Diagrammer

Oppdatere dataene i et eksisterende diagram

Oppdatere dataene i et eksisterende diagram

Hvis du må endre data i et diagram, kan du gjøre det fra kilden.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Opprette et diagram fra en tabell

 1. Merk cellene du vil bruke.

 2. Velg Sett inn > Anbefalte diagrammer.

 3. Velg diagramtypen du vil bruke, og trykk på OK.

Oppdater en diagramkilde

 • Når tabellen er koblet til et diagram, gjenspeiles endringene i diagrammet når du oppdaterer tabellen.

 • Hvilken versjon av Office bruker du?
 • Office 2016 for Mac
 • Office for Mac 2011

Word

Når du har opprettet et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Endringene gjenspeiles i diagrammet i Word.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk på Rediger data i ExcelDiagramutforming-fanen.

  Excel åpnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabell for et Office-diagram

 4. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 5. Hvis du vil legge til data eller redigere data i en celle, klikker du på cellen og gjør endringen.

 6. Bytt til Word hvis du vil se resultatet av endringene.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk på Bytt rad/kolonneDiagramutforming-fanen.

  Bytt rad/kolonne er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper. Hvis Bytt rad/kolonne ikke er tilgjengelig:

  1. Klikk på diagrammet.

  2. Klikk på Rediger data i ExcelDiagramutforming-fanen.

Hvis du vil endre rekkefølgen på en dataserie, må du arbeide med et diagram som har mer enn én dataserie.

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel på en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 3. Klikk på Velg dataDiagramutforming-fanen.

 4. I dialogboksen Velg datakilde ved siden av Forklaringstekster (serie) bruker du pil opp og pil ned til å flytte serien oppover eller nedover i listen.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

  Obs!: For de fleste diagramtypene vil endring av rekkefølgen på dataserien påvirker både forklaringen og selve diagrammet.

 5. Klikk på OK.

 1. Klikk på UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel på en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 3. Klikk på Velg dataDiagramutforming-fanen.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datakilde.

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne en serie

  Velg e-postkontoen du vil fjerne under Forklaringstekster (serie), og klikk deretter på Fjern (-).

  Legge til en serie

  Klikk på Legg til (+) under Forklaringstekster (serie), og velg alle dataene du vil inkludere i diagrammet i Excel-arket.

 5. Klikk på OK.

 1. Klikk på UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel på en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 3. Klikk på Format-fanen.

 4. Under Diagramelementstiler klikker du pilen ved siden av Fyll  Fyllfarge-knappen og klikker fargen du vil bruke.

Du kan legge til etiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramutforming-fanen.

 3. Klikk på Legg til diagramelement og deretter på Dataetiketter.

 4. Velg plasseringen der du vil at dataetikettene skal vises (velg for eksempel Utenfor slutten).

  Avhengig av diagramtypen kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

 1. Klikk på UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramutforming-fanen.

 3. Klikk på Legg til diagramelement og deretter på Datatabell.

 4. Velg alternativene du vil bruke.

  Avhengig av diagramtypen kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

Når du oppretter et diagram av data som bruker datoer, og datoene tegnes inn langs den vannrette aksen i diagrammet, endrer Office automatisk den vannrette aksen til en datoakse (tidsskala). Du kan også manuelt endre en vannrett akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene på Excel-arket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Som standard brukes den minste forskjellen mellom to datoer i dataene for å bestemme grunnenhetene for datoaksen. Hvis du for eksempel har data for aksjekurser der den minste forskjellen mellom datoer er sju dager, angir Office grunnenheten som dager. Du kan imidlertid endre grunnenheten til måneder eller år hvis du vil se resultatet for aksjen over en lengre tidsperiode.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramutforming-fanen.

 3. Klikk på Legg til diagramelement, klikk på Akser, og klikk deretter på Flere aksealternativer. Ruten Formater akse vises.

 4. Sørg for at akseetiketter vises for aksen du vil endre.

 5. Klikk på Datoakse under Aksetype.

 6. Velg Dager, Måneder eller År under Enheter i rullegardinlisten Grunnlag.

  Avhengig av diagramtypen kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

Obs!: Hvis du følger denne fremgangsmåten og diagrammet ikke viser datoene som en tidsskalaakse, må du kontrollere at akseetikettene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, for eksempel 01.05.08 eller Mai-08. Hvis du vil vite mer om hvordan du formatere celler som datoer, kan du se Visning av datoer, klokkeslett, valuta, brøker eller prosenter.

PowerPoint

Når du har opprettet et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Endringene gjenspeiles i diagrammet i PowerPoint.

 1. Klikk på diagrammet.

 2. Klikk på Rediger data i ExcelDiagramutforming-fanen.

  Excel åpnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabell for et Office-diagram

 3. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 4. Hvis du vil legge til data eller redigere data i en celle, klikker du på cellen og gjør endringen.

 5. Bytt til PowerPoint hvis du vil se endringene.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk på diagrammet.

 2. Velg Bytt rad/kolonneDiagramutforming-fanen.

  Bytt rad/kolonne er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper. Hvis Bytt rad/kolonne ikke er tilgjengelig:

  1. Klikk på diagrammet.

  2. Klikk på Rediger data i ExcelDiagramutforming-fanen.

Hvis du vil endre rekkefølgen på en dataserie, må du arbeide med et diagram som har mer enn én dataserie.

 1. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel på en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk på Velg dataDiagramutforming-fanen.

 3. I dialogboksen Velg datakilde ved siden av Forklaringstekster (serie) bruker du pil opp og pil ned til å flytte serien oppover eller nedover i listen.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

  Obs!: For de fleste diagramtypene vil endring av rekkefølgen på dataserien påvirker både forklaringen og selve diagrammet.

 4. Klikk på OK.

 1. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel på en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk på Diagramutforming-fanen, og klikk deretter på Velg data.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datakilde.

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne en serie

  Velg e-postkontoen du vil fjerne under Forklaringstekster (serie), og klikk deretter på Fjern (-).

  Legge til en serie

  Klikk på Legg til (+) under Forklaringstekster (serie), og velg alle dataene du vil inkludere i diagrammet i Excel-arket.

 4. Klikk på OK.

 1. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel på en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk på Format-fanen.

 3. Under Diagramelementstiler klikker du pilen ved siden av Fyll  Fyllfarge-knappen og klikker fargen du vil bruke.

Du kan legge til etiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramutforming-fanen.

 2. Klikk på Legg til diagramelement og deretter på Dataetiketter.

 3. Velg plasseringen der du vil at dataetikettene skal vises (velg for eksempel Utenfor slutten).

  Avhengig av diagramtypen kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

 1. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramutforming-fanen.

 2. Klikk på Legg til diagramelement og deretter på Datatabell.

 3. Velg alternativene du vil bruke.

  Avhengig av diagramtypen kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

Når du oppretter et diagram av data som bruker datoer, og datoene tegnes inn langs den vannrette aksen i diagrammet, endrer Office automatisk den vannrette aksen til en datoakse (tidsskala). Du kan også manuelt endre en vannrett akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene på Excel-arket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Som standard brukes den minste forskjellen mellom to datoer i dataene for å bestemme grunnenhetene for datoaksen. Hvis du for eksempel har data for aksjekurser der den minste forskjellen mellom datoer er sju dager, angir Office grunnenheten som dager. Du kan imidlertid endre grunnenheten til måneder eller år hvis du vil se resultatet for aksjen over en lengre tidsperiode.

 1. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramutforming-fanen.

 2. Klikk på Legg til diagramelement, klikk på Akser, og klikk deretter på Flere aksealternativer. Ruten Formater akse vises.

 3. Sørg for at akseetiketter vises for aksen du vil endre.

 4. Velg Datoakse under Aksetype.

 5. Velg Dager, Måneder eller År under Enheter i rullegardinlisten Grunnlag.

  Avhengig av diagramtypen kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

Obs!: Hvis du følger denne fremgangsmåten og diagrammet ikke viser datoene som en tidsskalaakse, må du kontrollere at akseetikettene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, for eksempel 01.05.08 eller Mai-08. Hvis du vil vite mer om hvordan du formatere celler som datoer, kan du se Visning av datoer, klokkeslett, valuta, brøker eller prosenter.

Excel

Når du har opprettet et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Endringene gjenspeiles i diagrammet.

 1. Klikk diagrammet.

  Excel uthever datatabellen som brukes i diagrammet. Det grå fyllet angir en rad eller kolonne som brukes for kategoriaksen. Det røde fyllet angir en rad eller kolonne som inneholder dataserieetiketter. Den blå fyllet angir datapunkt som er tegnet inn i diagrammet.

  Datafelt i Excel

  Bildeforklaring 1 Dataserieetiketter

  Bildeforklaring 2 Verdier for kategoriaksen

  Bildeforklaring 3 Datapunkt som er tegnet inn i diagrammet

 2. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Excel-diagram

  Tips!: Du kan skjule rader og kolonner i tabellen hvis du vil unngå at data vises i diagrammet.

 3. Hvis du vil legge til data eller redigere data i en celle, klikker du på cellen og gjør endringen.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk på diagrammet.

 2. Klikk på Bytt rad/kolonneDiagramutforming-fanen.

Hvis du vil endre rekkefølgen på en dataserie, må du arbeide med et diagram som har mer enn én dataserie.

 1. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel på en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk på Velg dataDiagramutforming-fanen.

 3. I dialogboksen Velg datakilde ved siden av Forklaringstekster (serie) bruker du pil opp og pil ned til å flytte serien oppover eller nedover i listen.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

  Obs!: For de fleste diagramtypene vil endring av rekkefølgen på dataserien påvirker både forklaringen og selve diagrammet.

 4. Klikk på OK.

 1. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel på en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk på Diagramutforming-fanen, og klikk deretter på Velg data.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datakilde.

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne en serie

  Velg e-postkontoen du vil fjerne under Forklaringstekster (serie), og klikk deretter på Fjern (-).

  Legge til en serie

  Klikk på Legg til (+) under Forklaringstekster (serie), og velg alle dataene du vil inkludere i diagrammet i Excel-arket.

 4. Klikk på OK.

 1. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel på en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk på Format-fanen.

 3. Under Diagramelementstiler klikker du pilen ved siden av Fyll  Fyllfarge-knappen og klikker fargen du vil bruke.

  Tips!: Hvis du vil variere fargen etter datapunkt i et diagram som bare har én dataserie, klikker du på serien og deretter på Format-fanen. Klikk på Fyll i navigasjonsruten, og velg deretter avhengig av diagrammet Varier farge etter punkt eller avmerkingsboksen Varier farge etter snitt. Avhengig av diagramtypen, kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

Du kan legge til etiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramutforming-fanen.

 2. Klikk på Legg til diagramelement og deretter på Dataetiketter.

 3. Velg plasseringen der du vil at dataetikettene skal vises (velg for eksempel Utenfor slutten).

  Avhengig av diagramtypen kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

 1. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramutforming-fanen.

 2. Klikk på Legg til diagramelement og deretter på Datatabell.

 3. Velg alternativene du vil bruke.

  Avhengig av diagramtypen kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

Når du oppretter et diagram av data som bruker datoer, og datoene tegnes inn langs den vannrette aksen i diagrammet, endrer Office automatisk den vannrette aksen til en datoakse (tidsskala). Du kan også manuelt endre en vannrett akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene på Excel-arket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Som standard brukes den minste forskjellen mellom to datoer i dataene for å bestemme grunnenhetene for datoaksen. Hvis du for eksempel har data for aksjekurser der den minste forskjellen mellom datoer er sju dager, angir Office grunnenheten som dager. Du kan imidlertid endre grunnenheten til måneder eller år hvis du vil se resultatet for aksjen over en lengre tidsperiode.

 1. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramutforming-fanen.

 2. Klikk på Legg til diagramelement, klikk på Akser, og klikk deretter på Flere aksealternativer. Ruten Formater akse vises.

 3. Sørg for at akseetiketter vises for aksen du vil endre.

 4. Velg Datoakse under Aksetype.

 5. Velg Dager, Måneder eller År under Enheter i rullegardinlisten Grunnlag.

  Avhengig av diagramtypen kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

Obs!: Hvis du følger denne fremgangsmåten og diagrammet ikke viser datoene som en tidsskalaakse, må du kontrollere at akseetikettene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, for eksempel 01.05.08 eller Mai-08. Hvis du vil vite mer om hvordan du formatere celler som datoer, kan du se Visning av datoer, klokkeslett, valuta, brøker eller prosenter.

Word

Når du har opprettet et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Endringene gjenspeiles i diagrammet i Word.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk pilen ved siden av RedigerDiagrammer-fanen under Data, og klikk deretter Rediger data i Excel.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

  Excel åpnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabell for et Office-diagram

 4. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 5. Hvis du vil legge til data eller redigere data i en celle, klikker du på cellen og gjør endringen.

 6. Bytt til Word hvis du vil se resultatet av endringene.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk på Tegn serie etter rad Tegn serie etter rad eller Tegn serie etter kolonneDiagrammer-fanen under Data Tegn serie etter kolonne .

  Diagram-fanen, Data-gruppen

  Hvis Bytt plott ikke er tilgjengelig

  Bytt plott er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper.

  1. Klikk diagrammet.

  2. Klikk pilen ved siden av RedigerDiagrammer-fanen under Data, og klikk deretter Rediger data i Excel. Diagram-fanen, Data-gruppen

Hvis du vil endre rekkefølgen på en dataserie, må du arbeide med et diagram som har mer enn én dataserie.

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 3. Klikk Formater utvalg under Merket område.

  Diagram-fanen, Merket område-gruppen

 4. Klikk Rekkefølge i navigasjonsruten, klikk et serienavn, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

  Obs!: For de fleste diagramtypene vil endring av rekkefølgen på dataserien påvirker både forklaringen og selve diagrammet.

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Diagrammer-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 3. Klikk pilen ved siden av Rediger under Data, og klikk deretter Velg data i Excel.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datakilde.

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne en serie

  Velg e-postkontoen du vil fjerne under Serie, og klikk deretter Fjern.

  Legge til en serie

  Klikk Legg til under Serie, og deretter velger du alle dataene du vil inkludere i diagrammet i Excel-arket.

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Format-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 3. Under Diagramelementstiler klikker du pilen ved siden av Fyll  Fyllfarge-knappen og klikker fargen du vil bruke.

  Tips!: Hvis du vil variere fargen etter datapunkt i et diagram som bare har én dataserie, klikker du serien og deretter Diagramoppsett-fanen. Klikk Formater utvalg under Merket område. Klikk Fyll i navigasjonsruten, og velg deretter avhengig av diagrammet Varier farge etter punkt eller Varier farge etter snitt. Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

Du kan legge til etiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Dataetiketter under Etiketter, og klikk deretter dataetikettypen du vil bruke, i den øverste delen av listen.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

 4. Klikk Dataetiketter under Etiketter, og klikk deretter der du vil at dataetiketten skal vises, i den nederste delen av listen.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Datatabell under Etiketter, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

  Avhengig av diagramtypen kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

Når du oppretter et diagram av data som bruker datoer, og datoene tegnes inn langs den vannrette aksen i diagrammet, endrer Office automatisk den vannrette aksen til en datoakse (tidsskala). Du kan også manuelt endre en vannrett akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene på Excel-arket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Som standard brukes den minste forskjellen mellom to datoer i dataene for å bestemme grunnenhetene for datoaksen. Hvis du for eksempel har data for aksjekurser der den minste forskjellen mellom datoer er sju dager, angir Office grunnenheten som dager. Du kan imidlertid endre grunnenheten til måneder eller år hvis du vil se resultatet for aksjen over en lengre tidsperiode.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Sørg for at akseetiketter vises for aksen du vil endre.

 4. Klikk Akser under Akser, pek på Vannrett akse, og klikk deretter Aksealternativer.

  Diagramoppsett-fanen, Akse-gruppen

 5. Klikk Skala i navigasjonsruten, og klikk deretter Dato under Type av vannrett akse.

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Obs!: Hvis du følger denne fremgangsmåten og diagrammet ikke viser datoene som en tidsskalaakse, må du kontrollere at akseetikettene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, for eksempel 01.05.08 eller Mai-08. Hvis du vil vite mer om hvordan du formatere celler som datoer, kan du se Visning av datoer, klokkeslett, valuta, brøker eller prosenter.

PowerPoint

Når du har opprettet et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Endringene gjenspeiles i diagrammet i PowerPoint.

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk pilen ved siden av RedigerDiagrammer-fanen under Data, og klikk deretter Rediger data i Excel.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

  Excel åpnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabell for et Office-diagram

 3. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 4. Hvis du vil legge til data eller redigere data i en celle, klikker du på cellen og gjør endringen.

 5. Bytt til PowerPoint hvis du vil se endringene.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk på diagrammet.

 2. Klikk på Tegn serie etter rad Tegn serie etter rad eller Tegn serie etter kolonneDiagrammer-fanen under Data Tegn serie etter kolonne .

  Diagram-fanen, Data-gruppen

  Hvis Bytt plott ikke er tilgjengelig

  Bytt plott er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper.

  1. Klikk diagrammet.

  2. Klikk pilen ved siden av RedigerDiagrammer-fanen under Data, og klikk deretter Rediger data i Excel. Diagram-fanen, Data-gruppen

Hvis du vil endre rekkefølgen på en dataserie, må du arbeide med et diagram som har mer enn én dataserie.

 1. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk Formater utvalg under Merket område.

  Diagram-fanen, Merket område-gruppen

 3. Klikk Rekkefølge i navigasjonsruten, klikk et serienavn, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

  Obs!: For de fleste diagramtypene vil endring av rekkefølgen på dataserien påvirker både forklaringen og selve diagrammet.

 1. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Diagrammer-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk pilen ved siden av Rediger under Data, og klikk deretter Velg data i Excel.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datakilde.

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne en serie

  Velg e-postkontoen du vil fjerne under Serie, og klikk deretter Fjern.

  Legge til en serie

  Klikk Legg til under Serie, og deretter velger du alle dataene du vil inkludere i diagrammet i Excel-arket.

 1. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Format-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Under Diagramelementstiler klikker du pilen ved siden av Fyll  Fyllfarge-knappen og klikker fargen du vil bruke.

  Tips!: Hvis du vil variere fargen etter datapunkt i et diagram som bare har én dataserie, klikker du serien og deretter Diagramoppsett-fanen. Klikk Formater utvalg under Merket område. Klikk Fyll i navigasjonsruten, og velg deretter avhengig av diagrammet Varier farge etter punkt eller Varier farge etter snitt. Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

Du kan legge til etiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Dataetiketter under Etiketter, og klikk deretter dataetikettypen du vil bruke, i den øverste delen av listen.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

 3. Klikk Dataetiketter under Etiketter, og klikk deretter der du vil at dataetiketten skal vises, i den nederste delen av listen.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Datatabell under Etiketter, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

  Avhengig av diagramtypen kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

Når du oppretter et diagram av data som bruker datoer, og datoene tegnes inn langs den vannrette aksen i diagrammet, endrer Office automatisk den vannrette aksen til en datoakse (tidsskala). Du kan også manuelt endre en vannrett akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene på Excel-arket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Som standard brukes den minste forskjellen mellom to datoer i dataene for å bestemme grunnenhetene for datoaksen. Hvis du for eksempel har data for aksjekurser der den minste forskjellen mellom datoer er sju dager, angir Office grunnenheten som dager. Du kan imidlertid endre grunnenheten til måneder eller år hvis du vil se resultatet for aksjen over en lengre tidsperiode.

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Sørg for at akseetiketter vises for aksen du vil endre.

 3. Klikk Akser under Akser, pek på Vannrett akse, og klikk deretter Aksealternativer.

  Diagramoppsett-fanen, Akse-gruppen

 4. Klikk Skala i navigasjonsruten, og klikk deretter Dato under Type av vannrett akse.

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Obs!: Hvis du følger denne fremgangsmåten og diagrammet ikke viser datoene som en tidsskalaakse, må du kontrollere at akseetikettene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, for eksempel 01.05.08 eller Mai-08. Hvis du vil vite mer om hvordan du formatere celler som datoer, kan du se Visning av datoer, klokkeslett, valuta, brøker eller prosenter.

Excel

Når du har opprettet et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Endringene gjenspeiles i diagrammet.

 1. Klikk diagrammet.

  Excel uthever datatabellen som brukes i diagrammet. En lilla kantlinje angir en rad eller kolonne som brukes for kategoriaksen. En grønn kantlinje angir en rad eller kolonne som inneholder dataserieetiketter. En blå kantlinje angir datapunkt som er tegnet inn i diagrammet.

  Datatabell for et diagram i Excel

  Bildeforklaring 1 Dataserieetiketter

  Bildeforklaring 2 Verdier for kategoriaksen

  Bildeforklaring 3 Datapunkt som er tegnet inn i diagrammet

 2. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Excel-diagram

  Tips!: Du kan skjule rader og kolonner i tabellen hvis du vil unngå at data vises i diagrammet.

 3. Hvis du vil legge til data eller redigere data i en celle, klikker du på cellen og gjør endringen.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk på diagrammet.

 2. Klikk på Tegn serie etter rad Tegn serie etter rad eller Tegn serie etter kolonneDiagrammer-fanen under Data Tegn serie etter kolonne .

  Diagram-fanen i Excel, Data-gruppen

Hvis du vil endre rekkefølgen på en dataserie, må du arbeide med et diagram som har mer enn én dataserie.

 1. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk Formater utvalg under Merket område.

  Diagram-fanen, Merket område-gruppen

 3. Klikk Rekkefølge i navigasjonsruten, klikk et serienavn, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

  Obs!: For de fleste diagramtypene vil endring av rekkefølgen på dataserien påvirker både forklaringen og selve diagrammet.

 1. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Diagrammer-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk Velg under Data.

  Diagram-fanen i Excel, Data-gruppen

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datakilde.

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne en serie

  Velg e-postkontoen du vil fjerne under Serie, og klikk deretter Fjern.

  Legge til en serie

  Klikk Legg til under Serie, og deretter velger du alle dataene du vil inkludere i diagrammet i Excel-arket.

 1. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Format-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Under Diagramelementstiler klikker du pilen ved siden av Fyll  Fyllfarge-knappen og klikker fargen du vil bruke.

  Tips!: Hvis du vil variere fargen etter datapunkt i et diagram som bare har én dataserie, klikker du serien og deretter Diagramoppsett-fanen. Klikk Formater utvalg under Merket område. Klikk Fyll i navigasjonsruten, og velg deretter avhengig av diagrammet Varier farge etter punkt eller Varier farge etter snitt. Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

Du kan legge til etiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Dataetiketter under Etiketter, og klikk deretter dataetikettypen du vil bruke, i den øverste delen av listen.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

 3. Klikk Dataetiketter under Etiketter, og klikk deretter der du vil at dataetiketten skal vises, i den nederste delen av listen.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Datatabell under Etiketter, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

  Avhengig av diagramtypen kan det hende at noen alternativer ikke er tilgjengelige.

Når du oppretter et diagram av data som bruker datoer, og datoene tegnes inn langs den vannrette aksen i diagrammet, endrer Office automatisk den vannrette aksen til en datoakse (tidsskala). Du kan også manuelt endre en vannrett akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene på Excel-arket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Som standard brukes den minste forskjellen mellom to datoer i dataene for å bestemme grunnenhetene for datoaksen. Hvis du for eksempel har data for aksjekurser der den minste forskjellen mellom datoer er sju dager, angir Office grunnenheten som dager. Du kan imidlertid endre grunnenheten til måneder eller år hvis du vil se resultatet for aksjen over en lengre tidsperiode.

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Sørg for at akseetiketter vises for aksen du vil endre.

 3. Klikk Akser under Akser, pek på Vannrett akse, og klikk deretter Aksealternativer.

 4. Klikk Skala i navigasjonsruten, og klikk deretter Dato under Type av vannrett akse.

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Obs!: Hvis du følger denne fremgangsmåten og diagrammet ikke viser datoene som en tidsskalaakse, må du kontrollere at akseetikettene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, for eksempel 01.05.08 eller Mai-08. Hvis du vil vite mer om hvordan du formatere celler som datoer, kan du se Visning av datoer, klokkeslett, valuta, brøker eller prosenter.

Se også

Opprette et diagram fra start til slutt

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×