Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Tenk at du vil bruke ulike side all eller tallformater og -stiler i ulike deler av dokumentet. Du kan bruke sidetall, for eksempel I, II, III … for innledningen og innholdsfortegnelsen og 1, 2, 3 … for alt som kommer deretter. Trikset er å dele dokumentet inn i deler og sørge for at disse delene ikke er koblet sammen. Deretter angir du sidenummerering for hvert av avsnittene ved å følge disse trinnene.

 1. Plasser markøren på begynnelsen av den første linjen på siden der du vil stoppe, starte eller endre sidenummereringen.

 2. Klikk Oppsett for å vise Oppsett-fanen.

  Klikk Skift for å velge en sideskifttype som skal settes inn på gjeldende markørposisjon.
 3. Klikk Skift og deretter Neste side.

  Klikk Neste side for å sette inn et inndelingsskift som gjør at teksten etter inndelingsskiftet begynner på neste side.
 4. Dobbeltklikk hvor som helst i topptekst- eller bunntekstområdet der du vil vise sidetall, på siden etter inndelingsskiftet.

  Word åpner toppteksten eller bunnteksten for redigering og viser fanen Topptekst og bunntekst automatisk.

 5. Klikk på Koble til forrige for å oppheve valget av knappen og koble toppteksten eller bunnteksten fra toppteksten eller bunnteksten i den forrige delen.

  Klikk Koble til forrige for å veksle mellom hvorvidt toppteksten eller bunnteksten blir koblet til den i den forrige delen.

  Obs!:  Topptekster og bunntekster er koblet separat, så hvis sidetallet er i toppteksten, deaktiverer du koblingen for topptekster. Hvis sidetallet er i bunnteksten, deaktiverer du koblingen for bunntekster.

 6. Gå til fanen Topptekst og bunntekst, klikk Sidetall, og klikk deretter Sidetall.

  På fanen Topptekst og bunntekst klikker du Sidetall på Sidetall-menyen til å legge til et sidetall.

  Word viser Sidetall-dialogboksen.

  Angi plassering og justering av sidetall i Sidetall.
 7. Velg plassering og justering av sidetall i Sidetall. Hvis du ikke vil at sidetallet skal vises på den første siden, fjerner du avmerkingsboksen Vis sidetall på første side.

 8. Hvis du vil velge format eller bestemme hvilket tall nummereringen skal begynne med, klikker du Sidetall > Formater sidetall på fanen Topptekst og bunntekst.

  Hvis du vil formatere sidetall, klikker du Sidetall på fanen Topptekst og bunntekst, og deretter klikker du Formater sidetall.

  Dialogboksen Formater sidetall vises i Word.

  Velg nummerstil og startnummer i Sidetallformat.
 9. Hvis du vil endre nummerstil, velger du en annen stil i Tallformat-listen.

 10. Hvis du vil endre det første sidetallet for den nylig opprettede inndelingen, velger du Start på og angir et tall.

 11. Klikk OK for å godta endringene og lukke Formater sidetall.

 12. Hvis du er ferdig med å gjøre endringer i topp- eller bunnteksten, klikker du Lukk topptekst og bunntekst eller dobbeltklikker utenfor topp- eller bunnteksten i dokumentet.

  Når du vil stoppe å redigere topp- eller bunnteksten i dokumentet, klikker du Lukk topptekst og bunntekst.

Lær mer om sidetall

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×