Gjelder for

Form-objektet

Du kan bruke egenskapen NewRecord for å fastslå om gjeldende post er en ny post. Skrivebeskyttet heltall.

uttrykk.NewRecord

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Egenskapen NewRecord bruker følgende innstillinger.

Innstilling

Beskrivelse

True

Den gjeldende posten er ny.

False

Den gjeldende posten er ikke ny.


Obs!: Egenskapen NewRecord er skrivebeskyttet bare i skjemavisning og dataarkvisning. Den er ikke tilgjengelig i utformingsvisning. Denne egenskapen er bare tilgjengelig ved å bruke en makro eller Visual Basic for Applications, VBA-kode.

Når brukeren har flyttet til en ny post, er egenskapsinnstillingen for NewRecord angitt til True, enten brukeren har begynt å redigere posten eller ikke.

Eksempel

Det følgende eksemplet viser hvordan du bruker egenskapen NewRecord til å fastslå om den gjeldende posten er en ny post. Prosedyren NewRecordMark angir gjeldende post til variabelen intnewrec. Hvis posten er ny, vises det en melding som varsler brukeren om dette. Du kan kjøre denne prosedyren når hendelsen Current for et skjema forekommer.

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×