We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Opprette et skjema ved hjelp av skjemaverktøyet

Du kan bruke skjemaverktøyet i Access til raskt å lage et skjema for enkeltelement. Denne typen skjema viser informasjon om én post om gangen, som vist i illustrasjonen nedenfor:

Et skjema for enkeltelement

1. Skjemaet viser informasjon for én enkelt post.

2. I noen tilfeller legger Access til et underdataark for å vise beslektet informasjon. Du finner mer informasjon i delen Automatisk oppretting av underdataark.

Når du bruker skjemaverktøyet, legges alle feltene fra den underliggende datakilden til i skjemaet. Du kan begynne å bruke det nye skjemaet umiddelbart, eller du kan endre det i oppsettvisning eller utformingsvisning for å tilpasse det dine behov.

Obs!: Denne artikkelen gjelder ikke for Access Web Apps – den typen databaser du utformer med Access og publiserer på nettet.

Opprette et skjema for enkeltelement

  1. I navigasjonsruten klikker du tabellen eller spørringen som inneholder dataene du vil se i skjemaet.

  2. Klikk Skjema i Skjemaer-gruppen i kategorien Opprett.

    Access oppretter skjemaet og viser det i oppsettvisning. I oppsettvisning kan du endre skjemautformingen samtidig som dataene vises. Du kan for eksempel justere størrelsen på tekstbokser slik at dataene får plass i dem. Hvis du vil ha mer informasjon om skjemavisninger, kan du se artikkelen Hvilken visning skal jeg bruke? Oppsettsvisning eller utformingsvisning?

  3. Bytt til skjemavisning for å begynne å arbeide med skjemaet:

    • Klikk Vis i Visninger-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Skjemavisning.

Automatisk oppretting av underdataark

Hvis Access finner en tabell som har en én-til-mange-relasjon med tabellen eller spørringen som du brukte til å opprette skjemaet, legges det til et underdataark i skjemaet basert på den relaterte tabellen eller spørringen. Hvis du for eksempel oppretter et enkelt skjema som er basert på kundetabellen, og det er definert en én-til-mange-relasjon mellom kundetabellen og ordretabellen, viser underdataarket alle postene i ordretabellen for den aktuelle kundeposten. Hvis du ikke ønsker underdataarket i skjemaet, kan du slette underdataarket ved å bytte til oppsettvisning, merke dataarket og deretter trykke DELETE.

Hvis det finnes flere tabeller med en én-til-mange-relasjon til tabellen som du brukte til å opprette skjemaet, legger ikke Access til noen dataark i skjemaet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×