NPV, funksjon

Returnerer et langt flyttall som angir netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske kontantstrømmer (betalinger og inntekter) og en diskontosats.

Syntaks

NNV( sats, verdier ())

Syntaksen for NNV-funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

sats

Obligatorisk. Langt flyttall som angir diskontosatsen i hele perioden, uttrykt som et desimaltall.

verdier ()

Obligatorisk. Matrise med langt flyttall som angir kontantstrømverdier. Matrisen må inneholde minst én negativ verdi (en betaling) og én positiv verdi (en inntekt).


Merknader

Netto nåverdi av en investering er gjeldende verdi for en fremtidig serie med betalinger og inntekter.

NNV-funksjonen bruker rekkefølgen på verdiene i matrisen til å tolke rekkefølgen på betalinger og inntekter. Pass på at du setter inn betalingene og inntektene i riktig rekkefølge.

Investeringene som beregnes med NNV-funksjonen, begynner én periode før datoen for den første kontantstrømverdien, og slutter med den siste kontantstrømverdien i matrisen.

Beregningen av netto nåverdi er basert på fremtidige kontantstrømmer. Hvis den første kontantstrømmen skjer i begynnelsen av den første perioden, må den første verdien legges til verdien som returneres av NNV, og kan ikke være inkludert i kontantstrømverdiene i verdier( ).

NNV-funksjonen ligner på NÅVERDI-funksjonen, bortsett fra at NÅVERDI-funksjonen tillater at kontantstrømmene begynner enten i slutten av perioden eller i begynnelsen av perioden. Til forskjell fra de variable kontantstrømmene i NNV må kontantstrømmene i NÅVERDI være konstante gjennom hele investeringsperioden.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

I dette eksemplet brukes NNV-funksjonen til å returnere netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som finnes i matrisen Values(). RetRate representerer den faste interne returraten.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×