Oppslags- og referansefunksjoner (referanse)

Klikk navnet på funksjonen i den første kolonnen hvis du ønsker detaljert informasjon om den.

Obs!: Versjonindikatorene angir hvilken versjon av Excel en funksjon ble introdusert i. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner. Versjonsinformasjonen for 2013 viser for eksempel at denne funksjonen er tilgjengelig i Excel 2013 og alle nyere versjoner.

Funksjon

Beskrivelse

ADRESSE (funksjon)

Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark

OMRÅDER (funksjon)

Returnerer antall områder i en referanse

VELG (funksjon)

Velger en verdi fra en liste med verdier

KOLONNE (funksjon)

Returnerer kolonnenummeret for en referanse

KOLONNER (funksjon)

Returnerer antall kolonner i en referanse

Filtrer-funksjon

Office 365-knapp

Filtrerer et data område basert på vilkår du definerer

FORMELTEKST (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer formelen på angitt referanse som tekst

HENTPIVOTDATA (funksjon)
Excel 2010

Returnerer data som er lagret i en pivottabellrapport

FINN.KOLONNE (funksjon)

Leter i den øverste raden i en matrise og returnerer verdien for den angitte cellen.

HYPERKOBLING (funksjon)

Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett

INDEKS (funksjon)

Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise

INDIREKTE (funksjon)

Returnerer en referanse angitt av en tekstverdi

SLÅ.OPP (funksjon)

Slår opp verdier i en vektor eller matrise

SAMMENLIGNE (funksjon)

Slår opp verdier i en referanse eller matrise

FORSKYVNING (funksjon)

Returnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse

RAD (funksjon)

Returnerer radnummeret for en referanse

RADER (funksjon)

Returnerer antall rader i en referanse

RTD (funksjon)

Henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering

SORTER-funksjonen

Office 365-knapp

Sorterer innholdet i et område eller en matrise

SORTER ETTER-funksjonen

Office 365-knapp

Sorterer innholdet i et område eller en matrise basert på verdiene i tilsvarende område eller matrise

TRANSPONER (funksjon)

Returnerer transponeringen av en matrise

UNIK-funksjonen

Office 365-knapp

 Returnerer en liste med unike verdier i en liste eller et område

FINN.RAD (funksjon)

Leter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden for å returnere verdien til en celle

XOPPSLAG funksjon

Office 365-knapp

Søker i et område eller en matrise, og returnerer et element som Sams varer med det første treffet det finner. Hvis det ikke finnes et treff, kan XLOOKUP returnere nærmeste (omtrentlig) treff. 

XMATCH (funksjon)

Office 365-knapp

Returnerer den relative plasseringen til et element i en matrise eller et celle område. 

Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Se også

Excel-funksjoner (etter kategori)

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×