Den styrte bakgrunnen og tredimensjonale utseendet på 3D-diagramfigurene fremhever forskjellene mellom elementene du sammenligner, og bidrar til å gjøre stolpediagrammet mer visuelt interessant.

3D-stolpediagram

Opprette et 3D-stolpediagram

 1. Start Visio.

 2. Klikk Diagrammer og grafer eller Markedsføringsdiagrammer og diagrammer i Kategorien Forretnings.

 3. Dra en3D-aksefigur fra Diagramfigurer til tegningssiden. Dra et markeringshåndtak for å endre størrelsen på figuren etter behov.

 4. Dra en 3D-stolpediagramfigur oppå 3D-aksen. Velg hvor mange stolper du vil ha (opptil fem stolper– du kan legge til flere senere), det høyeste punktet i verdiområdet og verdien og fargen på hver stolpe, og klikk deretter OK.

 5. Juster nedre venstre hjørne av stolpediagramfiguren med nedre venstre hjørne av aksefiguren.

  Tips!: Hvis du vil zoome inn, holder du nede CTRL+SKIFT og klikker grafen.

 6. Hvis du vil legge til en tittel, drar du en tekstblokkfigur fra Diagramfigurertil tegningssiden. Skriv inn en tittel når tekstblokken er merket.

Endre antall stolper

 1. Høyreklikk 3D-stolpediagrammet, og klikk deretter Stolpeantall og område.

 2. Velg antall stolper du vil bruke, og klikk deretter OK.

  Tips!: Hvis du vil opprette et 3D-stolpediagram som har mer enn fem stolper, kan du bruke en ny 3D-stolpediagramfigur og stille den andre figuren opp med den første.

Endre stolpeverdier og -farger

 1. Høyreklikk 3D-stolpediagrammet, og klikk deretter Liggende stolpeegenskaper.

 2. Skriv inn verdier, velg farger for stolpene du vil bruke, og klikk deretter OK.

  Obs!: Stolpeverdier er i forhold til området for hele stolpediagrammet. Hvis du vil angi området, høyreklikker du 3D-stolpediagrammet, og deretter klikker du Antall stolper og område. Skriv inn området du vil bruke, og klikk deretter OK.

Angi bredden og høyden på stolpene

 1. Klikk 3D-stolpediagrammet for å merke det.

 2. Dra kontrollhåndtaket nederst til høyre på den første linjen til stolpene har ønsket bredde.

 3. Dra markeringshåndtaket øverst i grafen til stolpene har ønsket høyde.

Legge til verdi- og navneetiketter

 1. Dra figurenY-akseetikett fra Diagramfigurer til tegningssiden. Rett den opp ved opprinnelsen til x- og y-aksen, slik at den vannrette linjen er justert med x-aksen.

  Tips!: Hvis du vil zoome inn, holder du nede CTRL+SKIFT og klikker grafen.

 2. Når etikettfiguren Y-aksen er merket, trykker du CTRL+D for å opprette en kopi. Plasser den andre etiketten mot toppen av y-aksen, slik at den vannrette linjen er justert med den høyeste verdien.

  Tips!: Hvis du vil skyve en figur på plass, merker du figuren og trykker deretter piltasten som representerer retningen du vil bruke.

 3. Gjenta for å opprette etiketter for flere verdier langs y-aksen.

 4. Merk hver etikettfigur, og skriv deretter inn verdien eller navnet som tilsvarer figurens posisjon på aksen.

 5. Gjenta trinn 2 til 4 ved hjelp av X-akseetikettfigurer, og plasser dem langs x-aksen.

Endre farge på og merke hver akse

 1. Klikk 3D-aksefiguren for å merke den.

 2. Klikk Fyll i Figurstiler-gruppenpå Hjem-fanen, og velg deretter fargen du vil bruke.

 3. Klikk en av standardetikettene for å merke den, og skriv deretter inn en ny etikett.

 4. Hvis du vil flytte en etikett til et annet sted, plasserer du pekeren over etikettens kontrollhåndtak Kontrollhåndtak, og deretter drar du den til ønsket plassering.

Opprette et 2D-stolpediagram

Sett inn et diagram

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×