Gjelder for

BoundObjectFrame-objektet

OptionButton-objektet

CheckBox-objektet

OptionGroup-objektet

ComboBox-objektet

SubForm-objektet

CustomControl-objektet

TextBox-objektet

ListBox-objektet

ToggleButton-objektet

ObjectFrame-objektet

Egenskapen Låst spesifiserer om du kan redigere data i en kontroll i skjemavisning. Lese/skrive Boolsk.uttrykk.Låst

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Egenskapen Låst bruker disse innstillingene.

Innstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ja

Sann

(Standard for ubundne objektrammer) Kontrollen fungerer normalt, men tillater ikke at du redigerer, legger til eller sletter data.

Nei

Usann

(Standard for alle kontroller unntatt ubundne objektrammer) Kontrollen fungerer normalt og tillater at du redigerer, legger til og sletter data.

Du kan angi disse egenskapene ved hjelp av skjemaets egenskapsark, en makro, eller en kode for Visual Basic for Applications (VBA).

Bruk egenskapen Låst til å beskytte dataene i en felt ved å gjøre dem skrivebeskyttet. Det kan for eksempel hende at du vil at en kontroll bare skal vise informasjon uten å tillate redigering eller at du vil låse en kontroll inntil en bestemt betingelse er oppfylt.

Eksempel

Dette eksemplet veksler egenskapen Aktivert for en kommandoknapp og egenskapene Aktivert og Låst for en kontroll, avhengig av hvilken type ansatt som vises i gjeldende post. Hvis den ansatte er en leder, aktiveres SalaryDetails-knappen, og PersonalInfo-kontrollen er ulåst og aktivert.

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×