Opprett en oppgave i Microsoft Teams

Opprett en oppgave i Microsoft Teams

Opprett oppgaver for elevene dine i Microsoft Teams. Behandle tidslinjer for oppgaver, instruksjoner, legge til ressurser som skal sendes inn, og mer.
 

Obs!: Oppgaver-fanen er bare tilgjengelig i klasseteam.

Opprette en ny oppgave

 1. Gå til Generelt-kanalen i det ønskede klasserommet, og velg Oppgaver.

 2. Velg Opprett>Oppgave.

  Obs!: Velg Utvid fanen (diagonal, dobbeltsidig pil) for å bruke fullskjermmodus.

 3. Skriv en tittel for denne oppgaven – dette er obligatorisk.

 4. Gi mer informasjon om oppgaven.

  De følgende trinnene er valgfrie:

Velg Opprett og så Oppgave.

Velg hvem som skal motta oppgaven

 • Velg å tildele til flere klasser eller enkeltelever i en klasse.

 • Bestem om studenter som blir med i denne klassen i fremtiden, skal motta denne oppgaven. Som standard mottas den kun av elever som er i klassen din nå.


  For å gjøre dette, velg Rediger ved siden av Ikke tilordne til elever som er lagt til i denne klassen i fremtiden. Gjør valget, og velg Ferdig

Obs!: Hvis du velger en sluttdato, mottar enhver student som blir med, denne oppgaven frem til sluttdatoen.

Oppgaveoppretter.

Rediger om denne oppgaven skal til elever i fremtiden.

Legg til flere instruksjoner

 • Klikk på instruksjoner-boksen for å legge til instruksjoner og redigere dem i rik tekst.

Tildelingsinstruksjonsboks med redigeringsverktøylinje.

Legg til ressurser

 • Legg ved ressurser i oppgaven ved å velge Legg til ressurser.

 • I dette trinnet kan du legge til et dokument fra din personlige OneDrive, datamaskin eller opprette et tomt Word (DOCX)-, Excel (XLSX)- eller PowerPoint (PPTX)-dokument for å dele med elevene.

 • Standardinnstillingen for filen vil være Elever kan ikke redigere, og det betyr at dokumentet er skrivebeskyttet. Dette er et godt alternativ for referansestoff.

 • Velg Flere alternativer Flere alternativer-knappen  > Elever redigerer sine egne kopier hvis du vil at hver elev skal redigere sitt eget dokument og levere tilbake for retting.

 • Du kan legge til opptil fem filer for elever for å redigere dem. Det totale antallet ressurser du kan legge til i en tildeling, er 10, enten den kan redigeres eller ikke redigeres.

Obs!: 

 • Hvis du tilordner en klassenotatblokkside, må du kontrollere hvilken versjon av OneNote elevene bruker, for å sikre at oppgavesidene låses etter forfallsdato for oppgaven.

 • Hvis du har eldre dokumenter med filtypen DOC, XLS eller PPT, kan ikke elevene redigere dem. Du kan enten legge dem ved som skrivebeskyttet referansemateriale eller opprette en ny fil i Teams. Kopier inn det gamle innholdet, og lagre det. Den nye filen har den oppdaterte DOCX-, XLSX- og PPTX-filtypen. Alle nye filer du oppretter i Teams eller andre Office 365-apper, har riktig filtype.

Legg til ressurser i en oppgave.

Velg forfallsdato og klokkeslett

 • Hvis du vil ha flere alternativer for oppgavetidslinjer, velger du Rediger.

  Her kan du tilpasse når oppgaven blir lagt ut til elevene, og når den stenges for innleveringer. Som standard velges ingen dato for stenging, slik at elever kan levere oppgaver sent.

Velg Rediger for å redigere tids linje for oppgaven.

Rediger tidslinjevindu for oppgaven.

Punkter, rubrikkene og graderinger

 • Velg mengden poeng som denne oppgaven er verdt, hvis aktuelt. Du kan bruke poeng på hvilken som helst nummerbasert skala inkludert heltall på 100 og innstille din egen betegnelse.

  Eksempler: 88/100 eller desimaler 3.7/4.0.

 • Velg Legg til rubrikk for å legge til en karaktersettingsrubrikk. 

  Finn ut mer: Opprette en rubrikk-.

 • Legg til en kategori

 • Synkroniser tilordning til Turnitin.

Legg til poeng eller en rubrikk.

Velg hvor oppgave varsler skal publisere

Velg kanalen der du vil at varsler om denne oppgaven skal publiseres. Dette gjør at du kan organisere elevarbeid og diskusjoner etter enhet, emne eller fag.

 1. Du velger en kanal å publisere i ved å velge Rediger ved siden av Publiser oppgavevarsler i denne kanalen. Oppgaver som skal publiseres som standard i den generelle kanalen eller utvalget i innstillinger for tildeling.

 2. Velg kanalen du vil at dette oppgavevarslet skal publiseres i, og deretter Ferdig.

Obs!: 

 • Hvis du vil legge inn tildelings varsler i en kanal, må du sørge for at bot postering er aktivert. Du kan sjekke dette hereller be IT-administratoren om hjelp.

 • Oppgaver publiseres til kanaler som er synlige for alle studenter. Private kanaler vises ikke under dette trinnet.

 • Oppgaver til flere klasser eller enkeltelever kan bare publisere til den generelle kanalen.

Velg Rediger for å velge hvor oppgavevarsler skal legges inn.

Velg kanalen der du vil at varsler om denne oppgaven skal publiseres.

Sende oppgave til elever

Når du er klar, kan du fullføre prosessen med å opprette en ny oppgave.

 1. Velg Tildel. Elevene blir varslet om den nye oppgaven på den dagen du har angitt, og varselet som er koblet til denne oppgaven, publiseres i den valgte kanalen. 

 2. Velg Forkast for å avslutte arbeidet på denne oppgaven, eller Lagre for å gå tilbake til oppgaven og endre den senere.

Et oppgavekort i en kanal.

Lær mer

Redigere en oppgave

Lagre en oppgave som en kladd

Rett, send tilbake og lever inn oppgaver ved hjelp av tilbakemeldingssløyfen

Flere ressurser for lærere

Et abonnement for å få mest mulig ut av tiden din

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×