Oversikt over visninger i Project

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Visninger viser, i et bestemt format, en kategori med informasjonen som du skriver inn i Microsoft Office Project. Denne kategorien med informasjon lagres i Project og vises i alle visninger som ber om den. Aktivitetsvarighet som du angir i diagramdelen av Gantt-diagramvisningen, vises for eksempel også i aktivitetslistevisning.

I denne artikkelen

Forstå typer, formater og komponenter i prosjektvisninger

Hvilken visning bør jeg bruke?

Hvordan behandles informasjon i en visning?

Hva kan formateres i en visning?

Forstå typer, formater og komponenter i prosjektvisninger

I Project finnes det flere ulike visninger som presenterer prosjektinformasjon i ulike formater og med ulike komponenter, som for eksempel tabeller, filtre, grupper og detaljer. Det er viktig å forstå forskjellen på egenskapene.

Typer

Det er tre typer visninger i Project: aktivitetsvisninger, ressursvisninger og tildelingsvisninger.

Formater

Det brukes flere forskjellige visningsformater i prosjektvisninger. Eksempler på visningsformater er Gantt-diagram, nettverksdiagram, diagram, tabell, belegg og skjema.

Gantt-diagramvisninger, nettverksdiagramvisninger og diagramvisninger presenterer informasjon grafisk.

Bilde

Knapp Gantt-diagrammer består av en tabell og et liggende stolpediagram.

Knapp Nettverksdiagramvisninger består bare av et diagram.

I Gantt-diagramvisninger vises en liste over aktivitetene til venstre i visningen, og til høyre i visningen vises aktivitetene grafisk i stopler over en tidsskala. Dette formatet kan både være praktisk når du begynner å utarbeide en tidsplan, og når du går gjennom tidsplanen senere i prosjektet.

I nettverksdiagramvisninger vises aktivitetene dine i et flytdiagram. Dette formatet kan være praktisk når du skal finjustere tidsplanen.

I diagramvisninger vises en illustrasjon av tidsplanen og fremdriften for prosjektet.

Arkvisninger presentere informasjon i rader og kolonner, som ligner på et regneark. Radene inneholder informasjon om aktiviteter eller ressurser. Kolonner i Project refereres vanligvis for å bruke dem til å angi spesifikk informasjon om aktiviteter eller ressurser som felt og du.

Arkvisning

Knapp En tabellvisning ligner et regneark eller en tabell med informasjon.

I beleggvisninger er aktivitets- eller ressursdata oppført i rader og kolonner til venstre i visningen, og tidsinndelt data vises på tvers av rader og kolonner til høyre i visningen.

I skjemavisninger presenteres detaljert informasjon i et strukturert format om én aktivitet eller én ressurs om gangen.

skjemavisning

Knapp Det er enkelt å skrive inn informasjon om bestemte aktiviteter og ressurser i en skjemavisning.

Komponenter

Hver visning består av egne komponenter, som for eksempel tabeller, filtre, grupper og detaljer. Hvis du vil fokusere på en bestemt aktivitet, ressurs eller tildeling i en visning, kan du vise en annen tabell og endre et filter eller en gruppe. I noen visninger kan du også endre typen data som vises.

 • En tabell er et sett felt som vises som kolonner og rader i tabelldelen av en visning. Hvilken standardtabell som vises, avhenger av visningen.

 • Et filter er et sett med kriterier for å vise bestemte aktiviteter, ressurser eller tildelinger. Standardfilteret som brukes i en visning, er enten Alle aktiviteter-filteret (for aktivitetsvisninger) eller Alle ressurser-filteret (for ressursvisninger).

 • En gruppe viser en bestemt kategori med prosjektinformasjon. Du kan bruke gruppering for å kategorisere og vise fremhevet informasjon om aktiviteter, ressurser eller tildelinger på flere ulike måter. Det brukes ingen gruppe som standard.

 • Detaljer består av nært beslektede felt som enten vises i kolonner, for eksempel i en skjemavisning, eller i tabeller som viser informasjon over tid, for eksempel i beleggvisning.

Informasjon som er lagret i Project, vil ikke legges til eller slettes selv om du endrer tabeller, filtre, grupper eller visningsdetaljer. En del av informasjonen blir bare presentert på en annen måte. Hvis du ofte velger å se informasjon på en bestemt måte, kan du tilpasse og lagre en visning med ulike standardinnstillinger for tabeller, filtre, grupper og detaljer. Du kan velge å inkludere disse egendefinerte visningene på Vis-menyen.

Til toppen av siden

Hvilken visning bør jeg bruke?

Når du bruker visningene i Project, kan du bestemme hva slags informasjon du vil se (aktivitet, ressurs eller tildelingsdata), og bestem hvilke formater du vil bruke. Dette hjelper deg å identifisere hvilken visning vil etter behov. Hvis du vil skrive inn ressursdata for prosjektet i et regneark, velg for eksempel Ressursliste-visningen eller Ressursbelegg-visningen. Hvis du vil vise Aktivitetsinformasjon ved hjelp av et liggende stolpediagram langs en tidslinje, velger du visningen Gantt-diagram. Hvis du vil se gjennom bruksdata for ressurs i et diagram, velg Ressursdiagram-visningen.

Tips!: Hvis du vil se en liste over visninger i en rute langs siden av prosjektvinduet, klikker du VisningsfeltVis-menyen. I visningsfeltet vises det ikoner for visningene som er oppført på Vis-menyen.

Hvis én enkelt visning ikke gir deg nok detaljer, kan du bruke en kombinasjonsvisning. Kombinasjonsvisninger viser to visninger samtidig. Når du velger en aktivitet eller ressurs i øverste rute i en kombinasjonsvisning, vises det detaljert informasjon om den valgte aktiviteten eller ressursen i den nederste ruten. Når du for eksempel viser en aktivitetsvisning i den øverste ruten og ressursbeleggvisning i den nederste, viser den nederste ruten ressursene som er tildelt aktivitetene som er valgt i den øverste ruten, samt informasjon om ressursene. Ressursinformasjonen som vises, gjelder alle tildelte aktiviteter for hver ressurs, ikke bare for aktivitetene som er valgt i den øverste ruten.

Tips!: Hvis du vil vise flere visninger i en kombinasjonsvisning, klikker du DelVindu-menyen. Hvis du vil gå tilbake til å vise bare én visning, klikker du Fjern delt visningVindu-menyen.

Les videre for å lære mer om visningene for aktivitets-, ressurs- og tildelingsdata.

Jeg vil vise og skrive inn aktivitetsdata

Jeg vil vise og skrive inn ressursdata

Jeg vil vise og skrive inn tildelingsdata

Jeg vil vise og skrive inn aktivitetsdata

Aktivitetsdata er tilgjengelig for visning i ulike formater, inkludert Gantt-diagram, nettverksdiagram, diagram, tabell, belegg og skjema.

Visningene som viser data i Gantt-diagramformat, er beskrevet i følgende tabell.

Visning

Beskrivelse

Stolpefremheving

Vis aktivitetssammendrag med etiketter for alle kategorier. Bruk stolpefremhevingsvisning med Rollup_Formatting-makro for å se alle aktiviteter presist merket med etiketter i sammendragsstolper.

Detaljer - Gantt

Vis aktiviteter og tilknyttet informasjon i en tabell, og se slakk og forsinkelser for aktiviteter over tid i et stolpediagram på en tidsskala. Bruk Detaljer - Gantt-visningen til å se hvor mye forsinket en aktivitet kan bli uten at andre aktiviteter påvirkes.

Gantt-diagram

Vis aktiviteter og tilknyttet informasjon i en tabell, og se aktiviteter og varigheter over tid i et stolpediagram på en tidsskala. Bruk Gantt-diagramvisning for å skrive inn og planlegge en liste over aktiviteter. Dette er visningen som vises som standard når du starter Project for første gang.

Utjevning - Gantt

Vis aktiviteter, forsinkede aktiviteter og slakk i en tabell samt før-og-etter-effektene av funksjonen for prosjektutjevning. Bruk Utjevning - Gantt-visning til å kontrollere hvor mye aktiviteten blir forsinket som følge av utjevning.

Fremhevet milepældato

Vis aktivitetssammendrag med etiketter for alle kategorier. Bruk Fremhevet milepælvisning med Rollup_Formatting-makro for å se alle aktiviteter presist merket med milepælmerker og datoer i sammendragsstolper.

Fremhevet milepæl

Vis aktivitetssammendrag med etiketter for alle kategorier. Bruk Fremhevet milepælvisning med Rollup_Formatting-makro for å se alle aktiviteter presist merket med milepælmerker i sammendragsstolpene.

Gantt-diagram med flere opprinnelige planer

Vis Gantt-diagrammer med forskjellige farger for de tre første opprinnelige planene (Opprinnelig plan, Opprinnelig plan 1 og Opprinnelig plan 2) i aktivitetssammendrag og kategorier i diagramdelen av visningen. Bruk visningen for Gantt-diagram med flere opprinnelige planer til å gå gjennom og sammenligne de tre første opprinnelige planene du lagret for prosjektet.

PA_Forventet Gantt

Vis det forventede scenariet for tidsplanen, basert på varighet som er beregnet ut fra en PERT-analyse.

PA_Optimistisk Gantt

Vis det best mulige scenariet for tidsplanen, basert på varighet som er beregnet ut fra en PERT-analyse.

PA_Pessimistisk Gantt

Vis det verst mulige scenariet for tidsplanen, basert på varighet beregnet ut fra en PERT-analyse.

Oppfølging - Gantt

Vis aktiviteter og aktivitetsinformasjon i en tabell, og et diagram som viser en opprinnelig plan og planlagte Gantt-stolper for hver aktivitet. Bruk Oppfølging - Gantt-visningen for å sammenligne den opprinnelige tidsplanen med den faktiske tidsplanen.

I tillegg til Gantt-diagramvisninger finnes det flere andre visninger for å skrive inn og vurdere aktivitetsdata i Project. Disse visningene er beskrevet i følgende tabell.

Format

Visning

Beskrivelse

Nettverksdiagram

Beskrivende nettverksdiagram

Vis alle aktiviteter og aktivitetsavhengigheter. Bruk visningen for beskrivende nettverksdiagram til å opprette og finjustere tidsplanen i et flytdiagramformat. Denne visningen ligner på den vanlige nettverksdiagramvisningen, men nodene er større og inneholder flere detaljer.

Nettverksdiagram

Nettverksdiagram

Skriv inn, rediger og gå gjennom alle aktiviteter og aktivitetsavhengigheter. Bruk nettverksdiagramvisning til å opprette og finjustere tidsplanen i et flytdiagramformat.

Nettverksdiagram

Relasjonsdiagram

Vis foregående og etterfølgende aktiviteter for én bestemt aktivitet. I et stort prosjekt eller i alle prosjekter med mer avansert aktivitetskobling, kan du bruke denne aktivitetsvisningen til å fokusere på aktivitetsavhengighetene til en bestemt aktivitet.

Diagram

Kalender

Vis aktiviteter og varigheter for en bestemt uke eller en rekke uker i et månedlig kalenderformat.

Tabell

PA_PERT-oppføringstabell

Skriv inn best mulige, forventet og verst mulige scenario for varigheten til en aktivitet når du skal beregne den mest sannsynlige varigheten ved hjelp av en PERT-analyse, som gjør det enklere å vurdere og forene avvik mellom ulike aktivitetsestimater.

Tabell

Aktivitetsliste

Skriv inn, rediger og gå gjennom aktivitetsinformasjon i et regnearkformat.

Skjema

Skjema for aktivitetsdetaljer

Skriv inn, rediger og gå gjennom detaljert informasjon om oppfølging og planlegging for en valgt aktivitet, én aktivitet om gangen. I rutenettområdet kan det vises informasjon om tildelte ressurser, foregående aktiviteter og etterfølgende aktiviteter.

Skjema

Aktivitetsskjema

Skriv inn, rediger og gå gjennom informasjon om en valgt aktivitet, én aktivitet om gangen. I rutenettområdet kan det vises informasjon om tildelte ressurser, foregående aktiviteter og etterfølgende aktiviteter for aktiviteten.

Skjema

Skjema for aktivitetsnavn

Skriv inn, rediger og gå gjennom tildelte ressurser, foregående aktiviteter og etterfølgende aktiviteter for den valgte aktiviteten. Visningen Skjema for aktivitetsnavn er en forenklet versjon av aktivitetsskjemavisningen.

Til toppen av siden

Jeg vil vise og skrive inn ressursdata

Det finnes flere visninger for ressursdata i Project, i diagram-, tabell- og skjemaformater. Disse visningene er beskrevet i følgende tabell.

Skjema

Visning

Beskrivelse

Diagram

Ressursdiagram

Vis ressurstildeling, kostnad eller arbeid over tid for én enkelt ressurs om gangen. Informasjon vises i et kolonnediagramformat. Det kan være veldig nyttig å bruke ressursdiagramvisning sammen med andre visninger for å finne ressursoverallokeringer.

Tabell

Ressurstabell

Skriv inn, rediger og gå gjennom ressursinformasjon i et regnearkformat.

Skjema

Ressursskjema

Skriv inn, rediger og gå gjennom all ressurs-, aktivitets- og tidsplaninformasjon om en valgt ressurs, én ressurs om gangen. I rutenettområdet kan det vises informasjon om ressursens tidsplan, kostnad eller arbeid på tildelte aktiviteter. Dette er mest praktisk i kombinasjonsvisninger.

Skjema

Ressursnavnskjema

Skriv inn, rediger og gå gjennom informasjonen i tidsplanen for en valgt ressurs, én ressurs om gangen. I rutenettområdet kan det vises informasjon om ressursens tidsplan, kostnad eller arbeid på tildelte aktiviteter. Visningen Ressursnavnskjema er en forenklet versjon av ressursskjemavisningen.

Til toppen av siden

Jeg vil vise og skrive inn tildelingsdata

Tildelingsdata skrives inn i visninger som bruker beleggformat. Disse visningene er beskrevet i følgende tabell.

Visning

Beskrivelse

Aktivitetsbelegg

Gå gjennom, skriv inn og rediger tildelinger etter aktivitet. I tabelldelen av aktivitetsbeleggvisning er tildelte ressurser rykket inn under hver aktivitet. I tidsplandelen av visningen er informasjon som arbeid eller kostnad for aktiviteten og tildelingen oppført i henhold til tidsskalaen, for eksempel etter dag eller uke.

Ressursbelegg

Gå gjennom, skriv inn og rediger tildelinger etter ressurs. I tabelldelen av ressursbeleggvisning er alle tilknyttede aktivitetstildelinger rykket inn under hver ressurs. I tidsplandelen av visningen er informasjon som arbeid eller kostnad for ressursen og tildelingen oppført i henhold til tidsskalaen, for eksempel etter uke eller måned.

Til toppen av siden

Hvordan behandles informasjon i en visning?

I visninger vises informasjon som er beregnet og skrevet inn for deg i beregnede felt i Project. Startdatoen vises for eksempel automatisk i Start-feltet for hver aktivitet. Videre oppdateres informasjonen som beregnes, når du endrer relatert prosjektinformasjon. I enkelte tilfeller kan du redigere beregnet informasjon.

Med Office Project 2007 kan du følge opp virkningen av endrede prosjektdata ved å bruke endringsmerking. Når endringsmerking er aktivert, og prosjektdata endres, vil cellene som inneholder data som berøres, skyggelegges med en annen farge. Hvis endringene ikke er ønskelige for prosjektet, kan du enkelt angre dem og lagre de foregående dataene.

Du kan også skyggelegge bakgrunnen i bestemte celler manuelt, eller du kan konfigurere Office Project 2007 slik at bakgrunnen skyggelegges i celler som oppfyller bestemte kriterier.

Til toppen av siden

Hva kan formateres i en visning?

Før du distribuerer informasjon om prosjektet etter at du har valgt en visning, vil du kanskje formatere visningen etter eget behov. Du kan gjøre det enklere å lese prosjektet ved å fremheve milepæler, tilpasse fargen på aktivitetsstolper til firmastandarden eller endre feltnavnene, slik at de passer bedre til organisasjonens terminologi. Det er enkelt å skreddersy visninger, og du kan også lagre de redigerte visningene for senere bruk.

Visning

Formateringstips

Kalender

 • Endre mønster, fasong eller farge på aktivitetsstolpene

 • Ordne på nytt eller skjul noen av stolpene, slik at det blir enklere å gå gjennom og lese prosjektet

 • Bruk formatering for å fremheve viktig informasjon

Gantt-diagram

 • Endre utseendet på Gantt-stolper

 • Endre utseendet på koblingene mellom Gantt-stolper

 • Endre måten fritid vises på

 • Formater visningen, slik at det blir enklere å identifisere bestemte aktiviteter og avhengigheter, eller for å se når det ikke er planlagt at ressurser skal arbeide på aktiviteter

Aktivitetsbelegg eller ressursbelegg

 • Endre utseendet på detaljene for å gjøre viktig informasjon tydeligere og mer effektiv

Alle tabellvisninger

 • Endre navnene på feltoverskriftene, slik at de passer til organisasjonens terminologi

 • Endre bredden på felt for å vise lange aktivitetsnavn

 • Bruk ulike skrifttyper, -størrelser og effekter på tekst

I Office Project 2007 finnes det nye formateringsalternativer for kalendervisning. Nå kan du vise aktiviteter over en periode på én uke, eller over et egendefinert datointervall, i tillegg til énmånedsvisningen. Kalendervisningen har også en månedsrute for å vise de tre månedene som omgir datointervallet som vises.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×