Bruk Hjemplan-malen iVisio Professional ogVisio Plan 2 til å tegne nye husplaner eller ombyggingsplaner, eksperimentere med nye kjøkken- og møbelordninger eller tegne planer for å legge til et nytt rom i hjemmet ditt.

«Plantegning av bolig som viser oppholdsrom, soverom, bad, og kjøkken»

Opprette en hjemtegning

 1. Klikk på Ny, og deretter på HjemtegningFil-fanen.

 2. Velg Metriske enheter eller Amerikanske enheter, og klikk deretter på Opprett.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 3. Opprett den grunnleggende ytterveggstrukturen på én av følgende måter:

  Bruk romfigurer.

  1. Dra én av romfigurene fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene Kontrollhåndtak og Bilde av merkehåndtakl på individuelle vegger.

  Bruk veggfigurer.

  1. Dra ytterveggfigurer fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt (Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant).

  3. Hvis du vil koble sammen vegger, drar du ett endepunkt (Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant) på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 4. Opprette innerveggstrukturen.

  1. Dra veggfigurer til tegningssiden, og plasser dem innenfor den ytre strukturen.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt (Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant).

  3. Hvis du vil koble sammen vegger, drar du ett endepunkt (Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant) på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 5. Legge til andre strukturelle elementer.

  1. Dra strukturfigurer, for eksempel søyler, fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Dra bygningskjernefigurer, som for eksempel trapper, fra Bygningskjerne til tegningssiden.

 6. Legge til dører og vinduer.

  1. Dra dør- og vindusfigurer over vegger fra sjablongen Vegger, skall og struktur.

   Dører og vinduer roteres automatisk slik at de justeres etter veggen og limes til veggen. De får også tykkelsen til veggen og flyttes med vegger når du omplasserer dem.

 7. Etter at du har satt sammen bygningsskallet og veggstrukturen, kan du legge til elektriske symboler og dimensjonslinjer.

  Legge til elektriske symboler.

  1. Fra Elektronikk og telekom-sjablongen kan du dra veggbrytere, stikkontakter og annen veggarmatur til veggfigurer.

  2. Slipp museknappen når en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er limt til veggen. Veggarmatur roteres automatisk for å justeres og festes til veggen.

   Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

  Legge til dimensjonslinjer på vegger.

  1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

  2. Omplasser dimensjonslinjer og -tekst ved å dra i et kontrollhåndtak Kontrollhåndtak.

   Obs!: Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

  3. Hvis du legge til dimensjoner for en vegg, kan du endre størrelse på veggen ved å merke dimensjonsfiguren, skrive inn dimensjonen du vil bruke, og deretter klikke deg bort fra dimensjonsfiguren.

Til toppen av siden

Sette inn en CAD-hjemtegning

 1. Klikk på Ny, og deretter på HjemtegningFil-fanen.

 2. Velg Metriske enheter eller Amerikanske enheter, og klikk deretter på Opprett.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 3. Klikk CAD-tegning i kategorien Sett inn.

 4. Finn CAD-filen, og klikk på Åpne.

 5. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

  Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skalaen på den eller flytte den. Du kan også låse Microsoft Office Visio-laget som inneholder CAD-tegningen.

Til toppen av siden

Kopiere en eksisterende Visio-hjemtegning til en ny tegning

 1. Klikk på Ny, og deretter på HjemtegningFil-fanen.

 2. Velg Metriske enheter eller Amerikanske enheter, og klikk deretter på Opprett.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 3. Åpner en eksisterende Visio-tegning.

 4. Klikk på UtskriftsformatDesign-fanen, og klikk deretter på Tegneskala-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 5. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 6. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innHjem-fanen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

Til toppen av siden

Opprette en hjemtegning

 1. Pek på NyFil-fanen, og klikk på Kart og plantegninger under Malkategorier.

 2. Klikk på Hjemtegning, velg Metriske enheter eller Amerikanske enheter, og klikk deretter på Opprett.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 3. Opprett den grunnleggende ytterveggstrukturen på én av følgende måter:

  Bruk romfigurer.

  1. Dra én av romfigurene fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene Kontrollhåndtak og Bilde av merkehåndtakl på individuelle vegger.

  Bruk veggfigurer.

  1. Dra ytterveggfigurer fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt (Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant).

  3. For å koble sammen vegger drar du et sluttpunkt (Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant) fra én vegg til en annen.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 4. Opprette innerveggstrukturen.

  1. Dra veggfigurer til tegningssiden, og plasser dem innenfor den ytre strukturen.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt (Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant).

  3. Hvis du vil koble sammen vegger, drar du ett endepunkt (Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant) på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 5. Legge til andre strukturelle elementer.

  1. Dra strukturfigurer, for eksempel søyler, fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Dra bygningskjernefigurer, som for eksempel trapper, fra Bygningskjerne til tegningssiden.

 6. Legge til dører og vinduer.

  1. Dra dør- og vindusfigurer over vegger fra sjablongen Vegger, skall og struktur.

   Dører og vinduer roteres automatisk slik at de justeres etter veggen og limes til veggen. De får også tykkelsen til veggen og flyttes med vegger når du omplasserer dem.

 7. Etter at du har satt sammen bygningsskallet og veggstrukturen, kan du legge til elektriske symboler og dimensjonslinjer.

  Legge til elektriske symboler.

  1. Fra Elektronikk og telekom-sjablongen kan du dra veggbrytere, stikkontakter og annen veggarmatur til veggfigurer.

  2. Slipp museknappen når en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er limt til veggen. Veggarmatur roteres automatisk for å justeres og festes til veggen.

   Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

  Legge til dimensjonslinjer på vegger.

  1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

  2. Omplasser dimensjonslinjer og -tekst ved å dra i et kontrollhåndtak Kontrollhåndtak.

   Obs!: Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

  3. Hvis du legge til dimensjoner for en vegg, kan du endre størrelse på veggen ved å merke dimensjonsfiguren, skrive inn dimensjonen du vil bruke, og deretter klikke deg bort fra dimensjonsfiguren.

Til toppen av siden

Sette inn en CAD-hjemtegning

 1. Pek på Ny i Fil-fanen, og klikk deretter på Kart og plantegninger under Malkategorier.

 2. Klikk på Hjemtegning, velg Metriske enheter eller Amerikanske enheter, og klikk deretter på Opprett.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 3. Klikk CAD-tegning i kategorien Sett inn.

 4. Finn CAD-filen, og klikk på Åpne.

 5. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

  Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skalaen på den eller flytte den. Du kan også låse Microsoft Office Visio-laget som inneholder CAD-tegningen.

Til toppen av siden

Kopiere en eksisterende Visio-hjemtegning til en ny tegning

 1. Pek på Ny i Fil-fanen, og klikk deretter på Kart og plantegninger under Malkategorier.

 2. Klikk på Hjemtegning, velg Metriske enheter eller Amerikanske enheter, og klikk deretter på Opprett.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 3. Åpner en eksisterende Visio-tegning.

 4. Klikk på UtskriftsformatDesign-fanen, og klikk deretter på Tegneskala-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 5. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 6. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innHjem-fanen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

Til toppen av siden

Viktig!:  Office 2007 støttes ikke lenger. Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide hvor som helst fra en hvilken som helst enhet, og fortsett å motta støtte.

Oppgrader nå

Opprette en hjemtegning

 1. Pek på Ny, pek deretter på Kart og plantegninger og til slutt på HjemtegningFil-menyen.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 2. Opprett den grunnleggende ytterveggstrukturen på én av følgende måter:

  Bruk romfigurer.

  1. Dra én av romfigurene fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene Kontrollhåndtak og Bilde av merkehåndtakl på individuelle vegger.

  Bruk veggfigurer.

  1. Dra ytterveggfigurer fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt (Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant).

  3. Dra ett endepunkt (Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant) fra én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 3. Opprette innerveggstrukturen.

  1. Dra veggfigurer til tegningssiden, og plasser dem innenfor den ytre strukturen.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt (Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant).

  3. Dra ett endepunkt (Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant) fra én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 4. Legge til andre strukturelle elementer.

  1. Dra strukturfigurer, for eksempel søyler, fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

  2. Dra bygningskjernefigurer, som for eksempel trapper, fra Bygningskjerne til tegningssiden.

 5. Legge til dører og vinduer.

  1. Dra dør- og vindusfigurer over vegger fra sjablongen Vegger, skall og struktur.

   Dører og vinduer roteres automatisk slik at de justeres etter veggen og limes til veggen. De får også tykkelsen til veggen og flyttes med vegger når du omplasserer dem.

 6. Etter at du har satt sammen bygningsskallet og veggstrukturen, kan du legge til elektriske symboler og dimensjonslinjer.

  Legge til elektriske symboler.

  1. Fra Elektronikk og telekom-sjablongen kan du dra veggbrytere, stikkontakter og annen veggarmatur til veggfigurer.

  2. Slipp museknappen når en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er limt til veggen. Veggarmatur roteres automatisk for å justeres og festes til veggen.

   Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

  Legge til dimensjonslinjer på vegger.

  1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

  2. Omplasser dimensjonslinjer og -tekst ved å dra i et kontrollhåndtak Kontrollhåndtak.

   Obs!: Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

  3. Hvis du legge til dimensjoner for en vegg, kan du endre størrelse på veggen ved å merke dimensjonsfiguren, skrive inn dimensjonen du vil bruke, og deretter klikke deg bort fra dimensjonsfiguren.

Til toppen av siden

Sette inn en CAD-hjemtegning

 1. Pek på Ny, pek deretter på Kart og plantegninger og til slutt på HjemtegningFil-menyen.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 2. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 3. Velg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Finn CAD-filen og klikk på Åpne.

 4. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

  Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skalaen på den eller flytte den. Du kan også låse Microsoft Office Visio-laget som inneholder CAD-tegningen.

Til toppen av siden

Kopiere en eksisterende Visio-hjemtegning til en ny tegning

 1. Pek på Ny, pek deretter på Kart og plantegninger og til slutt på HjemtegningFil-menyen.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 2. Åpner en eksisterende Visio-tegning.

 3. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk deretter på Skaler-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 4. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 5. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innRedigere-menyen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×