Opprette en regel for å automatisere en liste eller et bibliotek

Når du har opprettet en liste eller et bibliotek i Microsoft Lister, SharePoint eller Teams, kan du opprette regler for å automatisere oppgaver som å sende noen et varsel når data endres i listen eller en ny fil opprettes i biblioteket.

Du velger en betingelse som utløser regelen og handlingen regelen skal gjøre. (For å demonstrere oppretter følgende fremgangsmåte en regel for en liste. Det vil utløse et varsel når en kolonne endres.)

 1. Når listen er åpen i Microsoft Lister, SharePoint eller Teams, velger du Automatiser nær toppen av siden og deretter Opprett en regel.
  Skjermbilde av hvordan du oppretter en regel fra Automatiser-menyen i en liste

 2. Velg en betingelsesom utløser regelen, under Varsle noen når. En kolonne endres for eksempel.

  Skjermbilde av hvordan du velger en regelmal for når noen skal varsles
  Valget her oppretter en regelsetning som du skal fullføre i neste trinn.

  Obs!: Vi støtter ikke oppretting av en regel basert på en kolonne med flere linjer. 

 3. Velg hver av de understrekede delene av regelsetningen for å tilpasse betingelsen ved å velge en kolonne, verdien av kolonnen og hvem du vil varsle.

  Hvis du for eksempel vil fullføre en regel for å varsle deg selv når en kolonne endres, kan du velge Status-kolonnen og deretter velge Meg forSkriv inn et navn eller en e-postadresse . (Du kan angi en person, eller flere enkeltpersoner, men ikke en gruppe-e-postadresse.)
  Skjermbilde av fullføring av en regel for å varsle deg selv når Status-kolonnen endres.

 4. Når du er ferdig med å tilpasse setningen, velger du Opprett.

Du ser den fullførte regelen på administreringsregelsiden,og regelen blir slått på. Gå tilbake til denne siden når du trenger å redigere,sletteeller på annen måte behandle en regel.

Feilsøking: Kan ikke opprette en regel

Hvis det oppstår en feil når du prøver å opprette en regel, skyldes den sannsynligvis tillatelsene som brukes på listen eller biblioteket. Du trenger hjelp av noen som er eier av biblioteket eller listen, for å løse denne situasjonen, som beskrevet nedenfor.  

Tillatelser for biblioteker

Hvis du vil behandle regler, må du ha tillatelse til å redigere biblioteket av eieren. Eieren kan gjøre dette ved å dele biblioteket med deg og angi Kan redigere.

Tillatelser for lister

Eieren må åpne listen og velge: Innstillinger > Listeinnstillinger > Avanserte innstillinger. Under Tillatelser på elementnivålesetilgang-alternativet endres til Les alle elementer

Hvis du vil administrere regler, må du i tillegg gis «Rediger»-tillatelse til listen av listeeieren. Eieren kan gjøre dette ved å dele listen med deg og angi Kan redigere.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×