Legge til ulike sidetall eller tallformater i ulike inndelinger

Hvis du vil bruke forskjellige sidetall eller formater i ulike inndelinger, kan du opprette sideskift og angi sidenummer for hvert av dem.

Nedenfor ser du en innføring med romertall med små bokstaver. Du kan bruke et hvilket som helst annet format i stedet.

 1. Velg mellom introduksjonen og brødteksten i dokumentet, og gå til Oppsett > Skift > Neste side.

  Tips!: Hvis du vil vise inndelingsskift og andre formateringsmerker, går du til Hjem og velger Vis/Skjul (¶) for å aktivere visningen av formateringsmerker.

 2. Fjern merket for Kobling til forrige i toppteksten for brødtekstinndelingen. Hvis Kobling til forrige er nedtonet, må du kontrollere at du har opprettet et inndelingsskift.

 3. Velg Sidenummer i den innledende inndelingen, og velg en plassering og en stil. Hvis endringen kun påvirker den første siden i inndelingen, kontrollerer du at Annerledes førsteside ikke er valgt.

 4. Hvis du vil velge format eller bestemme hvilket tall nummereringen skal begynne med, klikker du Sidetall > Formater sidetall.

 5. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Velg Tallformat for å velge formatet for sidetallene, for eksempel a, b, c eller i, ii, iii for innledningen.

  • Velg Start på under Sidenummerering og skriv inn et tall som du vil begynne inndelingen med. Du kan for eksempel starte nummereringen på nytt i begynnelsen av brødtekstinndelingen.

 6. Velg Lukk topptekst og bunntekst, eller dobbeltklikk hvor som helst utenfor topp- eller bunntekstområdet for å avslutte.

Nedenfor ser du en innføring med romertall med små bokstaver. Du kan bruke et hvilket som helst annet format i stedet.

 1. Velg mellom introduksjonen og brødteksten i dokumentet, og gå til Oppsett > Skift > Neste side.

 2. Fjern merket for Kobling til forrige i toppteksten for brødtekstinndelingen. Hvis Kobling til forrige er nedtonet, må du kontrollere at du har opprettet et inndelingsskift.

  Obs!:  Topptekster og bunntekster er koblet separat, så hvis sidetallet er i toppteksten, deaktiverer du koblingen for topptekster. Hvis sidetallet er i bunnteksten, deaktiverer du koblingen for bunntekster.

 3. Gå til Topptekst og bunntekst > Sidetall, og klikk deretter på Sidetall.

 4. Velg plassering og justering av sidetall. Hvis du ikke vil at sidetallet skal vises på den første siden, fjerner du merket for Vis sidetall på første side.

 5. Hvis du vil velge format eller bestemme hvilket tall nummereringen skal begynne med, velger du Topptekst og bunntekst > Sidetall > Formater sidetall.

 6. Hvis du vil endre nummerstil, velger du en annen stil under Tallformat.

 7. Hvis du vil endre det første sidetallet for den nylig opprettede inndelingen, velger du Start på og angir et tall.

 8. Velg OK.

 9. Velg Lukk topptekst og bunntekst, eller dobbeltklikk utenfor topp- eller bunntekstområdet for å gå ut.

Hvis du vil ha mer informasjon om sidetall, kan du se Sidenummerering i Word.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×