Opprette og dele et ressurs utvalg i Project-skrivebord

Det kan bli en utfordring å vite hvem som er tilgjengelig for å arbeide på prosjektet, når du arbeider på tvers av flere prosjekter.

Hvis du tilordner de samme personene til flere prosjekter eller bruker delte ressurser i prosjektet, kan det hjelpe å kombinere all ressurs informasjonen i én enkelt sentral fil som kalles en ressursutvalg. Ressurs utvalget er også nyttig for å identifisere tildelings konflikter og vise tids tilordning for hvert prosjekt.

Opprette et ressurs utvalg

Obs!: Hvis du bruker Project Professional og ressursene finnes i organisasjonens ressurs utvalg for virksomheten, trenger du ikke opprette et annet ressurs utvalg. Se legge til ressurser i ressurs utvalget for virksomheten for mer informasjon.

 1. Åpne Project, klikk på tomt prosjekt > ressurs -fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av team Planner , og klikk ressurs liste.

 3. Klikk Legg til ressurser , og Importer eksisterende ressurs informasjon.

Hvis du vil skrive inn ny person informasjon, klikker du arbeids ressurs og legger til ressurs navn og detaljer.

Legg til ny personressurs

Obs!: Hvis du bruker Project Professional med Project Server, har du tilgang til virksomhets ressursene. Hvis du vil ha mer informasjon om prosjekt versjoner, kan du se sammenligning av Project-versjoner. Virksomhets ressurs listen administreres vanligvis av en administrator, og hver prosjekt leder kan legge til fra disse ressursene i prosjektene deres.

Når du har opprettet et delt ressurs utvalg, kommer informasjonen for hvert delte prosjekt fra dette ressurs utvalget, og all informasjon som oppgaver, kostnadssatser og tilgjengelighet er på denne sentrale plasseringen.

Bruke ressurs utvalget

 1. Åpne ressurs utvalgs prosjektet.

 2. Åpne prosjektet som skal dele ressurser fra utvalget, og klikk ressurs > ressurs utvalg > dele ressurser.

  Åpne Del ressurser fra ressursutvalget

 3. Klikk Bruk ressurser, og klikk ressurs utvalgs prosjektet du åpnet i trinn 1, i fra -boksen.

  Alternativer i dialogboksen Del ressurser

 4. Klikk Pulje har forrang hvis du vil at informasjon i ressurs utvalget skal overstyre eventuell mot stridende informasjon fra det (delte) prosjektet.

  Eller

  Hvis du vil at informasjon i prosjektet skal overstyre eventuell mot stridende informasjon fra ressurs utvalget, klikker du delt .

 5. Klikk på OK.

  Du kan nå bruke ressursene for prosjektet. Alle ressurser i prosjektet legges automatisk til i utvalget.

 6. Hvis du vil se listen over delte ressurser, klikker du aktivitets> Gantt-diagram > ressurs liste.

  Ressursliste

Arbeide med informasjon om ressurs bruk

Du kan vise og oppdatere ressurs utvalgs filen fra det gjeldende prosjektet (delt fil ). Det er lurt å oppdatere og vise ressursene regelmessig for å få den nyeste informasjonen om tildelinger og virkningen på prosjektene.

Obs!: Hvis du vil redigere en ressurs utvalgs fil direkte, må du ha lese-/skrivetilgang til denne filen. Ellers kan du bare vise ressurs bruk og gjøre endringer i prosjektets ressurser.

 1. Åpne prosjekt delt fil.

 2. Klikk Åpne ressurs utvalg i boksen som vises for å vise oppgaver på tvers av alle delte filer. Dette åpner ressurs utvalget som en skrivebeskyttet fil.

 3. Hvis du vil se oppgaver på tvers av prosjekter som deler ressurs utvalget, klikker du aktivitets > Gantt-diagram > ressurs belegg

  Vise ressursbruk

  Tips!: Ressurs navn som vises i rødt, angir ressurs over tildeling.

  Du kan oppdatere med nye ressurser, oppdatere total planlagt og arbeids informasjonen. Finn ut mer om å tilordne personer til aktiviteter.

 4. Når du har gjort oppdateringer, klikker du ressurs > ressurs utvalg > oppdatere ressurs utvalget

  Oppdater ressursutvalget etter redigering av ressurser i prosjektfil

  Tips!: Hvis Oppdater ressurs utvalg ikke er tilgjengelig fra prosjektet, kan du ha åpnet ressurs utvalgs filen i lese/skrive modus. Lukk ressurs utvalget og åpne det på nytt i lese modus.

Stopp deling av ressurser

Hvis prosjektet har delte ressurser fra et ressurs utvalg eller fra en annen prosjekt fil, kan du koble det fra den andre filen. Ressurser med tildelinger i prosjekt filen forblir i prosjektet etter at filen er koblet fra ressurs utvalget eller en annen prosjekt fil, men de andre ressursene fra ressurs utvalget eller en annen fil ikke lenger er tilgjengelig.

Obs!: Vanligvis vil du ikke at oppgave tildelingene skal beholdes i ressursutvalg når du kobler fra delt fil. Tildelingene blir imidlertid beholdt hvis du kobler fra den delte filen fra ressurs utvalget når ressurs utvalget ikke er åpent, eller hvis du ikke lagrer ressurs utvalget etter at du kobler fra den delte filen. Hvis du vil fjerne de beholdte tildelingene fra utvalget, kobler du fra den delte filen fra ressurs utvalgs filen, og all oppgave tildelings informasjon slettes fra ressurs utvalget uten at det har innvirkning på den tidligere delte filen. Hvis det allerede finnes leftover aktiviteter i ressurs utvalget, må du koble den delte filen til ressurs utvalget på nytt, og koble det til på nytt.

Koble den aktive Delings filen fra ressurs utvalget

Du kan koble fra den aktive prosjekt filen fra ressurs utvalget eller en annen fil som den er koblet til, og dele ressurser med.

 1. Åpne ressurs utvalget som inneholder ressursene du deler.

 2. Klikk Åpne ressurs utvalg med lese-/skrivetilgang i dialog boksen Åpne ressurs utvalg , slik at du kan endre ressurs informasjon. Vær oppmerksom på at når du åpner utvalget med lese/skrive-tillatelse, unngår du at andre oppdaterer utvalget med ny informasjon.

 3. Åpne prosjektet.

 4. Velg ressurs > ressurs utvalg > dele ressurser

 5. Klikk Bruk egne ressurser, og klikk deretter OK.

 6. Lagre begge Project-filene.

Lær mer om ressurs utvalg

Et ressurs utvalg gjør det enklere for deg å administrere personer eller utstyr som er tildelt til aktiviteter i mer enn én prosjekt fil. Ressurs utvalget sentraliserer ressurs informasjon, for eksempel ressurs navn, kalender som brukes, ressurs enheter og kostnadssatstabeller.

Hvert prosjekt som bruker ressurser fra ressurs utvalget, kalles en delt fil.

Tips!: Opprette en ny (separat) prosjekt fil bare for ressurs informasjon. Dette vil gjøre det enklere for deg å administrere ressurs informasjon og aktivitets tildelinger mellom de delte filene og ressurs utvalget.

Før og etter opprettelse av ressursutvalg

Det er Knapp før et ressurs utvalg opprettes, og hvert prosjekt inneholder sin egen ressurs informasjon. Noe av denne informasjonen kan overlappe eller være i konflikt med informasjon om de samme ressursene som brukes i andre prosjekter.

Knappesymbol etter at du har opprettet et delt ressurs utvalg, kommer ressurs informasjonen i hvert prosjekt fra det enkelte ressurs utvalget. Tildelings informasjon, i tillegg til kostnadssatser og tilgjengelighet for alle ressurser, ligger på ett sentralt sted.

Knappesymbol det er også enklere å se overallokeringer av ressurser, som skyldes oppgaver som er i konflikt, på tvers av mer enn ett prosjekt.

Noen av de neste trinnene

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×