Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Notater-feltet inneholder kommentarer du kan skrive inn om en aktivitet, ressurs eller tildeling.

Det finnes flere kategorier av Notater-felt.

Datatype     RTF

Notater (aktivitetsfelt)

Oppføringstype     Angitt

Beste bruksområder    Legg til Notater-feltet i en aktivitetsvisning når du vil vise notater om en oppgave. Når du legger til et notat i en aktivitet, vises notatindikatoren i Indikatorer-feltet. Hvis du viser teksten i Notater-feltet eller peker på notatindikatoren, vises den første delen av notatet. Hvis du dobbeltklikker Notater-feltet og deretter klikker Notater-fanen, vises den fullstendige formaterte teksten i notatet i dialogboksen Aktivitetsinformasjon.

Eksempel    Stig, Jensen og Kristian er tilordnet aktiviteten Koordiner vareme lysbildefremvisning. Du har en liste over viktige kontakter som kan hjelpe deg med å fullføre denne oppgaven. Du legger til Notater-feltet i Aktivitetsliste, og deretter skriver du inn notatet Husk å gi ressurser en kopi av forretningsvisningskontaktene.

Merknader    Den enkleste måten å skrive inn notater på, er i dialogboksen Aktivitetsinformasjon. Velg oppgaven, og klikk deretter Oppgavenotater Knapp. Skriv inn og formater notatet. Du kan endre skriften, stilen, størrelsen og fargen på tegnene. Du kan også endre tekstjusteringen, opprette en punktliste og sette inn et OLE-objekt. Notater som legges inn i Notater-feltet i en arkvisning, vises uten formatering. Notater som er angitt i dialogboksen Aktivitetsinformasjon, vises som formatert.

Hvis du vil unngå utilsiktet sletting av tekst eller fjerning av formateringsinformasjon i et langt notat, redigerer du bare notater i dialogboksen Aktivitetsinformasjon, og ikke i Notater-feltet i en arkvisning.

Notater kan formateres og har nesten ingen størrelsesgrense. Du kan også sette inn OLE-objekter og punktgrafikk i Notater-feltet.

Notater (ressursfelt)

Oppføringstype     Angitt

Beste bruksområder     Legg til Notater-feltet i en ressursvisning når du vil vise kommentarer om en ressurs. Når du legger til et notat i en ressurs, vises notatindikatoren i Indikatorer-feltet i en ressurslistevisning. Hvis du viser teksten i Notater-feltet eller peker på notatindikatoren, vises begynnelsen av notatet. Hvis du dobbeltklikker Notater-feltet og deretter klikker Notater-fanen, vises den fullstendige formaterte teksten i notatet i dialogboksen Ressursinformasjon.

Eksempel     Du har lagt merke til at Stig konsekvent fullfører oppgaver foran tidsplanen og med høy kvalitet. Du legger til Notater-feltet i Ressursliste-visningen, og deretter skriver du inn et notat om dette. Senere kan du se notatene dine om ressurser når du går gjennom prosjektets suksess eller planlegger å gjenkjenne ansatte.

Merknader     Den enkleste måten å skrive inn ressursnotater på, er i dialogboksen Ressursinformasjon. Velg ressursen i en ressursvisning, og klikk deretter Ressursnotater Knapp. Skriv inn og formater notatet. Du kan endre skriften, stilen, størrelsen og fargen på tegnene. Du kan også endre tekstjusteringen, opprette en punktliste og sette inn et OLE-objekt. Notater som er angitt i Notater-feltet i en ressursliste, vises uten formatering. Notater som er angitt i dialogboksen Ressursinformasjon, vises som formatert.

Hvis du vil unngå utilsiktet å slette tekst eller fjerne formateringsinformasjon i et langt notat, redigerer du bare notater i dialogboksen Ressursinformasjon, og ikke i Notater-feltet i en arkvisning.

Notater kan formateres og har nesten ingen størrelsesgrense. Du kan også sette inn OLE-objekter og punktgrafikk i Notater-feltet.

Notater (oppgavefelt)

Oppføringstype     Angitt

Beste bruksområder     Legg til Notater-feltet i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil vise notater om en tildeling. Når du legger til et notat i en oppgave, vises notatindikatoren i Indikatorer-feltet. Hvis du viser teksten i Notater-feltet eller peker på notatindikatoren, vises begynnelsen av notatet. Hvis du dobbeltklikker Notater-feltet og deretter klikker Notater-fanen, vises den fullstendige formaterte teksten i notatet i dialogboksen Tildelingsinformasjon.

Eksempel     Stig er tilordnet oppgaven Koordiner vareme lysbildefremvisning. Du har en liste over viktige kontakter som kan hjelpe deg med å fullføre denne oppgaven. Du legger til Notater-feltet i Ressursbelegg-visningen, og deretter skriver du inn notatet «Husk å gi Stig en kopi av forretningsvisningskontaktene».

Merknader     Den enkleste måten å skrive inn oppgavenotater på, er med dialogboksen Tildelingsinformasjon. Velg oppgaven, og klikk deretter Oppgavenotater Knapp. Skriv inn og formater notatet. Du kan endre skriften, stilen, størrelsen og fargen på tegnene. Du kan også endre tekstjusteringen, opprette en punktliste og sette inn et OLE-objekt. Notater som er angitt i Notater-feltet i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, vises uten formatering. Notater som er angitt i dialogboksen Tildelingsinformasjon, vises som formatert.

Hvis du vil unngå utilsiktet å slette tekst eller fjerne formateringsinformasjon i et langt notat, redigerer du bare notater i dialogboksen Tildelingsinformasjon, og ikke i Notater-feltet i en arkvisning.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×