Opprette en industribyggtegning

Malen Planteoppsett inneholder figurer du trenger for å opprette en detaljert produksjonsfabrikkutforming, inkludert bygg, maskiner, lagring og forsendelses- og mottaksfasiliteter.

Bygningstegning som viser maskiner, lagring og lasterampe

Obs!: Planteoppsettsmalen er bare tilgjengelig iVisio Professional ogVisio Plan 2. Den er ikke tilgjengelig i Visio Standard.

 1. Klikk kategoriene Kart og Plantegninger i Kategorier-listen.

 2. Klikk Planteoppsett, og klikk deretter Opprett.

  Som standard åpner denne tegningstypen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst.

 3. Opprette eller sette inn en plantegning. Du kan gjøre dette på tre måter – opprette en Visio plantegning, sette inn en CAD-plantegning eller kopiere og lime inn en eksisterende Visio plantegning i en ny tegning. Se de etterfølgende prosedyrene for hvordan du gjør dette.

 4. Legg til figurer for å representere maskiner, lagring og forsendelses- og mottaksfasiliteter.

Opprette en plantegning

 1. Opprett den grunnleggende utvendige veggstrukturen på en av følgende måter.

  Bruke romfigurer

  1. Dra én av romfigurene fra Vegger, Skallog Struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene og markeringshåndtakene på enkeltvegger.

  Bruke veggfigurer

  1. Dra Utvendigeveggfigurer fra Vegger, Skall og Struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et endepunkt.

  3. Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 2. Opprette innerveggstrukturen.

  1. Dra Veggfigurer til tegningssiden og plasser dem i den ytre strukturen.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et endepunkt.

  3. Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 3. Legge til andre strukturelle elementer.

  1. Dra strukturelle figurer, for eksempel kolonner, fra Vegger, Skallog Struktur til tegningssiden.

  2. Dra bygningskjernefigurer, for eksempel trapper, fra Byggekjerne-sjablongen til tegningssiden.

  3. Dra dør- og vindusfigurer oppå vegger fra Vegger, Skallog struktur.

   Dører og vinduer roteres for å justeres etter veggen og limes til veggen. De får også tykkelsen til veggen og flyttes med vegger når du omplasserer dem.

  4. Etter at du har satt sammen bygningsskallet og veggstrukturen, kan du legge til elektriske symboler og dimensjonslinjer.

   Legge til elektriske symboler

   Dra veggbrytere,stikkontakter og andre veggarmaturer fra Elektrisk og Telecom til veggfigurer. Slipp museknappen når en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er limt til veggen. Veggarmaturer roteres for å justeres etter veggen og limes til veggen.

   Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

   Legge til dimensjonslinjer i vegger

   1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

   2. Omplasser dimensjonslinjer og dimensjonstekst ved å dra et kontrollhåndtak.

    Obs!: Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

   3. Hvis du legger til en dimensjon på en vegg, kan du endre størrelsen på veggen ved å velge dimensjonsfiguren, skrive inn ønsket dimensjon og deretter klikke bort fra dimensjonsfiguren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Velg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Finn CAD filen, og klikk Åpne.

 3. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

  Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skala eller flytte den. Du kan også låse Visio lag som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere og lime inn en eksisterende Visio plantegning i en ny tegning

 1. Åpner en eksisterende Visio-tegning.

 2. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk deretter på Skaler-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 3. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 4. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innRedigere-menyen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Ny, klikk Kart og plantegninger, og klikk deretter Planteoppsett.

  Som standard åpner denne tegningstypen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst.

 3. Opprette eller sette inn en plantegning. Du kan gjøre dette på tre måter – opprette en Visio plantegning, sette inn en CAD-plantegning eller kopiere og lime inn en eksisterende Visio plantegning i en ny tegning. Se de etterfølgende prosedyrene for hvordan du gjør dette.

 4. Legg til figurer for å representere maskiner, lagring og forsendelses- og mottaksfasiliteter.

Opprette en plantegning

 1. Opprett den grunnleggende utvendige veggstrukturen på en av følgende måter.

  Bruke romfigurer

  1. Dra én av romfigurene fra Vegger, Skallog Struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene Kontrollhåndtak og Bilde av merkehåndtakl på individuelle vegger.

  Bruke veggfigurer

  1. Dra Utvendigeveggfigurer fra Vegger, Skall og Struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et endepunkt ( Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  3. Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 2. Opprette innerveggstrukturen.

  1. Dra Veggfigurer til tegningssiden og plasser dem i den ytre strukturen.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et endepunkt ( Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  3. Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 3. Legge til andre strukturelle elementer.

  1. Dra strukturelle figurer, for eksempel kolonner, fra Vegger, Skallog Struktur til tegningssiden.

  2. Dra bygningskjernefigurer, for eksempel trapper, fra Byggekjerne-sjablongen til tegningssiden.

  3. Dra dør- og vindusfigurer oppå vegger fra Vegger, Skallog struktur.

   Dører og vinduer roteres for å justeres etter veggen og limes til veggen. De får også tykkelsen til veggen og flyttes med vegger når du omplasserer dem.

  4. Etter at du har satt sammen bygningsskallet og veggstrukturen, kan du legge til elektriske symboler og dimensjonslinjer.

   Legge til elektriske symboler

   Dra veggbrytere,stikkontakter og andre veggarmaturer fra Elektrisk og Telecom til veggfigurer. Slipp museknappen når en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er limt til veggen. Veggarmaturer roteres for å justeres etter veggen og limes til veggen.

   Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

   Legge til dimensjonslinjer i vegger

   1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

   2. Omplasser dimensjonslinjer og dimensjonstekst ved å dra et kontrollhåndtak Kontrollhåndtak .

    Obs!: Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

   3. Hvis du legger til en dimensjon på en vegg, kan du endre størrelsen på veggen ved å velge dimensjonsfiguren, skrive inn ønsket dimensjon og deretter klikke bort fra dimensjonsfiguren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Velg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Finn CAD filen, og klikk Åpne.

 3. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

  Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skala eller flytte den. Du kan også låse Visio lag som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere og lime inn en eksisterende Visio plantegning i en ny tegning

 1. Åpner en eksisterende Visio-tegning.

 2. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk deretter på Skaler-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 3. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 4. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innRedigere-menyen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

 1. Pek på Ny på Fil-menyen, pek Kart plantegningerog plantegninger , og klikk deretter Planteoppsett.

  Som standard åpner denne tegningstypen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst.

 2. Opprette eller sette inn en plantegning. Du kan gjøre dette på tre måter – opprette en Visio plantegning, sette inn en CAD-plantegning eller kopiere og lime inn en eksisterende Visio plantegning i en ny tegning. Se de etterfølgende prosedyrene for hvordan du gjør dette.

 3. Legg til figurer for å representere maskiner, lagring og forsendelses- og mottaksfasiliteter.

Opprette en plantegning

 1. Opprett den grunnleggende utvendige veggstrukturen på en av følgende måter.

  Bruke romfigurer

  1. Dra én av romfigurene fra Vegger, Skallog Struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene Kontrollhåndtak og Bilde av merkehåndtakl på individuelle vegger.

  Bruke veggfigurer

  1. Dra Utvendigeveggfigurer fra Vegger, Skall og Struktur til tegningssiden.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et endepunkt ( Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  3. Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 2. Opprette innerveggstrukturen.

  1. Dra Veggfigurer til tegningssiden og plasser dem i den ytre strukturen.

  2. Endre størrelse på vegger ved å dra et endepunkt ( Bilde av startpunkt – grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  3. Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Obs!: Du må velge Lim til figurgeometri i dialogboksen Fest og lim for at vegger skal samles ordentlig.

 3. Legge til andre strukturelle elementer.

  1. Dra strukturelle figurer, for eksempel kolonner, fra Vegger, Skallog Struktur til tegningssiden.

  2. Dra bygningskjernefigurer, for eksempel trapper, fra Byggekjerne-sjablongen til tegningssiden.

  3. Dra dør- og vindusfigurer oppå vegger fra Vegger, Skallog struktur.

   Dører og vinduer roteres for å justeres etter veggen og limes til veggen. De får også tykkelsen til veggen og flyttes med vegger når du omplasserer dem.

  4. Etter at du har satt sammen bygningsskallet og veggstrukturen, kan du legge til elektriske symboler og dimensjonslinjer.

   Legge til elektriske symboler

   Dra veggbrytere,stikkontakter og andre veggarmaturer fra Elektrisk og Telecom til veggfigurer. Slipp museknappen når en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt , som angir at symbolet er limt til veggen. Veggarmaturer roteres for å justeres etter veggen og limes til veggen.

   Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, som for eksempel Takvifte, til tegningssiden.

   Legge til dimensjonslinjer i vegger

   1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

   2. Omplasser dimensjonslinjer og dimensjonstekst ved å dra et kontrollhåndtak Kontrollhåndtak .

    Obs!: Hvis du vil se et tips om et kontrollhåndtak for en merket figur, holder du pekeren over håndtaket.

   3. Hvis du legger til en dimensjon på en vegg, kan du endre størrelsen på veggen ved å velge dimensjonsfiguren, skrive inn ønsket dimensjon og deretter klikke bort fra dimensjonsfiguren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Velg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Finn CAD filen, og klikk Åpne.

 3. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

  Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skala eller flytte den. Du kan også låse Microsoft Office Visio lag som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere og lime inn en eksisterende Visio plantegning i en ny tegning

 1. Åpne en eksisterende Microsoft Office Visio tegning.

 2. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk deretter på Skaler-fanen. Noter deg skaleringsinnstillingen i den eksisterende tegningen, og deretter angir du skaleringen for den nye tegningen slik at den samsvarer.

 3. Velg figurene du vil bruke fra den eksisterende tegningen for den nye tegningen, og deretter klikker du på KopierHjem-fanen.

 4. Bytt til den nye tegningen, og klikk deretter på Lim innRedigere-menyen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene av en tegning, slik at du ikke endrer dem ved et uhell når du oppretter en ny plan øverst.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×