Innholdsfortegnelse
×

En pivottabell er et kraftig verktøy for å beregne, summere og analysere data som gjør at du kan se sammenligninger, mønstre og trender i dataene.

Pivottabeller fungerer litt forskjellig avhengig av hvilken plattform du bruker til å kjøre Excel.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Opprette en pivottabell i Excel for Windows

 1. Merk cellene du vil opprette en pivottabell fra.

  Obs!:  Dataene bør organiseres i kolonner med én enkelt overskriftsrad.

 2. Velg Sett inn > Pivottabell.

  Pivottabellknapp

 3. Dette oppretter en pivottabell basert på en eksisterende tabell eller et eksisterende område.
  Pivottabell fra område eller tabell

  Obs!: Hvis du velger Legg til disse dataene i datamodellen, legges tabellen eller området som brukes for denne pivottabellen, til i arbeidsbokens datamodell. Finn ut mer.

 4. Velg hvor du vil at pivottabellrapporten skal plasseres. Velg Nytt regneark for å plassere pivottabellen i et nytt regneark eller Eksisterende regneark, og velg hvor du vil at den nye pivottabellen skal vises.  

 5. Klikk på OK

Pivottabeller fra andre kilder 

Ved å klikke pil ned på knappen, kan du velge fra andre mulige kilder for pivottabellen.  I tillegg til å bruke en eksisterende tabell eller et eksisterende område, finnes det tre andre kilder du kan velge fra for å fylle ut pivottabellen.

Velg pivottabellkilde

Obs!: Avhengig av organisasjonens IT-innstillinger kan det hende du ser organisasjonens navn inkludert i knappen. Eksempel: «Fra Power BI (Microsoft)»

Fra ekstern datakilde

Pivottabell fra ekstern kilde

Fra datamodell

Bruk dette alternativet hvis arbeidsboken inneholder en datamodell,og du vil opprette en pivottabell fra flere tabeller, forbedre pivottabellen med egendefinerte mål eller arbeider med svært store datasett. 
Pivottabell fra datatabell

Fra Power BI

Bruk dette alternativet hvis organisasjonen bruker Power BI og du vil oppdage og koble til godkjente skydatasett du har tilgang til. 

Pivottabell fra Power BI

Bygge ut pivottabellen

 1. Hvis du vil legge til et felt i pivottabellen, merker du av for feltnavnet i Pivottabellfelt-ruten.

  Obs!: Valgte felt legges til i standardområdene: Ikke-numeriske felt legges til i Rader,dato- og klokkesletthierarkier legges til Kolonner ,og numeriske felt legges til i Verdier.

  Pivottabell

 2. Hvis du vil flytte et felt fra et område til et annet, kan du dra feltet til målområdet.

Summere verdier etter

Som standard vil pivottabellfelt som er plassert i Verdier-området vises som en SUM. Hvis Excel tolker dataene som tekst, vil de vises som en TELLING. Dette er grunnen til at det er så viktig å sikre at du ikke blander datatypene for verdifelt. Du kan endre standardberegningen ved først å klikke på pilen til høyre for feltnavnet, og deretter velge alternativet Innstillinger for verdifelt.

Dialogboksen Verdifeltinnstillinger i Excel

Endre deretter beregningen i Summer verdier etter-delen. Vær oppmerksom på at når du endrer beregningsmetoden, vil Excel automatisk legge den i delen Egendefinert navn som «Sum av feltnavn», men du kan endre den. Hvis du klikker Tallformat-knappen, kan du endre tallformatet for hele feltet.

Tips!: Siden endringen av beregningen i delen Summer verdier etter vil endre feltnavnet i pivottabellen, er det best ikke å gi nytt navn til dine pivottabellfelt før du er ferdig å konfigurere pivottabellen. Ett triks er å bruke Søk og erstatt (CTRL+H) >Søk etter > "Summen av», deretter Erstatt med > la stå tomt for å erstatte alt samtidig i stedet for å skrive på nytt manuelt.

Dialogboksen Verdifeltinnstillinger i Excel for alternativer for Summer verdier etter

Vis verdier som

I stedet for å bruke en beregning til å summere dataene kan du også vise dem som en prosentdel av et felt. I eksemplet nedenfor endret vi våre beløp i husholdningsbudsjettet til å vises som en % av totalsum i stedet for summen av verdiene.

Eksempel på en pivottabell der verdiene vises som en prosentdel av totalsummen

Når du har åpnet dialogboksen Verdifeltinnstilling, kan du gjøre valgene fra Vis verdier som-fanen.

Vise en verdi som både en beregning og en prosent.

Bare dra elementet til delen Verdier to ganger, og angi deretter alternativene Summer verdier etter og Vis verdier som for hver av dem.

Innstillinger for verdifelt i pivottabell > dialogboksen Vis verdier som.

Før du setter i gang:

 • Dataene dine skal organiseres i tabellformat og ikke ha noen tomme rader eller kolonner. Ideelt sett, kan du bruke en Excel-tabell som i eksemplet ovenfor.

 • Tabeller er en flott datakilde for pivottabeller, fordi rader som legges til i en tabell inkluderes automatisk i pivottabellen når du oppdaterer dataene, og eventuelle nye kolonner vil bli inkludert i Pivottabellfelt-listen. Ellers må du enten endre kildedataene for en pivottabelleller bruke en dynamisk navngitt områdeformel.

 • Datatypene i kolonnene skal være de samme. Du bør for eksempel ikke blande datoer og tekst i samme kolonne.

 • Pivottabeller arbeider på et øyeblikksbilde av dataene, kalt hurtigbufferen, slik at de faktiske dataene ikke blir endret på noen måte.

Hvis du har begrenset erfaring med pivottabeller eller ikke er sikker på hvordan du kommer i gang, er en Anbefalt pivottabell er et godt valg. Når du bruker denne funksjonen, velger Excel et relevant oppsett ved å sette sammen dataene med de mest egnede områdene i pivottabellen. Dette gir deg et utgangspunkt for ytterligere eksperimentering. Når en anbefalt pivottabell er opprettet, kan du utforske forskjellige retninger og omorganisere felt for å oppnå bestemte resultater.

Du kan også laste ned vår interaktive opplæring Lag din første pivottabell.

1. Klikk en celle i kildedataene eller tabellområdet.

2. Gå til Sett inn > anbefalt pivottabell.

Gå til Sett inn > Anbefalte pivottabeller for å få Excel til å opprette en pivottabell for deg

3. Excel analyserer dataene dine og gir deg flere alternativer, for eksempel i dette eksemplet ved hjelp av data om husholdningsutgifter.

Dialogboksen Anbefalte pivottabeller for Excel

4. Velg pivottabellen som ser best ut for deg, og trykk OK. Excel vil opprette en pivottabell i et nytt ark og viser Pivottabellfelt-listen.

1. Klikk en celle i kildedataene eller tabellområdet.

2. Gå til Sett inn >pivottabell.

Hvis du bruker Excel for Mac 2011 og tidligere versjoner, er pivottabell-knappen i Analyse-gruppen på Data-fanen.

Data-fanen, Analyse-gruppen

3. Excel viser dialogboksen Opprett pivottabell med området eller tabellnavnet valgt. I dette tilfellet bruker vi en tabell kalt «tbl_HouseholdExpenses».

4. Velg Nytt regneark eller Eksisterende regneark i delen Velg hvor du vil at pivottabellrapporten skal plasseres. I Eksisterende regneark velger du cellen der du vil at pivottabellrapporten skal plasseres.

5. Klikk OK, og Excel vil opprette en tom pivottabell og vise listen over pivottabellfelt.

Pivottabellfelt-listen

I Feltnavn-området øverst merker du av for eventuelle felt du vil legge til i pivottabellen. Som standard legges ikke-numeriske felt til Rad-området, felt med dato- og tid legges til i Kolonne-området og numeriske felt legges til i Verdi-området. Du kan også manuelt dra-og-slippe tilgjengelige elementer til de pivottabellfeltene du vil, eller hvis du ikke lenger vil ha et element i pivottabellen, drar du det ganske enkelt ut av Felt-listen, eller fjerner merket. Muligheten til å omorganisere Felt-elementer er en av pivottabellfunksjonene som gjør det så enkelt å endre utseendet raskt.

Pivottabellfelt-listen

Eksempel på dialogboksen Pivottabellfeltliste for Excel

 • Sammendragsmetode

  Som standard vil pivottabellfelt som er plassert i Verdier-området vises som en SUM. Hvis Excel tolker dataene som tekst, vil de vises som en TELLING. Dette er grunnen til at det er så viktig å sikre at du ikke blander datatypene for verdifelt. Du kan endre standardberegningen ved først å klikke på pilen til høyre for feltnavnet og deretter velge alternativet Feltinnstillinger.

  Endre deretter beregningen i Summer etter-inndelingen. Vær oppmerksom på at når du endrer beregningsmetoden, vil Excel automatisk legge den i inndelingen Egendefinert navn som «Sum av feltnavn», men du kan endre det. Hvis du klikker på Tall...-knappen, kan du endre tallformatet for hele feltet.

  Tips!: Siden endringen av beregningen i inndelingen Summer etter vil endre feltnavnet i pivottabellen, er det best ikke å gi nytt navn til pivottabellfeltene før du er ferdig med å konfigurere pivottabellen. Et triks er å klikke på Erstatt (på Rediger-menyen) >Søk etter > «Summen av», deretter Erstatt med > la dette stå tomt for å erstatte alt samtidig i stedet for å skrive på nytt manuelt.

 • Vis data som

  I stedet for å bruke en beregning til å summere dataene kan du også vise dem som en prosentdel av et felt. I eksemplet nedenfor endret vi våre beløp i husholdningsbudsjettet til å vises som en % av totalsum i stedet for summen av verdiene.

  Eksempel på en pivottabell der verdiene vises som en prosentdel av totalsummen

  Når du har åpnet dialogboksen Feltinnstillinger, kan du velge fra Vis data som-fanen.

 • Vise en verdi som både en beregning og en prosent.

  Simpelthen dra elementet til inndelingen Verdier to ganger, høyreklikk på verdien, og velg Feltinnstillinger. Deretter angir du alternativene for Summer etter og Vis data som for hver.

Hvis du legger til nye data i datakilden for pivottabellen, må alle pivottabeller som ble bygd på den datakilden, oppdateres. Hvis du vil oppdatere bare én pivottabell, kan du høyreklikke hvor som helst i pivottabellområdet og deretter velge Oppdater. Hvis du har flere pivottabeller, merker du først en celle i en pivottabell, og på båndet går du til Pivottabell-analyser > klikker på pilen under Oppdater-knappen, og velger Oppdater alle.

Hvis du har opprettet en pivottabell og bestemmer deg for at du ikke lenger vil ha den, kan du bare velge hele pivottabellområdet og deretter trykke Slett. Det vil ikke ha noen innvirkning på andre data eller pivottabeller eller diagrammer rundt det. Hvis pivottabellen er i et eget ark som ikke inneholder noen data du vil beholde, vil det å slette det arket være en rask måte å fjerne pivottabellen på.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Vi arbeider hele tiden med å forbedre pivottabeller i Excel på nettet. Nye endringer rulles ut gradvis, så hvis trinnene i denne artikkelen kanskje ikke samsvarer nøyaktig med opplevelsen din. Alle oppdateringer rulles ut etter hvert.

 1. Merk en tabell eller et dataområde i arket, og velg deretter Sett inn > pivottabell for å åpne ruten Sett inn pivottabell.

 2. Du kan enten opprette din egen pivottabell manuelt eller velge en anbefalt pivottabell som ble opprettet for deg. Gjør ett av følgende:

Obs!: Anbefalte pivottabeller er bare tilgjengelig for Microsoft 365 abonnenter.

 • Velg enten Nytt ark eller Eksisterende ark på Opprett ditt eget pivottabellkort for å velge målet for pivottabellen.

 • På en anbefalt pivottabell velger du enten Nytt ark eller Eksisterende ark for å velge målet for pivottabellen.

Med ruten Sett inn pivottabell kan du angi kilde, mål og andre aspekter ved pivottabellen.

Hvis det er nødvendig, kan du endre kilden for pivottabelldataene før du oppretter en.

 1. Merk tekstboksen under Kilde i ruten Sett inn pivottabell. Når du endrer Kilde, vil ikke kort i ruten være tilgjengelige.

 2. Foreta et utvalg av data i rutenettet, eller skriv inn et område i tekstboksen. 

 3. Trykk ENTER på tastaturet eller knappen for å bekrefte valget. Ruten oppdateres med nye anbefalte pivottabeller basert på den nye datakilden.

Sett inn pivottabellruten der du blir bedt om å bruke en tabell eller et område som kilde, slik at du kan endre målet.

I Pivottabellfelt-området øverst merker du av for eventuelle felt du vil legge til i pivottabellen.

Som standard legges ikke-numeriske felt til i Rad-området, dato- og klokkeslettfelt legges til i Kolonne-området, og numeriske felt legges til i Verdi-området.

Du kan også manuelt dra og slippe tilgjengelige elementer til de pivottabellfeltene du vil, eller hvis du ikke lenger vil ha et element i pivottabellen, drar du det ganske enkelt ut av Felt-listen eller fjerner merket. Muligheten til å omorganisere Felt-elementer er en av pivottabellfunksjonene som gjør det så enkelt å endre utseendet raskt.

Tilsvarende felt i en pivottabell:

En pivottabell med delene merket (kolonner, rader, verdier).

Bruk ruten Pivottabellfelt til å velge hvilke felt som skal dit i pivottabellen.

Summere verdier etter

Som standard vil pivottabellfelt som er plassert i Verdier-området vises som en SUM. Hvis Excel tolker dataene som tekst, vil de vises som en TELLING. Dette er grunnen til at det er så viktig å sikre at du ikke blander datatypene for verdifelt. Du kan endre standardberegningen ved å høyreklikke på en verdi i raden og velge alternativet Summer verdier etter.

Oppsummer med i Excel på nettet

Vis verdier som

I stedet for å bruke en beregning til å summere dataene kan du også vise dem som en prosentdel av et felt. I eksemplet nedenfor endret vi våre beløp i husholdningsbudsjettet til å vises som en % av totalsum i stedet for summen av verdiene.

Eksempel på en pivottabell der verdiene vises som en prosentdel av totalsummen

Når du har åpnet dialogboksen Verdifeltinnstilling, kan du gjøre valgene fra Vis verdier som-fanen.

Vise en verdi som både en beregning og en prosent.

Bare dra elementet til delen Verdier to ganger, og angi deretter alternativene Summer verdier etter og Vis verdier som for hver av dem.

Innstillinger for verdifelt i pivottabell > dialogboksen Vis verdier som.

Hvis du legger til nye data til datakilden for pivottabell, må alle pivottabeller som ble bygd på den datakilden, oppdateres. Hvis du vil oppdatere pivottabellen, kan du høyreklikke hvor som helst i pivottabellområdet og velge Oppdater.

Oppdatere pivottabell

Hvis du har opprettet en pivottabell og bestemmer deg for at du ikke lenger vil ha den, kan du bare velge hele pivottabellområdet og deretter trykke Slett. Det vil ikke ha noen innvirkning på andre data eller pivottabeller eller diagrammer rundt det. Hvis pivottabellen er i et eget ark som ikke inneholder noen data du vil beholde, vil det å slette det arket være en rask måte å fjerne pivottabellen på.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Pivottabell Anbefalinger er en del av den tilkoblede opplevelsen iOffice , og analyserer dataene dine med kunstig intelligens-tjenester. Hvis du velger å velge bort den tilkoblede opplevelsen i Office, sendes ikke dataene til tjenesten for kunstig intelligens, og du vil ikke kunne bruke Anbefalinger. Les Microsofts personvernerklæring for mer informasjon.

Relaterte artikler

Opprette et pivotdiagram

Bruke slicere til å filtrere pivottabelldata 

Opprette en pivottabell-tidslinje for å filtrere datoer

Opprette en pivottabell med datamodellen for å analysere data i flere tabeller

Opprette en pivottabell tilkoblet Power BI-datasett

Bruke feltlisten til å ordne felt i en pivottabell

Endre kildedataene for en pivottabell

Beregne verdier i en pivottabell

Slette en pivottabell

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×