Lync Web Scheduler

Microsoft Lync Online Web Scheduler er et nettbasert program du kan bruke til å opprette Lync-møter hvis du ikke har Microsoft Outlook, eller hvis du er på et operativsystem som ikke er basert på Windows. Med Web Scheduler kan du opprette nye møter, endre eksisterende møter og sende invitasjoner med favorittprogrammet ditt for e-post.

Brukerstøtteteamet i firmaet gir deg koblingen til Web Scheduler-portalen samt et brukernavn og passord, slik at du kan logge på. Når du er på siden, klikker du fanene for å få tilgang til ulike alternativer, eller du kan trykke TAB på tastaturet for å gå til ønsket alternativ.

Opprette et Lync-møte

 1. Gå til Web Scheduler-siden du fikk av brukerstøtteteamet i firmaet.

 2. Logg på med brukernavnet og passordet.

 3. Klikk Opprett nytt møte.

Skjermbilde av Opprett nytt møte

 1. Skriv inn et Emne for møtet.

 2. Du kan la møtestedet være Lync-møte, eller du kan legge til et sted, for eksempel et konferanserom, hvis du også har deltakere som skal delta fysisk.

 3. Skriv inn en kort melding eller sakslisten, i Melding-boksen (valgfritt).

 4. Velg Tidssone samt dato/klokkeslett for Start og Slutt for møtet.

 5. Som standard kan alle, inkludert personer utenfor firmaet ditt, gå forbi lobbyen, som er et virtuelt venteområde der du kan slippe inn personer eller nekte dem tilgang. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer alternativene, kan du se Tilgang og presentatører.

 6. Som standard har alle fra organisasjonen presentatørtillatelser. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer alternativene, kan du se Tilgang og presentatører.

 7. Legg til navnene på eller e-postadressene til de som er invitert, under Deltakere og lyd atskilt med semikolon (;).

 8. Klikk Kontroller navn for å kontrollere at du har riktige navn.

Skjermbilde av dialogboksen Deltakere og lyd

For inviterte eksterne deltakere skriver du inn hele e-postadressen, for eksempel mailto:contoso@contoso.com?lc=nb-no.

Obs!:  Vi anbefaler at du skriver inn de fullstendige e-postadressene til de inviterte. Web Scheduler kan bare løse navn på ansatte i firmaet hvis de er unike og to personer ikke har like navn.

 1. Hvis kontoen er konfigurert med en lydkonferanseleverandør, inneholder møteinvitasjonen et gratisnummer, et avgiftsbelagt nummer og en deltakerkode. Møtedeltakerne kan bruke lyden på datamaskinen eller ringe inn til møtet.

 2. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Sende invitasjoner til møtedeltakere

Velg en av følgende metoder for å sende møteinvitasjonen:

 • Sende invitasjoner ved hjelp av e-postprogrammet

Med denne metoden kan du kopiere møteinformasjonen fra Web Scheduler og lime den inn i en møteinvitasjon du oppretter i e-postprogrammet du foretrekker.

 1. Klikk Lagre når du er ferdig med å opprette møtet.

 2. Et vindu med møteinformasjonen åpnes.

Skjermbilde av Møtedetaljer-vinduet

 1. Uthev møteinformasjonen, inkludert URL-adressen for møtet, lydkonferansenummeret og konferanse-IDen.

 2. Høyreklikk teksten, og klikk deretter Kopier.

 3. Åpne et e-postprogram, og opprett en vanlig møteinvitasjon.

 4. Lim inn detaljene om Lync-møtet (kopiert i trinn 4) i invitasjonen.

 5. Legg til deltakere, bekreft dato/klokkeslett for møtet, skriv en saksliste, og send invitasjonen.

 • Sende invitasjoner med iCalendar

Med iCalendar kan brukere av forskjellige e-postsystemer utveksle kalenderinformasjon. Mottakere av iCalendar-invitasjoner må ha programvare de kan bruke til å åpne og svare på møteinvitasjonen.

 1. Velg møtet basert på emnet under Mine møter, og klikk deretter Eksporter som iCalendar.

Skjermbilde av Møte-boksen med alternativet Eksporter som iCalendar

 1. Klikk Åpne når du blir bedt om det i e-postprogrammet.

 2. Når kalenderoppføringen åpnes, videresender du den til personene du la til som deltakere under planleggingen av møtet.

 3. De inviterte deltakerne kan deretter åpne og lagre iCalendar-filen med e-postprogrammet de foretrekker, for eksempel Outlook, Notes, iCal og så videre.

Til toppen av siden

Tilgang og presentatører

Standardalternativene for møte er best for vanlige gruppemøter. Du kan tilpasse møtealternativene etter behov, møtetype og deltakere.

Når du oppretter et nytt møte, kan du velge hvem som kan gå forbi lobbyen, og hvem som kan være presentatør, under Tilgang og presentatører.

Skjermbilde av dialogboksen Tilgang og presentatører

Hvem skal gå forbi lobbyen

Tilgangsalternativer

Hva skjer

Anbefales når…

Bare arrangør (låst)

Du er den eneste som slipper direkte inn på møtet. Alle andre må vente til de slippes inn.

Du har et møte med høy sikkerhet og konfidensiell informasjon.

Personer jeg inviterer fra firmaet mitt

Bare personer som er invitert, kan bli med på møtet direkte. Alle andre må vente til de slippes inn.

Du diskuterer konfidensiell informasjon og vil at bare bestemte personer skal kunne bli med på møtet.

Personer fra firmaet mitt

Alle fra firmaet kan slippe direkte inn på møtet, selv om de ikke er invitert.

Du har ingen eksterne deltakere og diskuterer ikke konfidensiell informasjon.

Alle, inkludert personer utenfor firmaet mitt

Alle som har tilgang til møtekoblingen, slipper direkte inn på møtet.

Du inviterer eksterne deltakere, og når du ikke diskuterer konfidensiell informasjon.

Viktig!:  Selv om møtelobbyen er aktivert, vil deltakere som ringer inn til møtet, automatisk omgå møtelobbyen.

Hvem er presentatør

Alternativer for presentatør

Hvem er presentatør

Anbefales når...

Bare arrangør

Du er den eneste presentatøren.

Presentasjoner der deltakerne ikke trenger å samhandle med møteinnholdet. Du kan angi flere presentatører under møtet.

Personer fra firmaet mitt

Alle fra firmaet ditt er presentatører.

Dette alternativet er egnet for uformelle møter med kolleger der alle deltakerne kan dele og endre innhold.

Alle, inkludert personer utenfor firmaet mitt (ingen begrensninger)

Alle du inviterer, er presentatører.

Bruk dette alternativet når du har eksterne deltakere og vil at de skal presentere.

Personer jeg velger

Du og personene du velger.

Bruk dette alternativet når du vil at bestemte personer skal være presentatører.

Obs!:  Når du velger Personer jeg velger, klikker du Velg presentatører og flytter deltakerne fra Deltakere- til Presentatører-siden. Eksterne inviterte og distribusjonslister kan ikke legges til som presentatører med dette alternativet, men du kan gi presentatørtillatelse til personer når du er på møtet.

Til toppen av siden

Bli med i Lync-møte

Klikk møtekoblingen i møteinvitasjonen for å logge på.

Skjermbilde av møtekobling i møteinvitasjonen

Du kan også bruke fanen Bli med i møte i Web Scheduler.

 1. Velg møtet du vil bli med i, under Mine møter.

 2. Klikk Bli med i møte til høyre på siden.

 3. Den aktuelle Lync-klienten åpnes, og du logges på møtet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bli med i Lync-møte.

Vise eller redigere eksisterende møter

Du kan se alle møtene du har organisert, under Mine møter i Web Scheduler. Husk at bare møter du har organisert, vises i Web Scheduler, ikke møter du mottar invitasjoner for.

 1. Gå til Mine møter, og klikk deretter et møteemne for å åpne detaljsiden.

Skjermbilde av fanen Mine møter

 1. Klikk Rediger møte.

 2. Foreta nødvendige endringer, og klikk deretter Lagre.

 3. Klikk OK i suksessvarselet, og kontroller den endrede informasjonen.

Viktig!:  Når du oppdaterer et møte, må du sende den oppdaterte informasjonen til de inviterte deltakerne manuelt. Kalenderen oppdateres ikke automatisk i Web Scheduler.

 • Hvis du bruker iCalendar til å sende invitasjonen, klikker du Eksporter som iCalendar på nytt for å åpne invitasjonen og sende en oppdatering.

 • Hvis du kopierte Lync-møtedetaljene i en vanlig møteinvitasjon, åpner du invitasjonen, oppdaterer den med de nye møtedetaljene og sender den til deltakerne på nytt.

Til toppen av siden

Slette eller avlyse et møte

Et møte utløper 14 dager etter det planlagte sluttidspunktet, men du kan slette et møte hvis du vil rydde i Web Scheduler eller avlyse møtet.

 1. Klikk møtet du vil slette, under fanen Mine møter.

 2. Klikk fanen Slett møte på siden med møtedetaljene.

 3. Klikk Ja i bekreftelsesboksen.

  Viktig!:  Du må sende et avlysningsvarsel til deltakerne siden kalenderen ikke oppdateres automatisk i Web Scheduler.

 4. Hvis du brukte iCalendar til å sende møteinvitasjonen, åpner du invitasjonen og klikker Avbryt. Dermed sendes et avlysningsvarsel til mottakerne.

 5. Hvis du kopierte Lync-møtedetaljene i en vanlig møteinvitasjon, åpner du invitasjonen og klikker deretter Avbryt for å sende et avlysningsvarsel til de inviterte deltakerne.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×