LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE

MICROSOFT LYNC 2010 FOR IPHONE MICROSOFT LYNC 2010 FOR IPAD

Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av deres tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Les vilkårene nøye. De gjelder for ovennevnte programvare, som også omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Vilkårene gjelder også for Microsofts

 • oppdateringer,

 • tillegg,

 • Internett-baserte tjenester,

 • brukerstøtte

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene.

VED Å TA I BRUK PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU AT DU GODTAR DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN. RETURNER DEN I STEDET TIL APPLE, INC. (“APPLE”) OG FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT ELLER KREDITERT.

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

1.INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER.

 1. Installasjon og bruk.    Du har rett til å installere og bruke opptil 5 eksemplarer av programvaren på iOS-baserte enheter som du eier eller kontrollerer.

 2. Denne programvaren krever tilkobling til datasystemer som kjører gyldig lisensierte eksemplarer av Microsoft Lync Server 2010 eller Microsoft Lync Online over et Internett-basert trådløst nettverk. Microsoft Lync Server 2010 må kanskje oppdateres for å oppnå full funksjonalitet. Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i alle land.

 3. Tredjepartsprogrammer.    Programvaren kan inneholde tredjepartskode som Microsoft, ikke tredjeparten, lisensierer til deg under denne avtalen. Eventuelle merknader til tredjepartens kode er inkludert bare til informasjonsformål.

2.INTERNETT-BASERTE TJENESTER.    Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med programvaren. Disse kan endres eller annulleres når som helst. I tillegg til det følgende er din bruk av slike tjenester underlagt vilkårene Microsoft stiller til deg og/eller din operatør av trådløse tjenester.

 1. Samtykke for Internett-baserte eller trådløse tjenester.    Programvaren krever tilkobling til datasystemer som kjører Microsoft Lync Server 2010 eller Microsoft Lync Online over et Internett-basert trådløst nettverk. I noen tilfeller vil du ikke motta noen separat melding ved tilkobling. Bruk av programvaren innebærer at du samtykker til overføring av standardinformasjon om enheten (herunder teknisk informasjon om enheten, systemet og programvaren samt interne tilleggsenheter) for Internett-baserte eller trådløse tjenester.

 2. Misbruk av Internett-baserte tjenester.    Du har ikke rett til å bruke noen Internett-baserte tjenester på en måte som kan skade tjenestene eller forringe andres bruk av dem eller det trådløse nettverket. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen tjeneste, data, konto eller nettverk på noen måte.

3.LISENSENS RAMME.    Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare visse rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Du har ikke rett til å

 • omgå de tekniske begrensningene i programvaren;

 • foreta omvendt utvikling (“reverse engineering”), dekompilere eller demontere programvaren med mindre, og bare i den grad, dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen;

 • lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen, eller som er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen;

 • publisere programvaren slik at andre kan kopiere den;

 • leie ut, lease eller låne bort programvaren;

 • overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart;

4.DOKUMENTASJON.    Du kan kopiere og bruke dokumentasjonen til interne referanseformål.

5.EKSPORTRESTRIKSJONER.    Programvaren er underlagt USAs eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene inkluderer begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Se www.microsoft.com/exporting for mer informasjon.

6.BRUKERSTØTTE.    Fordi programvaren leveres “som den er”, tilbyr vi kanskje ikke brukerstøtte for den. Telefonprodusenten og operatøren av de trådløse tjenestene du bruker, er ikke ansvarlige for å gi brukerstøtte for programvaren.

7.OPPHAVSRETTSERKLÆRING.    Microsoft og Lync er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. iPhone, iPad og iOS er varemerker for Apple Inc, registrert i USA og andre land.

8.HELE AVTALEN.    Denne avtalen og vilkårene for tillegg, oppgraderinger, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte som du benytter deg av, utgjør hele avtalen for programvaren og brukerstøtten.

9.GJELDENDE LOV.

 1. USA.    Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten Washington og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, lover om urettferdig konkurranse og i erstatningsrettslige forhold, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten.

 2. Utenfor USA.    Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov.

10.RETTSVIRKNING.    Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov i ditt land, hvis lovene i landet ikke tillater dette.

11.TREDJEPARTSMOTTAKER.    Du samtykker til at Apple og dets datterselskaper er tredjepartsmottakere av denne avtalen, og at Apple har rett til å håndheve denne avtalen.

12.ANSVARSFRASKRIVELSE.   PROGRAMVAREN LISENSIERES “SOM DEN ER”, “MED EVENTUELLE FEIL” OG “SLIK DEN ER TILGJENGELIG”. DU BRUKER DEN PÅ EGET ANSVAR. DU KAN OM ØNSKELIG RETURNERE VAREN TIL APPLE OG FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT. I DEN GRAD DET TILLATES AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING, GIR APPLE INGEN ANDRE GARANTIER. MICROSOFT OG OPERATØRER AV TRÅDLØSE TJENESTER SOM LEVERER NETTVERKET SOM PROGRAMVAREN DISTRIBUERES OVER, OG ALLE VÅRE RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKAPER OG LEVERANDØRER (“DISTRIBUTØRER”), GIR INGEN UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BESTEMMELSER I HENHOLD TIL ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN. DU KAN HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER UNDER LOKAL LOVGIVNING SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. I DEN GRAD LOKALE LOVER TILLATER DET, FRASKRIVER MICROSOFT SEG STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG FRAVÆR AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

13.FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR KRAV OG SKADER.   APPLE, MICROSOFT ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER KAN BARE DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL DET BELØPET DU BETALTE. DU HAR IKKE RETT TIL Å FÅ DEKKET ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER.

Denne begrensningen gjelder følgende:

 • alle forhold knyttet til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts webområder eller tredjeparts programmer;

 • krav knyttet til kontraktsbrudd, brudd på garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov;

Den gjelder også hvis Microsoft visste om, eller burde ha visst om risikoen for skadene. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke for deg, fordi noen land ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.

Til toppen av siden

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×