Oppdater data eller kjør en ny spørring

Når du deler en database over et nettverk, oppdaterer Microsoft Access informasjonen ved angitte intervaller. Hvis du vil se de mest gjeldende dataene, kan du oppdatere dataene fra dataarkvisning eller utformingsvisning ved å klikke<legacyBold></legacyBold><ui>Hjem</ui> fanen, klikk <legacyBold></legacyBold><ui>Forny Alle</ui> ><legacyBold></legacyBold><ui>Forny</ui>. Fornyingsprosessen oppdaterer de eksisterende dataene i et dataark eller skjema og vil ikke ordne dataene på nytt, vise nye poster eller fjerne eventuelle slettede poster eller poster som ikke lenger tilfredsstiller de angitte vilkårene. Hvis du vil ha en mer spesifikk eller omfattende oppdatering, kan du bruke en makro til å kjøre en ny forespørsel på dataene.

Obs!: Å kjøre en ny spørring kan være tidkrevende avhengig av postsettets størrelse.

Hva vil du gjøre?

Fornye data

 • Gjør ett av følgende:

  • For å fornye postene i dataark eller skjemavisning, på <ui>Hjem</ui> fanen, under <ui>Poster</ui> gruppen, klikk <ui>Forny Alle</ui>, og trykk deretter <ui>Forny</ui>.

  • For å fornye postene i PivotTable eller PivotChart visning, på <ui>Design</ui> fanen, under <ui>Data</ui> gruppen, klikk <ui>Forny Pivot</ui>.

  • Trykk SHIFT+F9.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Til toppen av siden</link>

Angi fornyelsesintervall

Du kan selv sette intervallet for hvor ofte Access fornyer data.Som standard oppdaterer Access data hvert 60. sekund.

 1. Klikk på Office Knappen.Outspace kommer frem.

 2. I venstre rute i Outspace, klikk <ui>Alternativer</ui>.

 3. I venstre rute av <ui>Adgangsalternativer</ui> dialogboks, klikk <ui>Avansert</ui>.

 4. In den høyre ruten, under <ui>Avansert</ui>, spesifiser en verdi for <ui>Fornyelsesintervall (sek)</ui>.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Til toppen av siden</link>

Bruk en makro til å kjøre en ny forespørsel på dataene.

Du kan opprette en makro og knytte den til hendelsen for å kjøre en spørring på nytt automatisk når en hendelse skjer. For eksempel, la oss si at du vil kjøre en ny spørring for dataene i et skjema hver gang skjemaet får <token>TE000127438</token>. Da kan du opprette en makro og knytte den til skjemaets <ui>Ved fått fokus</ui>-hendelse, ved å bruke følgende prosedyre:

 1. Klikk <ui>Makro</ui> i <ui>Annet</ui>-gruppen i kategorien <ui>Opprett</ui>. Hvis denne kommandoen er utilgjengelig, klikker du pilen under en av knappene <ui>Modul</ui> eller <ui>Klassemodul</ui>, og deretter klikker du <ui>Makro</ui>.

 2. Klikk pilen i boksen ved siden av det grønne plusstegnet (+), deretter klikk <ui>Kjøre Ny Spørring</ui>.

 3. Save the macro ved å bruke navnet <literal>Kjøre ny sperring</literal>, og deretter lukke Makroverktøy.

 4. Åpne skjemaet du vil bruke, i <token>TE000126615</token>. Hvis egenskapssiden ikke vises, trykker du F4 for å vise den.

 5. Pass på at selve skjemaet er valgt.Så, på egenskapsarket, klikk på <ui>Hendelse</ui> fanen.

 6. I kategorien <ui>Hendelse</ui> klikker du pilen i egenskapen <ui>Ved fått fokus</ui>, og deretter klikker du navnet på makroen, altså SpørPåNytt.

 7. Lagre skjemaet.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Til toppen av siden</link>

Bruk kode til å kjøre en ny forespørsel på dataene.

Du kan altså bruke kode for å kjøre en ny spørring på data automatisk. La oss si at du vil kjøre en ny spørring for dataene i et skjema hver gang skjemaet får fokus. Da kan du opprette en modul and legge det ved skjemaets <ui>Ved fått fokus</ui> hendelse, ved å bruke følgende prosedyre:

 1. Åpne skjemaet du vil bruke i Designvisning. Hvis egenskapssiden ikke vises, trykker du F4 for å vise den.

 2. Pass på at selve skjemaet er valgt.Så, på egenskapsarket, klikk på <ui>Hendelse</ui> fanen.

 3. På <ui>Hendelse</ui> fanen, under <ui>Ved fått fokus</ui> egenskaper, klikk <ui>Bygge</ui> knappen<mediaLinkInline><image xlink:href="d5f9f47b-bca3-42bd-9772-96ff011602bd"></image></mediaLinkInline>.

 4. Under <ui>Velg Verktøy</ui> dialog boksen, klikk <ui>Kode Verktøy</ui>.

  En ny modul åpner seg i Visual Basic Editor.

 5. Skriv inn <literal>Me.Requery</literal>, og lukk deretter Visual Basic Editor.

 6. Lagre skjemaet.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Til toppen av siden</link>

Kjør en ny spørring på data i en Access Web App

Access Web App spørringer kjører på serveren. Du bruker makroen RequeryRecords til å kjøre en ny spørring på data i en Access Web App. Denne makroen krever det gjeldende postsettet.

 1. Åpne skjemaet du ønsker, klikk <ui>Handlinger</ui>, og klikk deretter Ved gjeldende.

 2. Fra <ui>Handlingskatalogen</ui>, klikk <ui>RequeryRecords</ui>. Hvis du velger å la det stå tomt der <ui>Hvor=</ui>, blir ingen ekstra filtrering utført på resultatene, og ved å la <ui>RekkefølgeEtter=</ui> stå tomt, blir ingen spesiell sortering utført.<legacyBold></legacyBold>

 3. Lagre skjemaet.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Til toppen av siden</link>

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×