Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

MROUND returnerer et tall avrundet til ønsket multiplum.

Syntaks

MRUND(tall; multiplum)

Syntaksen for funksjonen MRUND har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Verdien som skal avrundes.

  • Multiplum    Obligatorisk. Multiplumet du vil avrunde til.

Merknader

  • MRUND runder opp, bort fra null, hvis resten etter å ha dividert tall med multiplum er større enn eller lik halvparten av multiplum.

  • Tall- og Multiplum-argumentene må ha samme tegn. Hvis ikke, returneres feilmeldingen #NUM.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MRUND(10;3)

Avrunder 10 ned til nærmeste multiplum av 3.

9

=MRUND(-10;-3)

Avrunder -10 ned til nærmeste multiplum av -3.

-9

=MRUND(1,3;0,2)

Avrunder 1,3 ned til nærmeste multiplum av 0,2.

1,4

=MRUND(5;-2)

Returnerer feilmeldingen #NUM! fordi -2 og 5 har ulike fortegn.

#NUM!

Kjente begrensninger

Når en desimalverdi gis i Multiplum-argumentet, vil retningen for avrundingen være udefinert for tall i midtpunktet. MROUND(6,05;0,1) returnerer for eksempel 6,0, mens MROUND(7,05;0,1) returnerer 7,1.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×