Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer en vertikal matrise av den verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et område av data. Til horisontale matriser brukes TRANSPONER(MODUS.MULT(tall1;tall2;...)).

Dette vil returnere flere resultater hvis det er flere moduser. Ettersom denne funksjonen returnerer en matrise av verdier, må den skrives inn som en matriseformel.

Syntaks

MODUS.MULT(tall1;[tall2]; ...)

Syntaksen for MODUS.MULT har følgende argumenter:

  • Tall1     Obligatorisk. Det første argumentet du vil beregne modusen for.

  • Tall2;...     Valgfri. Fra 2 til 254 argumenter du vil beregne modus for. Du kan også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter atskilt med semikolon.

Kommentarer

  • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

  • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

  • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

  • Hvis datasettet ikke inneholder noen repeterende datapunkt, returnerer MODUS.MULT feilverdien #I/T!.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

1

2

3

4

3

2

1

2

3

5

6

1

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MODUS.MULT(A2:A13)

Formelen =MODUS.MULT(A1:A12) må angis som en matriseformel. Når den angis som en matriseformel, returneres 1, 2 og 3 som modiene siden de vises tre ganger. Hvis formelen ikke legges inn som en matriseformel, blir enkeltresultatet 1. Dette gir samme resultat som funksjonen MODUS.SNGL. Da jeg opprettet matriseformelen, tok jeg med flere celler for å være sikker på at alle modiene ble returnert. Jeg bygde matriseformelen i området C15:C22. Feilverdien #I/T vises der det ikke er flere modi.

1

2

3

#I/T

#I/T

#I/T

#I/T

#I/T

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×