Opprette et tverrfunksjonelt flytskjema

Bruk tverrfunksjonelle flytskjemaer til å vise forholdet mellom en forretningsprosess og de funksjonelle enhetene (for eksempel avdelinger) som er ansvarlige for denne prosessen.

Svømmebanene i flytskjemaet representerer funksjonelle enheter, for eksempel avdelinger eller stillinger. Hver figur som representerer et trinn i prosessen, plasseres i svømmebanen for den funksjonelle enheten som er ansvarlig for dette trinnet.

Mal for tverrfunksjonelt flytskjema

Obs!: Hvis du bruker Visio på nettet, må du være oppmerksom på at tverrfunksjonelle flytskjemaer er tilgjengelige i Visio Plan 1, men ikke er tilgjengelige i Visio i Microsoft 365.

 1. Start Visio.

 2. Klikk Flytskjema i Kategorier-listen.

 3. Klikk malen Tverrfunksjonelt flytskjema, og klikk deretter Opprett.

 4. Hvis du blir bedt om det, velger du Vannrett eller Loddrett for svømmebaneretningen og klikker OK. Du kan endre retningen på tverrfunksjonelt flytskjema-fanen.

Malen åpnes med svømmebaner som allerede finnes på siden.

Obs!: Du kan også automatisk opprette et tverrfunksjonelt flytskjema fra Exceldata ved hjelp av et datavisualisererdiagram. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette et diagram fra Datavisualiserer.

Legge til svømmebaner

Du kan legge til svømmebaner i diagrammet på flere måter:

 • Høyreklikk en svømmebaneoverskrift, og klikk deretter Sett inn svømmebane før eller Sett inn svømmebane etter i hurtigmenyen.

 • Hold pekeren over et hjørne av en av svømmebanene. Klikk den lille pilen sett inn svømmebanefigur som vises.

 • Klikk Svømmebane i Sett inn-gruppen på tverrfunksjonelt flytskjema-fanen. En svømmebane legges til etter den valgte svømmebanen, eller på slutten hvis ingen svømmebane er valgt.

 • Dra en svømmebanefigur fra sjablongen Figurer for tverrfunksjonelt flytskjema, og slipp den der du vil at den skal vises.

Endre teksten

 • Hvis du vil merke diagrammet og svømmebanene, klikker du en figur som inneholder plassholdertekst, og deretter skriver du inn etiketten.

 • Hvis du vil flytte en etikett, klikker du tekstblokkverktøyet på Hjem-fanen i Verktøy-gruppen, klikker en etikett og drar den til en ny plassering.

 • Hvis du vil endre retningen på etikettekteksten, klikker du fanen Tverrfunksjonelt flytskjema, og deretter klikker du Roter feltetikett i Utforming-gruppen.

Organisere og gruppere figurer

 • Hvis du vil angi faser i prosessen, bruker du skillelinjer fra sjablongen Figurer for tverrfunksjonelt flytskjema. Slipp én på svømmebanene for å merke en faseendring (for eksempel flytte fra Milepæl 1 til Milepæl 2). Hvis du vil endre etiketten, skriver du inn mens fasen er valgt.

 • Bruk beholdere til å legge til en kantlinje som omgir grupper med relaterte figurer. Merk først figurene du vil gruppere, og klikk deretter Beholder i Diagramdeler-gruppen på Sett inn-fanen, og velg en fra galleriet.

Omorganisere svømmebanene

 1. Klikk på Pekeverktøy i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen.

 2. Klikk overskriften på svømmebanen du vil flytte, slik at svømmebanen er valgt.

  Pekeren skal vise Flytt-ikonet.

 3. Dra svømmebanen, og slipp den der du vil ha den.

Figurer som finnes i svømmebanen, flyttes med den. Hvis du vil kontrollere om en figur finnes og ikke bare sitter under svømmebanen, merker du figuren. Svømmebanen gløder med en liten utheving hvis figuren finnes. Hvis en figur ikke finnes, men du vil at den skal være, flytter du figuren litt, og svømmebanen gjenkjenner den.

Slette en svømmebane

 • Klikk overskriften på svømmebanen du vil slette, og trykk deretter del. Alle figurene i svømmebanen slettes også.

Du kan enkelt opprette et tverrfunksjonelt flytskjema ved hjelp av en mal på Visio hjemmesiden.

Obs!: Oppretting og redigering av tverrfunksjonelle flytskjemaer på Visio på nettet krever en Visio-abonnement 1 eller Visio-abonnement 2lisens , som kjøpes separat fra Microsoft 365. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Microsoft 365 administrator. Hvis administratoren har aktivert selvbetjent kjøp, kan du kjøpe en lisens for Visio deg selv. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vanlige spørsmål om selvbetjent kjøp.

 1. Åpne Visio startsiden på Nettet.

 2. Klikk Opprett imodulen Tverrfunksjonelt flytskjema under Populære maler.

  Den tverrfunksjonelle flytskjemamalen på Visio Online

  Malen åpnes med to svømmebaner allerede på siden.

 3. Nå kan du legge til svømmebaner, endre tekst, organisere figurer og omorganisere eller slette svømmebaner.

Legge til svømmebaner

Du kan legge til svømmebaner i diagrammet på flere måter:

 • Høyreklikk en svømmebaneoverskrift, og klikk deretter Sett inn svømmebane før eller Sett inn svømmebane etter i hurtigmenyen.

 • Klikk Svømmebane på tverrfunksjoneltflytskjema-fanen. En svømmebane legges til etter den valgte svømmebanen, eller på slutten hvis ingen svømmebane er valgt.

 • Dra en svømmebanefigur fra sjablongen Figurer for tverrfunksjonelt flytskjema, og slipp den der du vil at den skal vises.

Endre teksten

 • Hvis du vil merke diagrammet og svømmebanene, dobbeltklikker du plassholderteksten og skriver inn etiketten.

 • Hvis du vil endre justeringen av etikettekst, merker du teksten og klikker Juster tekst-knappen på Hjem-fanen, og deretter klikker du alternativene du vil bruke.

  Knappen Juster tekst på båndet Visio På nettet

Organisere og gruppere figurer

 • Hvis du vil angi faser i prosessen, bruker du skillelinjer fra sjablongen Figurer for tverrfunksjonelt flytskjema. Slipp én på svømmebanene for å merke en faseendring (for eksempel flytte fra Milepæl 1 til Milepæl 2). Hvis du vil endre etiketten, skriver du inn mens fasen er valgt.

Omorganisere svømmebaner

 • Dra hver svømmebane dit du vil ha den, og slipp den når du ser den røde linjen.

Figurer som finnes i svømmebanen, flyttes med den. Hvis du vil kontrollere om en figur finnes og ikke bare sitter under svømmebanen, merker du figuren. Svømmebanen gløder med en liten utheving hvis figuren finnes. Hvis en figur ikke finnes, men du vil at den skal være, flytter du figuren litt, og svømmebanen gjenkjenner den.

Slette en svømmebane

 • Klikk overskriften på svømmebanen du vil slette, og trykk deretter del. Alle figurene i svømmebanen slettes også.

Opprette et tverrfunksjonelt flytskjema

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Ny, klikk Flytskjema, og dobbeltklikk deretter Tverrfunksjonelt flytskjema.

 3. Hvis du vil merke diagrammet og svømmebanene, klikker du et felt som inneholder plassholdertekst, og deretter skriver du inn etiketten.

  Tips!: Hvis du vil flytte en etikett, klikker du tekstblokkverktøyet, klikker en etikett og drar den deretter til en ny plassering.

 4. Klikk fanen Tverrfunksjonelt flytskjema på båndet.

 5. Klikk Roter feltetikett i Utforming-gruppen for å endre retningen på etikettteksten.

  Du kan gjøre andre endringer i utformingen og oppsettet for flytskjemaet på denne fanen.

 6. Hvis du vil angi faser i prosessen, klikker du Skilletegn i Sett inn-gruppen. Hvis du vil endre etiketten, skriver du inn mens fasen er valgt.

 7. Dra en flytskjemafigur fra Figurer-vinduet til en svømmebane.

  Svømmebanen gløder med en liten gul/oransje utheving for å angi at den inneholder figuren. Når en figur finnes i en svømmebane, flyttes den med svømmebanen hvis du senere bestemmer deg for å omorganisere diagrammet.

 8. Legg til flere figurer for å opprette flytskjemaet ved hjelp av miniverktøylinjen for automatisk tilkobling eller ved å dra figurer fra Figurer-vinduet og koble dem sammen.

Legge til en svømmebane

Du kan legge til svømmebaner i diagrammet på flere måter:

 • Høyreklikk en svømmelinje, og klikk deretter Sett inn svømmebane før eller Sett inn svømmebane etter i hurtigmenyen.

 • Hold pekeren over et hjørne av en av svømmebanene. Klikk den blå sett inn svømmebanefigurpilen som vises.

 • Klikk Svømmebane i Sett inn-gruppen på tverrfunksjonelt flytskjema-fanen. En svømmebane legges til etter den valgte svømmebanen, eller på slutten hvis ingen svømmebane er valgt.

 • Dra en svømmebanefigurfra Figurer for enkelt flytskjema til kantlinjen til båndet der du vil at den skal vises.

Omorganisere svømmebanene

 1. Klikk overskriften på svømmebanen du vil flytte, slik at svømmebanen er valgt.

  Pekeren skal vise Flytt-ikonet.

 2. Dra svømmebanen, og slipp den der du vil ha den.

Figurer som finnes i svømmebanen, flyttes med den. Hvis du vil kontrollere om en figur finnes og ikke bare sitter under svømmebanen, merker du figuren. Svømmebanen gløder med en liten gul/oransje utheving hvis figuren finnes. Hvis en figur ikke finnes, men du vil at den skal være, flytter du figuren litt, og svømmebanen gjenkjenner den.

Slette en svømmebane

 • Klikk på etiketten til svømmebanen du vil slette, og trykk deretter del.

  Obs!: Når du sletter en svømmebane, sletter du også alle figurene den inneholder.

Opprette et tverrfunksjonelt flytskjema

 1. Pek på Ny på Fil-menyen, pek på Forretnings- eller Flytskjema, og klikk deretter Tverrfunksjonelt flytskjema.

 2. Velg retningen du vil bruke for båndene i flytskjemaet, antall bånd (opptil fem), og om du vil legge til en tittellinje øverst på båndene.

  Obs!: Du kan legge til eller slette bånd senere, men du kan ikke endre fra én retning til en annen etter at diagrammet er startet.

 3. Hvis du vil merke diagrammet og funksjonsbåndene, klikker du et felt med plassholdertekst, og skriver deretter inn.

  Tips!: Hvis du vil endre retningen på alle etikettene, høyreklikker du tittellinjen eller kantlinjen rundt flytskjemaet, og deretter klikker du Vis alle båndetiketter loddrett eller Vis alle båndetiketter vannrett.

 4. Du kan legge til nye bånd eller slette unødvendige bånd.

Legge til et funksjonsbånd

 1. Fra Figurer for tverrfunksjoneltflytskjema drar du en funksjonell båndfigur til grensen til båndet der du vil at den skal vises.

  Det nye funksjonelle båndet festes på plass, og andre funksjonelle bånd på siden omplasseres tilsvarende.

 2. Når båndet er valgt, skriver du inn for å legge til en etikett.

Slette et funksjonsbånd

 1. Klikk etiketten for det funksjonelle båndet du vil slette, og trykk deretter DEL.

  Obs!: Når du sletter et funksjonsbånd, sletter du også alle figurene som båndet inneholder.

 2. Dra flytskjemafigurerfra Figurer for enkelt flytskjema til de aktuelle plasseringene på bånd eller på tvers av bånd for å representere trinnene i prosessen.

 3. Koble til flytskjemafigurene.

  1. Klikk koblingsverktøyet Knapp , og dra deretter fra et koblingspunkt Bilde av koblingspunkt – blå X den første figuren til et koblingspunkt på den andre figuren.

  2. Når du er ferdig med å koble sammen figurer, klikker du pekeverktøyet Knapp.

 4. Hvis du vil merke en flytskjemafigur eller en kobling, merker du den og skriver inn.

 5. Hvis du vil angi en fase i prosessen, legger du til en skilletegnfigur.

  1. Dra en Skilletegn-figurfra Figurer for tverrfunksjonelt flytskjema til stedet i flytskjemaet der du vil angi begynnelsen av en fase. Figuren utvides på tvers av alle båndene.

  2. Når skilletegnet er valgt, skriver du inn for å legge til en etikett.

   Tips!: Hvis du vil flytte en etikett, klikker du tekstblokkverktøyet Knapp, klikker en etikett og drar den deretter til en ny plassering.

   Obs!: Når du flytter et skilletegn, flyttes alle flytskjemafigurene til høyre for det (eller under det, hvis retningen er loddrett) med skilletegnet.

 6. Du kan nummerere figurene i flytskjemaet automatisk.

  1. Merk figurene du vil nummerere, i et flytskjema.

  2. Pek Tillegg på Verktøy-menyen,pek på Visio tillegg,og klikk deretter Nummerer figurer.

  3. Klikk Autonummer under OperasjonGenerelt-fanen. Klikk Merkede figurer under Bruk, og klikk deretter OK.

   Tips!: Hvis du vil nummerere nye flytskjemafigurer etter hvert som de dras til siden, klikker du Fortsett nummerering av figurer som slippes på siden i dialogboksen Tallfigurer.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×