Navn på leveringsenhet (aktivitetsfelt)

Datatype    Tekst

Oppføringstype    Beregnet

Beskrivelse    For hver oppgave som har en leveranse tilknyttet, vises navnet eller tittelen på leveringen i feltet Navn på leveringsenhet. For aktiviteter uten tilknyttet levering er dette feltet tomt.

Beregningsmetode    Feltet Navn på leveringsenhet inneholder teksten som vises i Tittel-feltet for den tilknyttede leveringen. Teksten i dette feltet kan ikke endres manuelt i aktivitetslisten. Hvis du vil endre den, må du koble til Project Server, klikke Aktivitet og deretter klikke Leveranser.

Obs!: Enkelte leveringer bruker verdiene for Tittel (Navn), Start og Slutt for aktivitetene som produserer dem. Hvis du endrer leveringsverdiene, fører det ikke automatisk til at den tilknyttede aktiviteten endres tilsvarende.

Best bruk    Legg til feltet Navn på leveringsenhet i en aktivitetsliste for en rask identifisering av alle leveringer som enkeltaktiviteter er knyttet til.

Merknader    Du kan bare knytte én levering til en aktivitet, enten som en levering som er produsert av aktiviteten, eller som en levering som er produsert av en annen aktivitet eller et annet prosjekt som aktiviteten er avhengig av.

For at prosjektleveringer skal vises i en aktivitetsliste, må du inkludere minst ett av følgende felt:

  • Leveringstype indikerer at den gjeldende aktiviteten har en tilknyttet levering, og om denne leveringen er produsert av den gjeldende aktiviteten eller av et eget prosjekt eller en egen aktivitet som den gjeldende aktiviteten er avhengig av.

  • Navn på leveringsenhet viser navnet eller tittelen til den tilknyttede leveringen.

  • Leveringsstart viser den planlagte startdatoen til den tilknyttede leveringen.

  • Leveringsslutt viser den planlagte sluttdatoen til den tilknyttede leveringen.

  • GUID for levering viser den unike identifikasjonskoden til den tilknyttede leveringen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×