Opprette en gjenstående-rapport i Project-skrivebord

Opprette en gjenstående-rapport i Project-skrivebord

Gjenstående-rapporter brukes til å sammenligne planlagt, fullført og gjenstående arbeid i et diagram som oppdateres automatisk når du endrer prosjektdata. De gir deg og interessentene en oversikt over prosjektstatus du kan opprette med noen få trinn.

Prosjektstyringstips    Gjenstående-rapporter er en viktig del av smidig prosjektstyring, spesielt Scrum. Men de er nyttige verktøy for enhver prosjektstyringsstil.

Hvis du vil opprette en gjenstående-rapport, klikker du Rapport > Instrumentbord > Gjenstående.

Instrumentbord-meny i kategorien Rapport

Du må kanskje først legge til felt i prosjektet for å hente informasjonen du vil ha med i gjenstående-rapporten. Se nedenfor hvis du vil ha tips om hvordan du får mest mulig ut av en gjenstående-rapport.

Konfigurere en gjenstående-rapport

Diagrammer for gjenstående arbeid kontra diagrammer for gjenstående aktiviteter

Sette opp et diagram for gjenstående arbeid

Hente arbeidsinformasjon

Legge til arbeidsfelt du vil spore

Felt for gjenstående arbeid

Arbeid

Faktisk arbeid

Akkumulert arbeid

Sette opp et diagram for gjenstående aktiviteter

Hente oppgaveinformasjon

Legge til aktivitetsfelt du vil spore

Felt for gjenstående aktiviteter

Formatere en gjenstående rapport

Diagrammer for gjenstående arbeid kontra gjenstående aktiviteter

En standard gjenstående-rapport inneholder to diagrammer: gjenstående arbeid og gjenstående aktiviteter.

Diagrammet for gjenstående arbeid viser hvor mye arbeid som er fullført, hvor mye som er planlagt å være ferdig før sluttdatoen for prosjektet, og den opprinnelige beregningen av hvor mye arbeid som skulle vært fullført på dette punktet i prosjektet.

Rapport for gjenstående arbeid

Diagrammet for gjenstående aktiviteter viser antall fullførte aktiviteter, antall gjenstående og den opprinnelige beregningen av hvor mange som skulle vært fullført på dette punktet i prosjektet.

Rapport for gjenstående aktiviteter

Til toppen av siden

Konfigurere et diagram for gjenstående arbeid

Et diagram for gjenstående arbeid viser hvor mye arbeid du har fullført, og hvor mye som gjenstår. Hvis linjen for gjenstående akkumulert arbeid er den bratteste i diagrammet, kan det hende at prosjektet er forsinket.

Arbeid er tiden som er planlagt for å fullføre en aktivitet, faktisk arbeid er hvor mye arbeid som er fullført i en aktivitet, og gjenstående arbeid er differansen mellom disse to. Du sporer arbeid i persontimer eller dager.

Hente arbeidsinformasjon

Siden diagrammer for gjenstående arbeid brukes til å sammenligne planlagt, fullført og gjenstående arbeid, må du passe på at du henter denne informasjonen i prosjektet før du oppretter rapporten.

 • Tilordne ressurser til aktiviteter, særlig hvis du vil hente fullført arbeid. Pass på at du gjør dette før du angir en opprinnelig plan.

 • Angi en opprinnelig plan for å få et øyeblikksbilde av prosjektet. Opprinnelige planer i en gjenstående-rapport viser når du planlegger å være ferdig med aktiviteter og arbeid.

Legge til arbeidsfelt du vil spore

 1. Klikk Vis > Ressursbelegg.

 2. Klikk Format for verktøy for ressursbelegg > Legg til detaljer.

  Kategorien Format for verktøy for ressursbelegg, knappen Legg til detaljer

 3. Velg et felt fra Tilgjengelige felt-området, og klikk deretter Vis.

  Dialogboksen Detaljstiler, Tilgjengelige felt-området

 4. Klikk OK når du har valgt alle feltene du vil ha.

Felt for gjenstående arbeid

Arbeid

Felt

Beskrivelse

Arbeidsfelt

Hvor lenge (totalt):

 • Alle ressurser er planlagt for en aktivitet.

 • En ressurs er planlagt for alle aktiviteter.

 • En ressurs er planlagt for en aktivitet.

Felt for gjenstående arbeid

Tiden som fortsatt kreves for å fullføre en aktivitet.

Felt for planlagt arbeid

Samlet planlagt arbeid som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tilordning over tid.

Faktisk arbeid

Felt

Beskrivelse

Felt for faktisk arbeid

Arbeid som en ressurs som er tilordnet til aktiviteter, allerede har fullført over tid.

Akkumulert faktisk arbeid

Faktisk arbeid som er gjort av alle ressurser som tilordnes til aktiviteter over tid.

Gjenstående akkumulert faktisk arbeid

Arbeid som fortsatt kreves for å fullføre aktivitetene i prosjektet, etter at faktisk arbeid akkumulert over tid er trukket fra.

Akkumulert arbeid

Felt

Beskrivelse

Felt for akkumulert arbeid

Tid som er planlagt for alle ressurser som er tilordnet til aktiviteter, akkumulert over tid.

Opprinnelig akkumulert arbeid 0–10

Opprinnelig arbeid som er planlagt for alle ressurser som er tilordnet til aktiviteter, akkumulert over tid, da den opprinnelige planen ble angitt.

Gjenstående akkumulert arbeid

Arbeid som fortsatt kreves for å fullføre aktivitetene i prosjektet, etter at planlagt arbeid akkumulert over tid er trukket fra.

Opprinnelig gjenstående akkumulert arbeid 0–10

Opprinnelig arbeid som fortsatt kreves for å fullføre aktivitetene i prosjektet, etter at planlagt opprinnelig arbeid akkumulert over tid er trukket fra.

Til toppen av siden

Konfigurere et diagram for gjenstående aktiviteter

Et diagram for gjenstående aktiviteter viser hvor mange aktiviteter du har fullført, og hvor mange som gjenstår.Hvis linjen for gjenstående aktiviteter er den bratteste i diagrammet, kan det hende at prosjektet er forsinket.

Hente aktivitetsinformasjon

Siden diagrammer for gjenstående aktiviteter brukes til å sammenligne planlagte, fullførte og gjenstående aktiviteter, må du passe på at du henter denne informasjonen i prosjektet før du oppretter rapporten.

 • Angi en opprinnelig plan for å få et øyeblikksbilde av prosjektet. Opprinnelige planer i en gjenstående-rapport viser når du planlegger å være ferdig med aktiviteter og arbeid.

 • Merk aktiviteter som fullført. Klikk aktiviteten, og klikk deretter Aktivitet på båndet. Velg en verdi for prosent fullført, men husk at Project bare regner 100 % fullførte aktiviteter som «fullført» i diagrammet for gjenstående aktiviteter.

Legge til aktivitetsfelt du vil spore

 1. Klikk Vis > Aktivitetsbelegg.

 2. Klikk Format for verktøy for aktivitetsbelegg > Legg til detaljer.

  Kategorien Format for verktøy for aktivitetsbelegg, knappen Legg til detaljer

 3. Velg et felt fra Tilgjengelige felt-området, og klikk deretter Vis.

  Dialogboksen Detaljstiler, Tilgjengelige felt-området

 4. Klikk OK når du har valgt alle feltene du vil ha.

Felt for gjenstående aktiviteter

Felt

Beskrivelse

Felt for prosent (%) fullført

Gjeldende status for en aktivitet som prosent av aktivitetens varighet.

Akkumulert prosent (%) fullført (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Akkumulert prosent fullført av en aktivitet fordelt over tid.

Planlagte gjenstående oppgaver 0–10.

Antall planlagte aktiviteter som gjenstår å fullføre på en gitt dag, da den opprinnelige planen ble angitt.

Gjenstående faktiske aktiviteter

Totalt antall faktiske aktiviteter som gjenstår å fullføre på en gitt dag.

Gjenstående aktiviteter

Totalt antall planlagte aktiviteter som gjenstår å fullføre på en gitt dag.

Til toppen av siden

Formatere en gjenstående-rapport

Som med andre prosjektrapporter kan du endre dataene, fargene og figurene som vises i gjenstående-rapporter. Du kan også legge til diagrammer, tabeller eller bilder i dem.

Hvis du vil vite hvordan, kan du se Opprette en prosjektrapport.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×