Opprette SmartArt-grafikk

Opprett et SmartArt-grafikk for raskt og enkelt å lage en visuell fremstilling av informasjonen din. Du kan velge mellom en rekke ulike oppsett, slik at du effektivt kan formidle budskap og idéer. SmartArt-grafikk kan opprettes i Excel, Outlook, PowerPoint og Word, og de kan brukes i hele Office.

Hvis du vil ha en oversikt over SmartArt-grafikk, inkludert hensyn til hvordan du velger beste grafikk og oppsett for å vise dataene eller formidle et konsept, kan du se velge en SmartArt-grafikk.

Sette inn SmartArt-grafikk og legge til tekst i den

 1. Klikk SmartArt i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.

  SmartArt på Sett inn-fanen

 2. Klikk på typen og oppsettet du vil ha, i dialogboksen Velg SmartArt-grafikk.

 3. Skriv inn teksten ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv deretter inn teksten.

  • Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og lim deretter inn teksten.

   Obs!: 

   • Hvis Tekst-ruten ikke vises, klikker du på pilkontrollen på venstre side av SmartArt-grafikken.

   • Hvis du vil legge til tekst, for eksempel en tittel, på en vilkårlig posisjon i nærheten av eller oppå SmartArt-grafikken, kan du klikke på Tekstboks i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen for å sette inn en tekstboks. Hvis du bare vil at bare teksten i tekstboksen skal vises, høyreklikker du på tekstboksen, klikker på Formater figur eller Formater tekstboks og angir deretter at tekstboksen ikke skal ha noen bakgrunnsfarge eller kantlinje.

  • Klikk i en boks i SmartArt-grafikken, og skriv deretter inn teksten. Du får best resultat hvis du bruker dette alternativet etter at du har lagt til alle ønskede bokser.

Legge til eller slette figurer i SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil legge til en annen figur i.

 2. Klikk den eksisterende figuren som er plassert nærmest der du vil legge til den nye figuren.

 3. Klikk på pilen ved siden av Legg til figur i Opprett grafikk-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  Legg til figur-knappen i Opprett grafikk-gruppen

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, må du kontrollere at du har merket SmartArt-grafikk. Det kan hende du må dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for å åpne Utforming-fanen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Legg til figur etter hvis du vil sette inn en figur etter den merkede figuren.

  • Klikk Legg til figur før hvis du vil sette inn en figur før den merkede figuren.

Obs!: 

 • Hvis du vil legge til en figur fra Tekst-ruten, klikker du på en eksisterende figur, flytter markøren før eller etter teksten der du vil legge til figuren, og trykker deretter på ENTER.

 • Hvis du vil slette en figur fra SmartArt-grafikken, klikker du på figuren du vil slette, og deretter trykker du på DEL. Hvis du vil slette hele SmartArt-grafikken, klikker du på kantlinjen på SmartArt-grafikken, og deretter trykker du på DEL.

 • Hvis du vil legge til en figur, for eksempel en boble eller en linje, kan du se Legge til figurer.

Endre fargene i hele SmartArt-grafikken

Du kan bruke fargevariasjoner som du henter fra temafarger, på figurene i SmartArt-grafikken.

 1. Klikk på SmartArt-grafikken.

 2. Klikk Endre farger i gruppen SmartArt-stiler på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  Endre farger-knappen på Utforming for SmartArt-verktøy-fanen

  Hvis kategoriene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikk. Du må kanskje dobbeltklikke SmartArt-grafikken for å åpne kategorien Utforming.

 3. Klikk den ønskede fargevariasjonen.

Bruke en SmartArt-stil på SmartArt-grafikk

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linjestil, skråkant eller 3D, som du kan bruke på figurene i SmartArt-grafikken for å skape et unikt og profesjonelt uttrykk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken.

 2. Klikk den ønskede SmartArt-stilen i gruppen SmartArt-stilerUtforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du på Mer-knappen Mer-knappen .

Sette inn en SmartArt-grafikk og legge til tekst i den

 1. Klikk på SmartArt i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Sett inn SmartArt fra båndet

 2. Pek på typen du ønsker, i menyen med typene som vises, og velg deretter et oppsett.

 3. Skriv inn teksten ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv deretter inn teksten.

  • Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og lim deretter inn teksten.

   Obs!: 

   • Hvis tekst-ruten ikke vises, klikker du pil kontrollen på venstre side av SmartArt-grafikk.

   • Hvis du vil legge til tekst, for eksempel en tittel, i en vilkårlig plassering nær eller på toppen av SmartArt-grafikk, klikker du tekst boks i tekst -gruppen i kategorien Sett inn for å sette inn en tekstboks. Hvis du bare vil at bare teksten i tekstboksen skal vises, høyreklikker du på tekstboksen, klikker på Formater figur eller Formater tekstboks og angir deretter at tekstboksen ikke skal ha noen bakgrunnsfarge eller kantlinje.

  • Klikk i en boks i SmartArt-grafikk, og skriv deretter inn teksten. Du får best resultat hvis du bruker dette alternativet etter at du har lagt til alle ønskede bokser.

Legge til eller slette figurer i SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikk du vil legge til en annen figur i.

 2. Klikk den eksisterende figuren som er plassert nærmest der du vil legge til den nye figuren.

 3. Klikk pilen ved siden av Legg til figuri Opprett grafikk -gruppen på fanen SmartArt-utforming .

  Legge til en figur i en SmartArt-grafikk

  Hvis du ikke ser fanen SmartArt-utforming , må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk. Det kan hende du må dobbeltklikke SmartArt-grafikk for å åpne SmartArt-utforming -fanen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Legg til figur etter hvis du vil sette inn en figur etter den merkede figuren.

  • Klikk Legg til figur før hvis du vil sette inn en figur før den merkede figuren.

Obs!: 

 • Hvis du vil legge til en figur mens du bruker tekst ruten, klikker du en eksisterende figur, flytter markøren før eller etter teksten der du vil legge til figuren, og deretter trykker du ENTER.

 • Hvis du vil slette en figur fra SmartArt-grafikk, klikker du figuren du vil slette, og deretter trykker du del. Hvis du vil slette hele SmartArt-grafikk, klikker du kant linjen på SmartArt-grafikk, og deretter trykker du del.

 • Hvis du vil legge til en figur, for eksempel en boble eller en linje, kan du se Legge til figurer.

Endre fargene i hele SmartArt-grafikken

Du kan bruke farge variasjoner som er avledet fra temafarger til figurene i SmartArt-grafikk.

 1. Klikk SmartArt-grafikk.

 2. Klikk endre fargeri gruppen SmartArt-stiler på fanen SmartArt-utforming .

  Endre fargene i SmartArt-grafikk

  Hvis du ikke ser fanen SmartArt-utforming , må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk. Det kan hende du må dobbeltklikke SmartArt-grafikk for å åpne SmartArt-utforming -fanen.

 3. Klikk den ønskede fargevariasjonen.

Bruke en SmartArt-stil på en SmartArt-grafikk

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linje stil, skråkant eller 3D, som du kan bruke på figurene i SmartArt-grafikk for å opprette et unikt og profesjonelt utseende.

 1. Klikk SmartArt-grafikk.

 2. Klikk den SmartArt-stilen du vil bruke, i gruppen SmartArt-stiler på fanen SmartArt-utforming .

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du mer -knappen.

  Klikk pilen som peker nedover for å se flere alternativer for SmartArt-grafikk stil

Sette inn en SmartArt-grafikk og legge til tekst i den

 1. Velg SmartArt-grafikkSett inn -menyen.

 2. SmartArt -fanen på båndet, i gruppen Sett inn SmartArt-grafikk , velger du grafikk typen du vil bruke (liste, prosessog så videre), og deretter velger du et oppsett.

 3. Skriv inn teksten ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv deretter inn teksten.

  • Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og lim deretter inn teksten.

   Obs!: 

   • Hvis tekst-ruten ikke vises, klikker du redigerings kontrollen på venstre side av SmartArt-grafikk.

   • Hvis du vil legge til tekst, for eksempel en tittel, i en vilkårlig plassering nær eller på toppen av SmartArt-grafikk, klikker du tekst boks i tekst -gruppen i kategorien Sett inn for å sette inn en tekstboks. Hvis du bare vil at bare teksten i tekstboksen skal vises, høyreklikker du på tekstboksen, klikker på Formater figur eller Formater tekstboks og angir deretter at tekstboksen ikke skal ha noen bakgrunnsfarge eller kantlinje.

  • Klikk i en boks i SmartArt-grafikk, og skriv deretter inn teksten. Du får best resultat hvis du bruker dette alternativet etter at du har lagt til alle ønskede bokser.

Legge til eller slette figurer i SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikk du vil legge til en annen figur i.

 2. Kontroll – klikk den eksisterende figuren som er plassert nærmest der du vil legge til den nye figuren.

 3. Pek på Legg til figurpå hurtig menyen, og velg deretter innsettings alternativet du vil bruke:

  • Klikk Legg til figur etter hvis du vil sette inn en figur etter den merkede figuren.

  • Klikk Legg til figur før hvis du vil sette inn en figur før den merkede figuren.

  Obs!: 

  • Hvis du vil legge til en figur mens du bruker tekst ruten, klikker du en eksisterende figur, flytter markøren før eller etter teksten der du vil legge til figuren, og deretter trykker du ENTER.

  • Hvis du vil slette en figur fra SmartArt-grafikk, klikker du figuren du vil slette, og deretter trykker du del. Hvis du vil slette hele SmartArt-grafikk, klikker du kant linjen på SmartArt-grafikk, og deretter trykker du del.

  • Hvis du vil legge til en figur, for eksempel en boble eller en linje, kan du se Legge til figurer.

Endre fargene i hele SmartArt-grafikken

Du kan bruke farge variasjoner som er avledet fra temafarger til figurene i SmartArt-grafikk.

 1. Klikk SmartArt-grafikk.

 2. Klikk fargeri gruppen SmartArt-grafikkSmartArt -fanen.

 3. Klikk den ønskede fargevariasjonen.

Bruke en SmartArt-stil på en SmartArt-grafikk

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linje stil, skråkant eller 3D, som du kan bruke på figurene i SmartArt-grafikk for å opprette et unikt og profesjonelt utseende.

 1. Klikk SmartArt-grafikk.

 2. Klikk den SmartArt-stilen du vil bruke, i gruppen SmartArt-grafikkSmartArt -fanen.

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du mer -knappen.

  Klikk pilen som peker nedover for å se flere alternativer for SmartArt-grafikk stil

I PowerPoint for nettet kan du legge til og redigere SmartArt-grafikk.

Sette inn SmartArt-grafikk og legge til tekst i den

 1. Velg SmartArtSett inn -fanen.

  Velg SmartArt på Sett inn-fanen

 2. Velg oppsettet du vil bruke, på rulle gardin menyen.

  Grafikken settes inn på lysbildet. Et tekst redigerings program vises til venstre for grafikken. Hvert punkt element i redigerings programmet svarer til ett element i grafikken.

  Legge til tekst i SmartArt-grafikken i tekst redigerings programmet på venstre side
 3. Hvis du vil skrive inn tekst, klikker du ved siden av et punkt i tekst redigerings programmet og skriver deretter inn teksten, eller limer inn tekst som du har kopiert fra et annet sted.

Legge til eller slette figurer i SmartArt-grafikken

Du legger til figurer i tekst redigerings programmet ved å trykke Enter-tasten for å legge til et annet punkt element.

Du sletter figurer i tekst redigerings programmet med mellomrom over punkt elementet du vil fjerne.

Endre fargene i hele SmartArt-grafikken

Du kan bruke farge variasjoner (som er utledet fra presentasjonens temafarger ) til figurene i SmartArt-grafikk.

 1. Klikk SmartArt-grafikk.

 2. Velg endre fargerunder SmartArt-verktøypå båndet.

  Velg endre farger under SmartArt-verktøy for å åpne farge galleriet

 3. Velg farge variasjonen du vil bruke, på menyen som vises.

Bruke en SmartArt-stil på grafikk

En SmartArt-stil er en kombinasjon av effekter, for eksempel linje stil, skråkant eller 3D, som du kan bruke på figurene i SmartArt-grafikk for å opprette et profesjonelt utseende.

 1. Klikk SmartArt-grafikk.

 2. Velg stilerpå båndet under SmartArt-verktøy.

  Velg flere stiler-pilen under SmartArt-verktøy for å åpne galleriet for SmartArt-stiler

 3. Velg stilen du vil bruke, på menyen som vises.

  Hold musen på et hvilket som helst alternativ for å se et beskrivelses navn for alternativet.

Snu rekkefølgen på figurene i grafikk

Som standard er figurene i en grafikk sortert fra venstre mot høyre (eller med klokken, Hvis grafikken er sirkelformet). 

Slik snur du rekkefølgen på figurene:

 1. Merk grafikken.

 2. Velg høyre mot venstrepå båndet under SmartArt-verktøy.

Endre liste nivået for et element

Tekstruten fungerer som en disposisjon eller en punktmerket liste, som tilordner informasjon direkte til SmartArt-grafikk. Hver SmartArt-grafikk definerer sin egen tilordning mellom punktene i tekst redigerings programmet og figur settet i SmartArt-grafikk.

Hvis du vil rykke inn en linje i tekstruten, merker du linjen du vil rykke inn, og deretter klikker du på Senk nivå, og klikker på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy.

Hvis du vil redusere liste nivået, merker du linjen du vil rykke inn, og deretter klikker du Hev nivå (eller trykker SKIFT + TAB).

Tips

 • Hvis du vil endre størrelsen på hele SmartArt-grafikk, klikker du kant linjen på SmartArt-grafikk, og deretter drar du Skalerings håndtakene inn eller ut til du har ønsket størrelse på SmartArt-grafikk.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×