NNV, funksjon

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer netto nåverdi for en investering med en diskonteringsrente og en rekke periodiske kontantstrømmer (negative verdier) og inntekter (positive verdier).

Syntaks

NNV(rente,verdi1,verdi2,...)

Rente     er rabattsatsen i hele perioden.

Verdi1, verdi2     er 1 til 29 argumenter som representerer innbetalinger og inntekter. Verdi1, verdi2, ... må ha lik avstand i tid, og finne sted i slutten av hver periode. NNV bruker rekkefølgen for argumentene verdi1, verdi2, ... til å tolke rekkefølgen av kontantstrømmer. Pass på at du setter inn innbetalingene og inntektene i riktig rekkefølge Argumenter som er tall, tomme, logiske verdier eller tekstrepresentasjoner av tall, telles med. Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke lar seg konvertere til tall, ignoreres.

Kommentarer

 • NNV-investeringen begynner én periode før datoen for kontantstrømmen i verdi1, og slutter med den siste kontantstrømmen i listen. Beregningene av NNV er basert på fremtidige kontantstrømmer. Hvis den første kontantstrømmen skjer i begynnelsen av perioden, må den første verdien legges til resultatet av NNV, og ikke inkluderes blant verdi-argumentene. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se eksemplene nedenfor.

 • Hvis n er lik antallet kontantstrømmer i listen verdi, blir formelen for NNV slik:

  Formel

 • NNV ligner på funksjonen NÅVERDI. Hovedforskjellen mellom NÅVERDI og NNV er at NÅVERDI tillater kontantstrømmer som begynner i slutten eller begynnelsen av perioden. Til forskjell fra de variable NNV-kontantstrømmene, må NÅVERDI-kontantstrømmene være konstante gjennom hele investeringsperioden. Hvis du vil ha mer informasjon om annuiteter og økonomiske funksjoner, kan du se funksjonen NÅVERDI

Eksempel 1

I eksemplet gjelder følgende:

 • er Rente lik den årlige diskontorenten.

 • Verdi1 er startkostnaden for investeringen om ett år fra i dag.

 • Verdi2 er avkastning fra første år.

 • Verdi3 er avkastning fra andre år.

 • Verdi4 er avkastning fra tredje år.

I eksemplet inkluderes den første kostnaden på kr 10 000 som en av verdiene, fordi innbetalingen skjer på slutten av den første perioden.

Rente

Verdi1

Verdi2

Verdi3

Verdi4

Formel

Beskrivelse (Resultat)

10%

-10000

3000

4200

6800

=NNV([Rente]; [Verdi1]; [Verdi2]; [Verdi3]; [Verdi4])

Netto nåverdi for denne investeringen (1 188,44)

Eksempel 2

I eksemplet gjelder følgende:

 • er Rente lik den årlige diskontorenten. Dette kan representere renten for inflasjonen eller rentesatsen for en konkurrerende investering.

 • Verdi1 er startkostnaden for investeringen om ett år fra i dag.

 • Verdi2 er avkastning fra første år.

 • Verdi3 er avkastning fra andre år.

 • Verdi4 er avkastning fra tredje år.

 • Verdi5 er avkastning fra fjerde år.

 • Verdi6 er avkastning fra femte år.

I eksemplet skal du ikke ta med den første kostnaden på kr 40 000 som en av verdiene, fordi innbetalingen skjer i begynnelsen av den første perioden.

Rente

Verdi1

Verdi2

Verdi3

Verdi4

Verdi5

Verdi6

Formel

Beskrivelse (Resultat)

8%

-40000

8000

9200

10000

12000

14500

=NNV(Rente; [Verdi2]; [Verdi3]; [Verdi4]; [Verdi5]; [Verdi6])+[Verdi1]

Netto nåverdi for denne investeringen (1 922,06)

8%

-40000

8000

9200

10000

12000

14500

=NNV(Rente; [Verdi2]; [Verdi3]; [Verdi4]; [Verdi5]; [Verdi6]; -9000)+[Verdi1]

Netto nåverdi for denne investeringen, med et tap i det sjette året på 9000 (-3 749,47)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×