Klikk for å velge et innsettingspunk i dokumentet.

 2. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Velg lerret

 3. Klikk på lerret, og klikk deretter på Bilder i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Illustrasjonsgruppe

 4. Bla til og dobbeltklikk på bildet du vil bruke.

 5. Klikk på WordArt i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen. Klikk på tekststilen du ønsker, og skriv deretter inn teksten.

 6. Klikk på den ytre kanten av WordArt-objektet for å velge det. Dra teksten over bildet, og roter eventuelt teksten til vinkelen som fungerer best for bildet.

 7. Klikk på den ytre kanten av bildet, trykk og hold nede CTRL, og klikk deretter på kanten av WordArt-objektet slik at begge elementene velges.

 8. Klikk på pilen ved siden av Grupper under Bildeverktøy i Ordne-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Grupper.

  Velg gruppe

Bruke en tekstboks til å legge til tekst oppå et bilde

 1. Klikk for å velge et innsettingspunk i dokumentet.

 2. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Velg lerret

 3. Klikk på lerret, og klikk deretter på Bilder i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Illustrasjonsgruppe

 4. Bla til og dobbeltklikk på bildet du vil bruke, og klikk deretter utenfor lerretet.

 5. Klikk på Tekstboks i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Tegn tekstboks nederst i menyen.

 6. Skriv inn teksten du vil skal vises i tekstboksen, og dra deretter tekstboksen til ønsket plassering.

 7. Hvis du vil endre skriften eller stilen på teksten, merker du teksten, og velger deretter tekstformateringen du vil bruke på hurtigmeny.

 8. Klikk på den ytre kanten av tekstboksen, og dra deretter tekstboksen for å plassere den over bildet.

 9. Kontroller at tekstboksen fremdeles er merket, og gjør deretter følgende under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen:

  1. Klikk på Figurfyll, og klikk deretter på Uten fyll.

  2. Klikk på Figuromriss, og klikk deretter på Uten omriss.

  Figurstiler-gruppen i Word

 10. Klikk på den ytre kanten av bildet, trykk og hold nede CTRL, og klikk deretter på kanten av WordArt-objektet slik at begge elementene velges.

 11. Klikk på pilen ved siden av Gruppe under Tegneverktøy i Ordne-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Gruppe.

  Velg gruppe

Til toppen av siden

Velg Office-programmet du bruker, i rullegardinlisten.

Bruke WordArt til å legge til tekst oppå et bilde

 1. Kontroller at du har satt inn et bilde i regnearket.

 2. Klikk på WordArt i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen. Klikk på tekststilen du ønsker, og skriv deretter inn teksten.

  Verktøylinje – WordArt

 3. Klikk på den ytre kanten av WordArt-objektet for å velge det. Dra teksten over bildet, og roter eventuelt teksten til vinkelen som fungerer best for bildet.

 4. Klikk på den ytre kanten av bildet, trykk og hold nede CTRL, og klikk deretter på kanten av WordArt-objektet slik at begge elementene velges.

 5. Klikk på pilen ved siden av Gruppe under Tegneverktøy i Ordne-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Gruppe.

  Verktøylinje – gruppe

Bruke en tekstboks til å legge til tekst oppå et bilde

 1. Kontroller at du har satt inn et bilde i regnearket.

 2. Klikk på Tekstboks i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen. Klikk hvor som helst nært bildet, og skriv deretter inn teksten.

  Verktøylinje – tekstboks

 3. Hvis du vil endre skriften eller stilen på teksten, merker du teksten, høyreklikker den, og velger deretter tekstformateringen du vil bruke på hurtigmeny.

 4. Klikk på den ytre kanten av tekstboksen. Dra teksten over bildet og roter eventuelt teksten til vinkelen som fungerer best for bildet.

 5. Kontroller at tekstboksen fremdeles er merket, og gjør deretter følgende under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen:

  1. Klikk på Figurfyll, og klikk deretter på Uten fyll.

  2. Klikk på Figuromriss, og klikk deretter på Uten omriss.

   Verktøylinje – figuromriss

 6. Klikk på den ytre kanten av bildet, trykk på CTRL, og klikk deretter på kanten av tejstboksen slik at begge elementene velges.

 7. Klikk på pilen ved siden av Gruppe under Tegneverktøy i Ordne-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Gruppe.

  Verktøylinje – gruppe

Til toppen av siden

Bruke WordArt til å legge til tekst oppå et bilde

 1. Kontroller at du har satt inn et bilde i presentasjonen.

 2. Klikk på WordArt i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen. Klikk på tekststilen du ønsker, og skriv deretter inn teksten.

  Verktøylinje – WordArt

 3. Klikk på den ytre kanten av WordArt-objektet for å velge det. Dra teksten over bildet, og roter eventuelt teksten til vinkelen som fungerer best for bildet.

 4. Klikk på den ytre kanten av bildet, trykk og hold nede CTRL, og klikk deretter på kanten av WordArt-objektet slik at begge elementene velges.

 5. Klikk på pilen ved siden av Gruppe under Tegneverktøy i Ordne-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Gruppe.

  Verktøylinje – gruppe

Bruke en tekstboks til å legge til tekst oppå et bilde

 1. Kontroller at du har satt inn et bilde i presentasjonen.

 2. Klikk på Tekstboks i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen. Dra for å tegne en tekstboks hvor som helst nært bildet, og skriv deretter inn teksten.

  Verktøylinje – tekstboks

 3. Hvis du vil endre skriften eller stilen på teksten, merker du teksten, høyreklikker den, og velger deretter tekstformateringen du vil bruke på hurtigmeny.

 4. Klikk på den ytre kanten av tekstboksen. Dra teksten over bildet og roter eventuelt teksten til vinkelen som fungerer best for bildet.

 5. Kontroller at tekstboksen fremdeles er merket, og gjør deretter følgende under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen:

  1. Klikk på Figurfyll, og klikk deretter på Uten fyll.

  2. Klikk på Figuromriss, og klikk deretter på Uten omriss.

   Verktøylinje – figuromriss

 6. Klikk på den ytre kanten av bildet, trykk på CTRL, og klikk deretter på kanten av tejstboksen slik at begge elementene velges.

 7. Klikk på pilen ved siden av Gruppe under Tegneverktøy i Ordne-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Gruppe.

  Verktøylinje – gruppe

Til toppen av siden

Bruke WordArt til å legge til tekst oppå et bilde

 1. Klikk for å velge et innsettingspunk i dokumentet.

 2. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Verktøylinje – Figurer

 3. Klikk på lerret, og klikk deretter på Bilde i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Verktøylinje – bilde

 4. Bla til og dobbeltklikk på bildet du vil bruke.

 5. Klikk på WordArt i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen. Klikk på tekststilen du ønsker, og skriv deretter inn teksten.

 6. Klikk på den ytre kanten av WordArt-objektet for å velge det. Dra teksten over bildet, og roter eventuelt teksten til vinkelen som fungerer best for bildet.

 7. Klikk på den ytre kanten av bildet, trykk og hold nede CTRL, og klikk deretter på kanten av WordArt-objektet slik at begge elementene velges.

 8. Klikk på pilen ved siden av Gruppe under Tegneverktøy i Ordne-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Gruppe.

  Verktøylinje – gruppe

Bruke en tekstboks til å legge til tekst oppå et bilde

 1. Klikk for å velge et innsettingspunk i dokumentet.

 2. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Verktøylinje – Figurer

 3. Klikk på lerret, og klikk deretter på Bilde i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Verktøylinje – bilde

 4. Bla til og dobbeltklikk på bildet du vil bruke, og klikk deretter utenfor lerretet.

 5. Klikk på Tekstboks i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Tegn tekstboks nederst i menyen.

 6. Skriv inn teksten du vil skal vises i tekstboksen, og dra deretter tekstboksen til ønsket plassering.

 7. Hvis du vil endre skriften eller stilen på teksten, merker du teksten, og velger deretter tekstformateringen du vil bruke på hurtigmeny.

 8. Klikk på den ytre kanten av tekstboksen, og dra deretter tekstboksen for å plassere den over bildet.

 9. Kontroller at tekstboksen fremdeles er merket, og gjør deretter følgende under Tekstboksverktøy i Tekstboksstiler-gruppen på Format-fanen:

  1. Klikk på Figurfyll, og klikk deretter på Uten fyll.

  2. Klikk på Figuromriss, og klikk deretter på Uten omriss.

   Verktøylinje – tekstboksstiler

 10. Klikk på den ytre kanten av bildet, trykk og hold nede CTRL, og klikk deretter på kanten av WordArt-objektet slik at begge elementene velges.

 11. Klikk på pilen ved siden av Gruppe under Tegneverktøy i Ordne-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Gruppe.

  Verktøylinje – gruppe

Til toppen av siden

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×