Opprette eller tilpasse sidemaler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En mal er et forhåndsutformet oppsett som du kan bruke til en ny side til å gi et nivå av konsekvens og spare tid. OneNote leveres med flere innebygde maler, inkludert dekorative siden bakgrunner og gjøremålslister. Du kan opprette din egen mal eller tilpasse en eksisterende.

Du kan bruke OneNote maler som de er, endre dem som du ønsker, eller opprette dine egne.

Opprette en ny sidemal

 1. Velg Legg til side i listen over sider til høyre på skjermen.

  Legge til flere sider i notatblokkene.

 2. Velg Visning > Papirstørrelse.

  Skjermbilde av knappen Papirstørrelse i OneNote 2016.

 3. Angi papirstørrelse og utskriftsmarger i oppgaveruten Papirstørrelse.

 4. Legg til innhold du vil skal vises i malen.

  Alle nye sider du oppretter ved hjelp av denne malen, har denne informasjonen.

 5. Når du er ferdig, klikker du Lagre gjeldende side som en mal nederst i oppgaveruten Papirstørrelse.

  Lagre en side som en mal

 6. Gi malen et navn i dialogboksen Lagre som mal, og klikk deretter Lagre.

Obs!: Når du bruker en mal på en side, du kan velge mal fra listen Mine maler i oppgaveruten maler.

Til toppen av siden

Tilpasse en sidemal

 1. Velg Sett inn > Sidemaler > Sidemaler.

  Skjermbilde av knappen Sidemaler i OneNote 2016.

 2. Klikk de små pilene ved siden av kategorinavnene i oppgaveruten Maler, for å vise dem.

 3. Velg navnet på malen du vil tilpasse.

  Malen brukes for en ny, tom side.

 4. Velg Visning > Papirstørrelse på båndet.

 5. Angi papirstørrelse og utskriftsmarger i oppgaveruten Papirstørrelse.

 6. Rediger eller slett innholdet på den gjeldende siden, og klikk Lagre gjeldende side som en mal nederst i oppgaveruten Papirstørrelse.

  Lagre en side som en mal

 7. Gi malen et navn i dialogboksen Lagre som mal, og klikk deretter Lagre.

Obs!: Når du bruker en mal på en side, du kan velge den tilpassede malen fra listen Mine maler i oppgaveruten maler.

Til toppen av siden

Anbefalte fremgangsmåter for å opprette sidemaler

 • Aktiver hjelpelinjer (Vis > Hjelpelinjer) slik at det blir enklere å justere tekstbokser, bilder og annet innhold i malen. Deaktiver hjelpelinjene før du lagrer arbeidet hvis du ikke vil at de skal være en del av malen.

 • Bruk avsnittsstiler (Hjem > Stiler) for å formatere tekst og overskrifter for å holde stiler konsekvente.

 • Ikke bruk et bilde som bakgrunn med mindre det er viktig for malens utforming. Bakgrunnsbilder påvirker filstørrelsen og kan føre til at tekst oppå bildet konverteres til et bilde hvis du sender siden med e-post. Vurder å plassere bilder øverst, nederst eller på sidene i stedet for bak tekst.

 • Pass på at plassholdertekst er tydelig og lett å identifisere, slik at andre som bruker malen, kan se hvilken informasjon hver plassholder skal inneholde. For eksempel kan en tekstboks som skal inneholde et firmanavn, kalles «[firmanavn]».

 • Pass på at tabeller og bilder er tydelig plassert og at overskriftene holdes adskilt fra teksten som skal legges inn senere. Tekstbokser utvider seg når de fylles med innhold, og en side kan raskt bli uoversiktlig.

 • Velg en skriftfarge som vil være synlig uten bakgrunnsfargen i tilfelle malen skrives ut.

 • Plasser tekst og objekter innenfor utskriftsmargene på siden.

Til toppen av siden

Opprette en ny sidemal

 1. Klikk Legg til side for å opprette en ny, tom side.

  Legge til flere sider i notatblokkene.

 2. Klikk Visning > Papirstørrelse.

  Du kan endre papirstørrelse for å passe til malen du oppretter

 3. Angi papirstørrelse og utskriftsmarger i oppgaveruten Papirstørrelse.

 4. Legg til innhold du vil skal vises i malen.

  Alle nye sider du oppretter ved hjelp av denne malen, har denne informasjonen.

 5. Når du er ferdig, klikker du Lagre gjeldende side som en mal nederst i oppgaveruten Papirstørrelse.

  Lagre en side som en mal

 6. Gi malen et navn i dialogboksen Lagre som mal, og klikk deretter Lagre.
   

Obs!: Når du bruker en mal på en side, du kan velge mal fra listen Mine maler i oppgaveruten maler.

Til toppen av siden

Tilpasse en sidemal

 1. Klikk Sett inn > Sidemaler > Sidemaler.

  Vis de tilgjengelige malene i OneNote.

 2. Klikk de små pilene ved siden av kategorinavnene i oppgaveruten Maler, for å vise dem.

 3. Klikk navnet på malen du vil tilpasse.

  Malen brukes for en ny, tom side.

 4. Klikk Visning > Papirstørrelse på båndet.

 5. Angi papirstørrelse og utskriftsmarger i oppgaveruten Papirstørrelse.

 6. Rediger eller slett gjeldende innhold på siden og klikk Lagre gjeldende side som en mal nederst i oppgaveruten Papirstørrelse.

  Lagre en side som en mal

 7. Gi malen et navn i dialogboksen Lagre som mal, og klikk deretter Lagre.

Obs!: Når du bruker en mal på en side, du kan velge den tilpassede malen fra listen Mine maler i oppgaveruten maler.
 

Til toppen av siden

Anbefalte fremgangsmåter for å opprette sidemaler

 • Aktiver hjelpelinjer (Vis > Hjelpelinjer) slik at det blir enklere å justere tekstbokser, bilder og annet innhold i malen. Deaktiver hjelpelinjene før du lagrer arbeidet hvis du ikke vil at de skal være en del av malen.

 • Bruk avsnittsstiler (Hjem > Stiler) for å formatere tekst og overskrifter for å holde stiler konsekvente.

 • Ikke bruk et bilde som bakgrunn med mindre det er viktig for malens utforming. Bakgrunnsbilder påvirker filstørrelsen og kan føre til at tekst oppå bildet konverteres til et bilde hvis du sender siden med e-post. Vurder å plassere bilder øverst, nederst eller på sidene i stedet for bak tekst.

 • Pass på at plassholdertekst er tydelig og lett å identifisere, slik at andre som bruker malen, kan se hvilken informasjon hver plassholder skal inneholde. For eksempel kan en tekstboks som skal inneholde et firmanavn, kalles «[firmanavn]».

 • Pass på at tabeller og bilder er tydelig plassert og at overskriftene holdes adskilt fra teksten som skal legges inn senere. Tekstbokser utvider seg når de fylles med innhold, og en side kan raskt bli uoversiktlig.

 • Velg en skriftfarge som vil være synlig uten bakgrunnsfargen i tilfelle malen skrives ut.

 • Plasser tekst og objekter innenfor utskriftsmargene på siden.

Til toppen av siden

I denne artikkelen

Opprette en mal fra en side i OneNote 2010

Opprette en mal fra en inndeling i OneNote 2010

Opprette en mal fra en notatblokk i OneNote 2010

Beste praksis når du oppretter OneNote 2010-malene

Opprette en mal fra en side i OneNote 2010

 1. Opprett eller åpne siden du vil bruke som en sidemal.

 2. Klikk nedoverpilen ved siden av Ny side i den høyre ruten, og klikk deretter Sidemaler.

 3. Klikk Lagre gjeldende side som en mal nederst i ruten maler.

 4. Skriv inn et navn for malen siden, og klikk deretter Lagre.

Når du vil legge til en ny side i OneNote delen med gjeldende basert på malen lagret side, i den høyre ruten, klikker du pilen ved siden av Ny side, og klikk deretter Sidemaler. Klikk Mine maler, og klikk deretter navnet på den lagrede malen.

Til toppen av siden

Opprette en mal fra en inndeling i OneNote 2010

 1. Opprett eller åpne inndelingen som du vil bruke som en mal.

 2. Klikk fanen Fil, og klikk deretter Lagre som.

 3. Klikk under Lagre gjeldendeinndeling.

 4. Under Velg Format, klikker du OneNote 2010-inndeling (* One).

 5. Klikk Lagre som.

 6. Velg et navn og plassering å lagre malen inndelingen, og klikk deretter Lagre.

Når du vil legge til en ny inndeling i en av notatblokkene basert på malen lagrede delen, Finn malen på datamaskinen, og dobbeltklikk den for å åpne den i OneNote. Klikk og dra inndelingsfanen tittel fra øverst til venstre på skjermen på en av notatblokkene på venstre side av skjermen for å legge til en ny inndeling i notatblokken basert på malen for inndelingen.

Obs!: Hvis du foretrekker, kan du også legge til inndelingen til en notatblokk ved å plassere en kopi av inndelingen malfilen i mappen på datamaskinen der notatblokken er lagret. Som standard lagres OneNote-notatblokker på C:\Users\< brukernavn >\OneNote Notebooks\< navnet på notatblokken >.

Til toppen av siden

Opprette en mal fra en notatblokk i OneNote 2010

 1. Opprett eller åpne notatblokken du vil bruke som en mal.

 2. Klikk fanen Fil, og klikk deretter Lagre som.

 3. Klikk under Lagre gjeldendenotatblokk.

 4. Klikk OneNote-pakke (*.onepkg) under Velg Format.

 5. Klikk Lagre som.

 6. Velg et navn og plassering å lagre malen inndelingen, og klikk deretter Lagre.

Når du vil opprette en helt ny notatblokk som er basert på notatblokkmalen lagrede, Finn malen på datamaskinen, og dobbeltklikk den for å åpne den i OneNote. Skriv inn et navn for den nye notatblokken, og velg en plassering å lagre den (som standard, OneNote-notatblokker som er lagret på C:\Users\< brukernavn >\OneNote Notebooks\< navnet på notatblokken >), og klikk deretter Opprett.

Til toppen av siden

Beste praksis når du oppretter OneNote 2010-malene

Her er noen tips og tips vi foreslår at du husker når du oppretter OneNote 2010-malene. Maler ofte brukes flere ganger, slik at det er lurt å sikre at de er utformet så effektivt som mulig å maksimere helst.

 • Velg Fjern og forskjellige farger for hver inndeling til å gjøre det enklere å skille dem.

 • Hvis malen er ment for utskrift, Husk at farger på siden (for eksempel hjelpelinjer) vises bare når malen vises på en datamaskin, og ikke når malen skrives ut. Pass på at du velger en skriftfarge som skal være synlig uten bakgrunnsfargen når malen skrives ut.

 • Hvis malen er ment for utskrift, må du kontrollere at sidemargene minst 0,4", og at all tekst og objekter er plassert i margene.

 • Husk at hvis du bruker et bilde som et bakgrunnsbilde, påvirker filstørrelse og kan føre til at teksten som plasseres over konverteres til et bilde, når du send side via e-post. Vi anbefaler å bruke JPEG-filer for bilder og plassere bilder på toppen, bunnen eller sidene av et ark i stedet for bak tekst, med mindre det er nødvendig å utformingen.

 • Bruk regel linjer (Trykk CTRL + SKIFT + R for å vise hjelpelinjer) til å justere tekst listene, bilder og annet innhold som du Sett inn på sidene.

 • Når du setter inn plassholdertekst i malene, må du kontrollere at det er tydelig og enkelt å identifisere, slik at alle som bruker malen (inkludert deg, hvis du kommer tilbake til den etter lang tid) vet hva slags informasjon hver plassholder skal inneholde. For eksempel når du setter inn en tekstboks som skal inneholde et firmanavn, Fyll ut tekstboksen med "[Firmanavn]".

 • Hvis du bruker tabeller, bilder og lignende informasjon, kontrollerer du at de er tydelig plasseres i forhold til hverandre, og at overskriftene er tydelig atskilt fra tekst som skal angis når malen er fylt ut. Husk at objekter som tekstbokser kan utvide når de er fylt med reelle innhold i stedet for plassholderinnhold.

Til toppen av siden

Hva vil du gjøre?

Bruke en sidemal

Tilpasse en mal

Opprette en ny mal

Bruke en sidemal

OneNote har flere sidemaler som hjelper deg i gang. fra dekorative bakgrunner praktiske notatsider, for eksempel planleggere og gjøremålslister.

Gjør følgende:

 1. Velg Nyfil-menyen, og deretter side fra mal.

 2. Klikk en kategori i listen i oppgaveruten maler under Legg til en side, og klikk deretter navnet på malen du vil bruke. OneNote oppretter en ny side i gjeldende inndeling basert på den valgte malen.

Tips!: Hvis du vil bruke raskt nylig brukte maler til en ny side på siden kategorier-listen, klikker du pilen ved siden av knappen Ny side, og klikk deretter navnet på malen du vil bruke. Klikk Tom mal Hvis du vil opprette en ny, tom side.

Obs!: Flere har maler sideinnhold som vises på bestemte steder. Maler kan derfor brukes bare til nye sider som ikke allerede inneholder notater. Hvis du vil bruke en mal for notater du allerede har tatt, opprette en ny side fra malen du ønsker, og Kopier notatene eksisterende til den.

Til toppen av siden

Tilpasse en mal

Hvis du ikke vil opprette en helt ny mal selv, kan du enkelt endre innholdet og utseendet på en eksisterende mal og lagre den deretter som en egendefinert mal.

Gjør følgende:

 1. Klikk malerFormat-menyen.

 2. Klikk en kategori i oppgaveruten maler Under Legg til en side, og klikk deretter navnet på malen du vil endre.

 3. Klikk Utskriftsformatfil-menyen, og endre deretter alternativene du vil bruke i oppgaveruten Utskriftsformat.

 4. Endre innhold på siden slik at det er slik det skal vises når nye sider opprettes basert på malen som er endret. Slett også eventuelle eksisterende mal-innhold som du ikke vil beholde.

 5. Klikk Lagre gjeldende side som en mal nederst i oppgaveruten Utskriftsformat.

 6. Skriv inn et navn i Malnavn-boksen i dialogboksen Lagre som mal.

 7. Hvis du vil bruke denne malen for hver ny side som du legger til gjeldende inndeling i notatblokken, merker du den for Bruk som standardmal for nye sider i gjeldende inndeling.

 8. Klikk Lagre.

Obs!: Malene du har tilpasset, legges automatisk til i Mine maler-listen i oppgaveruten maler.

Til toppen av siden

Opprette en ny mal

I tillegg til malene som leveres med OneNote, kan du formatere en side i notatblokken slik du ønsker, og lagre den deretter som en ny mal.

 1. Velg Nyfil-menyen, og klikk deretter siden.

  Obs!: Du kan også opprette en ny side ved å klikke Ny side over sidefanene.

 2. Klikk Utskriftsformatfil-menyen, og angi deretter alternativene du vil bruke i oppgaveruten Utskriftsformat.

 3. Legge til innhold på siden som du vil skal vises når nye sider opprettes basert på den egendefinerte malen.

  Hvis du oppretter en mal for møtenotater, kan du for eksempel legge en saksliste del og overskrifter for møtet dato og klokkeslett.

 4. Klikk Lagre gjeldende side som en mal nederst i oppgaveruten Utskriftsformat.

 5. Skriv inn et navn i Malnavn-boksen i dialogboksen Lagre som mal.

 6. Hvis du vil bruke denne malen for hver ny side som du legger til gjeldende inndeling i notatblokken, merker du den for Bruk som standardmal for nye sider i gjeldende inndeling.

 7. Klikk Lagre.

Obs!: Maler som du oppretter legges automatisk til i Mine maler-listen i oppgaveruten maler.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×