Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen MOTTATT.AVKAST i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer summen som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir.

Syntaks

MOTTATT.AVKAST(betalingsdato; forfallsdato; investering; diskonto; [basis])

Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for funksjonen MOTTATT.AVKAST har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Investering    Obligatorisk. Summen som er investert i verdipapiret.

 • Diskonto    Obligatorisk. Verdipapirets diskontosats.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Betalingsdato, forfallsdato og basis avrundes til heltall.

 • Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer RECEIVED #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis investeringen ≤ 0 eller hvis rabatten ≤ 0, returnerer MOTTATT.NED #NUM! som feilverdi.

 • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer RECEIVED #NUM! som feilverdi.

 • Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer MOTTATT.NED#NUM! som feilverdi.

 • MOTTATT.AVKAST beregnes slik:

  Formel

  der:

  • B = antall dager i et år, avhengig av årsbasisen.

  • DIM = antall dager fra utstedelse til forfallsdato.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

15.02.2008

Betalingsdato (utstedelse)

15.05.2008

Forfallsdato

$ 1 000 000,00

Investering

5,75%

Diskontosats, prosent

2

Faktisk/360 basis

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MOTTATT.AVKAST(A2;A3;A4;A5;A6)

Totalsummen som skal mottas ved forfallsdato, for obligasjonen med betingelsene i A2:A6.

$ 1 014 584,65

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×