LOGNORM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den lognormale fordelingen av x, der ln(x) er normalfordelt med parameterne middelverdi og standardavvik.

Bruk funksjonen til å analysere data som har blitt transformert logaritmisk.

Syntaks

LOGNORM.FORDELING(x;median;standardavvik;kumulativ)

Syntaksen for funksjonen LOGNORM.FORDELING har følgende argumenter:

  • X     Obligatorisk. Verdien du beregner funksjonen for.

  • Median     Obligatorisk. Medianen til ln(x).

  • Standardavvik     Obligatorisk. Standardavviket til ln(x).

  • Kumulativ     Obligatorisk. En logisk verdi som bestemmer funksjonens form. Hvis kumulativ er SANN, vil LOGNORM. FORDELING returnerer den kumulative fordelingsfunksjonen. hvis USANN, returneres funksjonen for sannsynlig tetthet.

Merknader

  • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer LOGNORM. FORDELING returnerer #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis x ≤ 0, eller hvis standard_dev ≤ 0, vil LOGNORM. FORDELING returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Formelen for den lognormale kumulative fordelingsfunksjon er:

    LOGNORM.FORDELING(x;µ;o) = NORM.S.FORDELING(1n(x)-µ / o)

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

4

Verdien du vil evaluere funksjonen etter (x)

3,5

Middelverdien til ln(x)

1,2

Standardavviket til ln(x)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=LOGNORM.FORDELING(A2;A3;A4;SANN)

Kumulativ lognormal fordeling ved 4 ved bruk av argumentene i A2:A4.

0,0390836

=LOGNORM.FORDELING(A2;A3;A4;USANN)

Sannsynlig lognormal fordeling ved 4 ved bruk av de samme argumentene.

0,0176176

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×