Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Feltet Navn på aktivitetssammendrag inneholder navnene på aktivitetssammendragene som er knyttet til hver aktivitet.

Det finnes flere kategorier av navn på aktivitetssammendrag.

Datatype    Tekst

Navn på aktivitetssammendrag (aktivitetsfelt) Bare tilgjengelig for Project Online abonnenter.

Oppføringstype    Null

Beste bruksområder    Legg til feltet Navn på aktivitetssammendrag i arkdelen av Aktivitetsvisning når du vil se navnene på de umiddelbare aktivitetssammendragene for hver aktivitet. Fordi listen over oppgaver kan være lang, kan feltet Navn på aktivitetssammendrag være nyttig for raskt å se den større konteksten for en oppgavetilordning. Dette er spesielt nyttig når det er aktiviteter med samme navn under ulike aktivitetssammendrag. Ingen informasjon vises i feltet Navn på aktivitetssammendrag ved siden av sammendragsaktivitetene på øverste nivå.

Eksempel    Prosjektet omfatter bygging av Bygg E og Bygning F, som begge har lange lister over oppgaver. I en aktivitetsliste har du angitt Bygning E og Bygning F som hovedaktiviteter, med en rekke identiske deloppgaver, for eksempel «Bygg etasje» og «Bygg vegger» under begge hovedaktivitetene. Når du blar gjennom aktivitetslisten, er det vanskelig å huske hvilken bygning hver oppgave er knyttet til. Du legger til feltet Navn på aktivitetssammendrag i visningen.

Datatype    Tekst

Navn på aktivitetssammendrag (ressursfelt)

Oppføringstype    Null

Beste bruksområder    Legg til feltet Navn på aktivitetssammendrag i arkdelen av Ressursbelegg-visningen når du vil se navnene på de umiddelbare aktivitetssammendragene som er knyttet til enkelttildelingene til en ressurs. Dette feltet er bare tilgjengelig i Ressursbelegg-visningen. Fordi Ressursbelegg-visningen ikke viser aktivitetssammendraget (med mindre en ressurs er tilordnet til et aktivitetssammendrag), kan feltet Navn på aktivitetssammendrag være nyttig for å se den større konteksten for en aktivitetstildeling. Dette er spesielt nyttig når det er aktiviteter med samme navn under ulike aktivitetssammendrag. Ingen informasjon vises i feltet Navn på aktivitetssammendrag ved siden av ressursnavnene. Aktivitetssammendragene for de tilsvarende tildelingene vises imidlertid i tildelingsfeltene Navn på aktivitetssammendrag under hvert ressursnavn.

Eksempel    Prosjektet omfatter bygging av Bygg E og Bygning F. I en aktivitetsliste har du angitt Bygning E og Bygning F som hovedaktiviteter, med en rekke identiske deloppgaver, for eksempel «Bygg etasje» og «Bygg vegger» under begge hovedaktivitetene. Du ser gjennom tildelinger for ressurser på dette prosjektet i Ressursbelegg-visningen. Oppgavenavnene vises i tildelingsradene. Du vil se navnene på aktivitetssammendragene som er knyttet til de tildelte oppgavene, slik at du kan se hvilken bygning oppgavene er knyttet til. Du legger til feltet Navn på aktivitetssammendrag i visningen.

Navn på aktivitetssammendrag (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du identifiserer en aktivitet som en delaktivitet en annen, Microsoft Office Project navnet på den umiddelbare aktivitetssammendraget i feltet Navn på aktivitetssammendrag.

Beste bruksområder    Legg til feltet Navn på aktivitetssammendrag i arkdelen av Ressursbelegg-visningen når du vil skille mellom aktiviteter med samme navn. Dette feltet er bare tilgjengelig i Ressursbelegg-visningen. Fordi Ressursbelegg-visningen ikke viser aktivitetssammendraget (med mindre en ressurs er tilordnet til et aktivitetssammendrag), kan feltet Navn på aktivitetssammendrag være nyttig for å se den større konteksten for en aktivitetstildeling. Dette er spesielt nyttig når det er aktiviteter med samme navn under ulike aktivitetssammendrag.

Eksempel    Prosjektet omfatter bygging av Bygg E og Bygning F. I en aktivitetsliste har du angitt Bygning E og Bygning F som hovedaktiviteter med en rekke identiske delaktiviteter, for eksempel «Bygg etasje» og «Bygg vegger» under begge hovedaktivitetene. Du ser gjennom tildelinger for ressurser på dette prosjektet i Ressursbelegg-visningen. Oppgavenavnene vises i tildelingsradene. Du vil se navnene på aktivitetssammendragene som er knyttet til de tildelte oppgavene, slik at du kan se hvilken bygning oppgavene er knyttet til. Du legger til feltet Navn på aktivitetssammendrag i visningen.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×