NÅVERDI, funksjon

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer nåverdien av en investering. Nåverdien er det samlede beløpet som en serie fremtidige innbetalinger er verdt i dag. Hvis du for eksempel låner penger, utgjør lånebeløpet nåverdien for långiveren

Syntaks

Nåverdi(rente,antall_innbet,innbetaling,sluttverdi,type)

Rente     er rentesatsen per periode. Hvis du for eksempel får et billån til en rentesats lik 10% pro anno og foretar månedlige innbetalinger, vil rentesatsen per måned være lik 10%/12 eller 0,83%. Du kan altså sette inn 10%/12, 0,83% eller 0,0083 for argumentet rente i formelen.

Antall_innbet     er det totale antallet innbetalingsperioder i en annuitet. Hvis du for eksempel tar opp et billån over fire år og foretar månedlige innbetalinger, består lånet ditt av 4*12 (eller 48) perioder. Du angir da 48 for argumentet antall_innbet i formelen.

Innbetaling     er innbetalingen som foretas i hver periode, og kan ikke endres i annuitetens løpetid. Normalt vil innbetaling omfatte hovedstol og renter, men ikke skatt, gebyrer eller avgifter. Hvis du for eksempel får et billån på kr 10.000 over fire år til 12% rente, vil de månedlige innbetalingene være kr 263,33. Du kan altså sette inn -263,33 for argumentet innbetaling i formelen. Hvis innbetaling utelates, må du inkludere argumentet sluttverdi.

Sluttverdi     er den fremtidige verdien, eller pengebeløpet du vil oppnå etter at den siste innbetalingen er foretatt. Hvis argumentet sluttverdi er utelatt, blir det satt lik 0 (den fremtidige verdien av et lån er for eksempel lik 0). Hvis du for eksempel vil spare kr 50.000 for å kunne betale for et bestemt prosjekt om 18 år, er kr 50.000 den fremtidige verdien. Du kan deretter anslå en forsiktig rentesats og finne ut hvor mye du må spare hver måned. Hvis sluttverdi utelates, må du inkludere argumentet innbetaling.

Type     er lik tallet 0 eller 1, og indikerer når betalingen forfaller.

Sett type lik

Hvis innbetalingene forfaller

0 eller utelatt

I slutten av perioden

1

I begynnelsen av perioden

Merknader

 • Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som løper over fire år med 12 prosent rente per år, bruker du 12%/12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du betaler inn én gang per år på det samme lånet, angir du 12% for rente og 4 for antall_innbet.

 • Følgende funksjoner gjelder annuiteter: SLUTTVERDI, RAVDRAG, INNBETALING, AMORT, NÅVERDI og RENTE. En annuitet er en serie faste innbetalinger over en sammenhengende periode. Et billån eller et pantelån er eksempler på en annuitet. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se beskrivelsen av de enkelte annuitetsfunksjonene.

 • For annuitetsfunksjonene blir penger du betaler ut, for eksempel innskudd på sparekonti, angitt med negative tall, og penger du får inn, som sjekker med utbytte, blir angitt med positive tall. Et innskudd på kr 1000 i en bank vil for eksempel representeres av argumentet -1000 hvis det er du som er innskyteren, og av argumentet 1000 hvis det er du som er banken.

 • Et økonomisk argument kan løses ved hjelp av andre argumenter. Hvis rente ikke er lik 0, er:

  Formel

  Hvis rente er lik 0, er:

  (innbetaling * antall_innbet) + nåverdi + sluttverdi = 0

Eksempel

I eksemplet gjelder følgende:

 • Innbetaling er pengene som betales ut fra en forsikringsannuitet på slutten av hver måned.

 • Rente er renten du tjener på de utbetalte pengene.

 • Antall_innbet er årene pengene vil utbetales.

Rentesatsen deles på 12 for å få en månedlig rentesats. Antall år pengene betales inn, multipliseres med 12 for å få antall innbetalinger.

Innbetaling

Rente

Antall_innbet

Formel

Beskrivelse (Resultat)

500

8%

20

=NÅVERDI([Rente]/12; [Antall_innbet]; [Innbetaling])

Gjeldende verdi for en annuitet med de angitte argumentene (-59 777,15)

Resultatet er negativt fordi det for deg representerer penger du betaler ut, en utgående kontantstrøm. Hvis du blir bedt om å betale (kr 60 000) for annuiteten, ser du at dette ikke vil være noen god investering fordi gjeldende verdi for annuiteten (kr 59 777,15) er lavere enn det du blir bedt om å betale.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×