Presentere lysbildefremvisninger

Opprette en selvkjørende presentasjon

Opprette en selvkjørende presentasjon

Du kan bruke en selvkjørende presentasjon som kjører uovervåket i en bod eller kiosk på en varemesse eller konferanse, eller du kan lagre den som en video og sende den til en kunde.

Tips!: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

Lag en selvkjørende presentasjon

Slik lager du en PowerPoint-presentasjon som skal kjøre automatisk:

 1. Klikk Konfigurer lysbildefremvisning i kategorien Lysbildefremvisning.

 2. Velg følgende under Visningstype:

  • Hvis du vil at andre som ser på presentasjonen, skal ha kontroll over når de går til neste lysbilde, velger du Presenteres av en taler (hele skjermen).

  • Hvis du vil vise lysbildefremvisningen i et vindu, der kontroll over å gå videre i lysbildene ikke er tilgjengelig for andre som ser på, velger du Visning for én person (vindu).

  • Hvis du vil repetere lysbildefremvisningen til personen som ser på det trykker ESC, velger du Automatisk visning (hele skjermen).

   viser selvkjørende powerpoint-dialogboks

Øve inn og registrere tidsberegning for lysbilder

Når du velger følgende visningstyper: Presenteres av en taler (hele skjermen) og Automatisk visning (hele skjermen), må du øve inn og registrere tidsberegning for effekter og lysbilder.

 1. Klikk Øv inn tidsberegning på fanen Lysbildefremvisning.

  Obs!: Tidtakingen for presentasjonen begynner umiddelbart når du klikker Innøv tidsberegning.

  Verktøylinjen Innøving vises, og registreringen av tidsberegning for presentasjonen starter i boksen Lysbildetid.

  viser tidsberegningsboksen for innspilling i powerpoint

  Figur: Innøvingsverktøylinjen

  1 Neste (gå til neste lysbilde)

  2 Pause

  bildeforklaring 3 Lysbildetid

  bildeforklaring 4 Gjenta

  5 Total presentasjonstid

 2. Du kan gjøre et eller flere av følgende på verktøylinjen Innøving mens du tidsberegner presentasjonen:

  • Hvis du vil gå til neste lysbilde, klikker du Neste.

  • Hvis du vil stanse tidsregistreringen midlertidig, klikker du Pause.

  • Hvis du vil starte tidsregistreringen på nytt etter at du har stoppet den midlertidig, klikker du Pause.

  • Hvis du vil angi nøyaktig hvor lenge et lysbilde skal vises, skriver du inn tiden i boksen Lysbildetid.

  • Hvis du vil starte tidsregistreringen for gjeldende lysbilde på nytt, klikker du Gjenta.

 3. Når du har angitt tidsberegning for de siste lysbildet, vises den samlede tiden som er beregnet for presentasjonen, i en meldingsboks. Du får spørsmål om å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil beholde tidsberegningen som er registrert for lysbildene, klikker du Ja.

  • Hvis du ikke vil beholde tidsberegningen som er registrert for lysbildene, klikker du Nei.

   Lysbildesorteringsvisning åpnes, og det vises hvor lang tid som er beregnet for hvert lysbilde i presentasjonen.

Legge til lydkommentar eller lyd

Hvis du vil spille inn en lydkommentar, trenger du et lydkort og en mikrofon på datamaskinen og en mikrofonkontakt hvis mikrofonen ikke er integrert i datamaskinen.

 1. I Lysbildefremvisningfanen, i Oppsett-gruppen, klikk pilen på Spill inn lysbildefremvisning-knappen.

  Viser knappen spill inn lysbildefremvisning i powerpoint

 2. Velg ett av følgende:

  • Start innspilling fra begynnelsen

  • Start innspilling fra gjeldende lysbilde

 3. Merk av for Lydkommentarer og laserpeker i dialogboksen Spill inn lysbildefremvisning, og merk om nødvendig av for eller fjern merket for Tidsberegninger av lysbilde og animasjon.

 4. Klikk Start innspilling.

  Tips!: 

  • Hvis du vil ta en pause i presentasjonen, bruker du hurtigmenyen Innspilling i visningen for Lysbildefremvisning og klikker Pause. Klikk Fortsett innspilling for å gjenoppta presentasjonen.

  • Pause under innspilling av lydkommentar

 5. Høyreklikk lysbildet og klikk deretter Avslutt fremvisning for å avslutte lysbildeinnspillingen.

 6. Tidsbegrensningen for den innspilte lysbildefremvisningen lagres automatisk, og lysbildefremvisningen vises i lysbildesortering med tidsbegrensninger under hvert lysbilde.

Du kan spille inn lydkommentarer før du kjører en presentasjon, eller du kan spille den inn under presentasjonen og ta med kommentarer fra målgruppen. Hvis du ikke vil ha lydkommentarer gjennom hele presentasjonen, kan du spille inn egne lyder eller lydkommentarer på valgte lysbilder eller objekter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Spill inn en lysbildefremvisning med lydkommentarer og tidsberegning.

Legge til navigasjon

Hvis du vil at målgruppen fritt skal kunne navigere gjennom en selvkjørende presentasjon, kan du legge til hyperkoblinger eller handlingsknapper for dette.

 • Hyperkoblinger    

  Du kan legge til hyperkoblinger som tar deg til tilpassede fremvisninger, bestemte lysbilder i presentasjonen, andre presentasjoner, Microsoft Office Word-dokumenter, Microsoft Office Excel-regneark, plasseringer på Internett eller et intranett eller e-postadresser. Du kan opprette en hyperkobling fra et hvilket som helst objekt, inkludert tekst, figurer, tabeller, diagrammer og bilder.

  Hvis du vil lese om hvordan du legger til en hyperkobling, kan du se Opprette eller redigere en hyperkobling.

 • Handlingsknapper    

  PowerPoint inkluderer ferdiglagde handlingsknapper som du kan legge til i presentasjonen, og som du kan lage hyperkoblinger for. Handlingsknapper inneholder figurer, som for eksempel pil høyre eller venstre. Bruk dem når du vil inkludere vanlige symboler, for å gå til neste, forrige, første og siste lysbilde. PowerPoint har også handlingsknapper for å spille av filmer eller lyder.

Legge til lydkommentarer

Lydkommentarer kan være med på å formidle informasjonen klarere i den selvkjørende presentasjonen.

Hvis du vil spille inn lydkommentarer, krever stasjonære datamaskiner et lydkort, en mikrofon og en mikrofonkontakt. Bærbare datamaskiner krever bare en mikrofon og en mikrofonkontakt. Du kan spille inn en lydkommentar før du kjører en presentasjon, eller du kan spille inn kommentaren under presentasjonen og inkludere kommentarer fra målgruppen. Hvis du ikke ønsker lydkommentarer gjennom hele presentasjonen, kan du spille inn egne lyder eller kommentarer på valgte lysbilder eller objekter.

Øve inn og registrere tidsberegning for lysbilder

Obs!: Vær forberedt på å begynne tidsberegningen for presentasjonen øyeblikkelig etter at du har utført det første trinnet i denne fremgangsmåten.

 1. Klikk på Øv inn tidsberegning i Oppsett-gruppen i Lysbildefremvisning-fanen.

  Verktøylinjen Innøving vises, og registreringen av tidsberegning for presentasjonen starter i boksen Lysbildetid.

  øvingsverktøylinje

  Figur: Innøvingsverktøylinjen

  1 Neste (gå til neste lysbilde)

  2 Pause

  bildeforklaring 3 Lysbildetid

  bildeforklaring 4 Gjenta

  5 Total presentasjonstid

 2. Gjør ett eller flere av følgende på verktøylinjen Innøving mens du tar tiden på presentasjonen:

  • Hvis du vil gå til neste lysbilde, klikker du Neste.

  • Hvis du vil stanse tidsregistreringen midlertidig, klikker du Pause.

  • Hvis du vil starte tidsregistreringen på nytt etter at du har stoppet den midlertidig, klikker du Pause.

  • Hvis du vil angi nøyaktig hvor lenge et lysbilde skal vises, skriver du inn tiden i boksen Lysbildetid.

  • Hvis du vil starte tidsregistreringen for gjeldende lysbilde på nytt, klikker du Gjenta.

 3. Når du har angitt tidsberegning for de siste lysbildet, vises den samlede tiden som er beregnet for presentasjonen, i en meldingsboks. Du får spørsmål om å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil beholde tidsberegningen som er registrert for lysbildene, klikker du Ja.

  • Hvis du ikke vil beholde tidsberegningen som er registrert for lysbildene, klikker du Nei.

   Lysbildesorteringsvisning åpnes, og det vises hvor lang tid som er beregnet for hvert lysbilde i presentasjonen.

Lag en presentasjon som skal kjøre i en informasjonskiosk

Når du lager en presentasjon som skal kjøre i en informasjonskiosk, er det mulig å kontrollere om et museklikk hvor som helst på skjermen skifter til neste lysbilde. Hvis du for eksempel vil at presentasjonen skal vises i et bestemt tempo, angir du automatisk tidsberegning, og deretter angir du at presentasjonen skal kjøre i en informasjonskiosk. Hvis du vil gi brukerne ekstra kontroll, kan du legge til navigasjon, for eksempel hyperkoblinger eller handlingsknapper, på lysbildene.

 1. Klikk på Lag lysbildefremvisning i Oppsett-gruppen i Lysbildefremvisning-fanen.

 2. Klikk på Vist på en informasjonskiosk under Vis type.

Viktig!: Hvis du lager en presentasjon skal kjøre på en informasjonskiosk, må du også huske å bruke automatisk tidsberegning eller navigasjon hyperkoblinger. Ellers vil den selvkjørende presentasjonen bli værende på det første lysbildet.

Se også

Lag en selvkjørende presentasjon

Slik lager du en PowerPoint-presentasjon som skal kjøre automatisk:

 1. Klikk Konfigurer lysbildefremvisning i kategorien Lysbildefremvisning.

 2. Velg ett av følgende under Visningstype:

  • Hvis du vil vise lysbildefremvisningen i et vindu, der kontroll over å gå videre i lysbildene er tilgjengelig for andre som ser på, velger du Visning for én person (vindu).

  • Hvis du vil repetere lysbildefremvisningen til personen som ser på det trykker på ESC, velger du Automatisk visning (hele skjermen).

   Obs!: Når du velger dette alternativet, merkes det automatisk av for Kjøres sammenhengende til ESC trykkes, slik at lysbildefremvisningen kjører i en sløyfe.

  Vis alternativer for type

Angi lysbildeoverganger

Hvis du vil at en lysbildefremvisning skal kjøre automatisk i en kiosk, kan du styre når og hvordan lysbildene skal gå videre. Hvis du vil gjøre dette, kan du bruke samme overgangen på alle lysbildene i presentasjonen, og angi overgangen til automatisk å gå videre til neste lysbilde etter et bestemt tidsintervall.

 1. Klikk på overgangen du vil bruke, på Overganger-fanen.

  Alternativer på Overganger-fanen

  Hvis du vil se flere overganger, kan du peke på en overgang og klikke på Mer-nedoverpil .

 2. Gjør følgende på Overganger-fanen:

  • Hvis du vil angi hvor lenge hvert lysbilde skal vises, velger du Etter og angir hvor mange sekunder det skal vises.

  • Hvis du vil angi varigheten for hver overgang mellom lysbilder, kan du angi dette i Varighet-boksen.

  • Klikk på Bruk på alle.

  Innstillinger for lysbildeovergang

Eksporter en presentasjon til video

Du kan eksportere en presentasjon som en filmfil. Se Lagre en presentasjon som en filmfil for mer informasjon.

Lag en selvkjørende presentasjon

Slik lager du en PowerPoint-presentasjon som skal kjøre automatisk:

 1. I Lysbildefremvisning-fanen, klikk Konfigurer lysbildefremvisning.

 2. Velg følgende under Visningstype:

  • Hvis du vil vise lysbildefremvisningen i et vindu, der kontroll over å gå videre i lysbildene er tilgjengelig for andre som ser på, velger du Visning for én person (vindu).

  • Hvis du vil repetere lysbildefremvisningen til personen som ser på det trykker på ESC, velger du Automatisk visning (hele skjermen).

   Obs!: Når du velger dette alternativet, merkes det automatisk av for Kjøres sammenhengende til ESC trykkes, slik at lysbildefremvisningen kjører i en sløyfe.

  Vis alternativer for type

Angi lysbildeoverganger

Hvis du vil at en lysbildefremvisning skal kjøre automatisk i en kiosk, kan du styre når og hvordan lysbildene skal gå videre. Hvis du vil gjøre dette, kan du bruke samme overgangen på alle lysbildene i presentasjonen, og angi overgangen til automatisk å gå videre til neste lysbilde etter et bestemt tidsintervall.

 1. Klikk på overgangen du vil bruke på Overganger-fanen, som for eksempel Klipp ut, Ton, Skyv eller Del opp.

  Hvis du vil se flere overganger, kan du peke til en overgang, og deretter klikke på pil ned under overgangsgalleriet.

 2. Gjør følgende på Overganger-fanen:

  • Hvis du vil angi hvor lenge hvert lysbilde skal vises, velger du Etter og angir hvor mange sekunder det skal vises.

  • Hvis du vil angi varigheten for hver overgang mellom lysbilder, kan du angi dette i Varighet-boksen.

  • Klikk på Alle lysbilder under Bruk på.

Eksporter en presentasjon til video

Du kan eksportere en presentasjon som en filmfil. Se Lagre en presentasjon som en filmfil for mer informasjon.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×