Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Overtidsarbeid-feltet inneholder mengden overtid som er planlagt å bli utført av alle ressurser som er tilordnet til en aktivitet, for alle aktiviteter som er tilordnet til en ressurs, eller av en ressurs på en oppgave, og belastet overtidssatsene for ressursene som er involvert. De tidsinndelt versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av feltene Overtidsarbeid.

Datatype    Varighet

Overtidsarbeid (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en aktivitet opprettes for første gang, viser Feltet Overtidsarbeid 0 timer. Når du angir planlagt overtidsarbeid i ark-delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg- visning for tilordning, fremhever Microsoft Office Project disse overtidsarbeidstimene og angir totalt overtidsarbeid for aktiviteten i dette feltet.

Beste bruksområder    Legg til feltet Overtidsarbeid i en aktivitetsliste for å se gjennom eller filtrere etter planlagt overtid på en aktivitet.

Eksempel    Aktiviteten "Skrive forslag" har en femdagers varighet med 40 timer arbeid tilordnet bare til Chris. Du vil forkorte varigheten, men det er ingen andre ressurser å tildele til aktiviteten. Du legger til åtte timer overtidsarbeid i oppgaven. Det er fremdeles 40 timer arbeid, men varigheten er nå fire dager, med åtte timer overtidsarbeid fordelt på tvers av aktiviteten.

Merknader    Du kan redigere overtidsarbeid i tildelingsfeltet Overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også redigere overtidsarbeid i arbeidsvisningen i aktivitetsskjemaet eller ressursskjemaet.

Overtidsarbeid (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en ressurs legges til for første gang, viser Overtidsarbeid-feltet «0 timer». Etter hvert som overtidsarbeid planlegges i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for ressursens ulike tildelinger, fremhever Microsoft Office Project disse overtidsarbeidstimene og angir det totale overtidsarbeidet for ressursen i dette feltet.

Beste bruksområder    Legg til feltet Overtidsarbeid i en ressursliste for å vise eller filtrere for overtidsarbeid for en ressurs.

Eksempel    Gruppen er planlagt å arbeide mye overtid i løpet av de neste tre månedene. Du vil samle inn data for å begrunne innleiing av midlertidige ansatte for å hjelpe til med prosjektet. Du legger til feltet Overtidsarbeid i Ressursliste-visningen for å se gjennom mengden planlagt overtid for ressursene.

Merknader    Du kan redigere overtidsarbeid i tildelingsfeltet Overtidsarbeid og ikke i ressurs- eller aktivitetsfeltene overtidsarbeid. Du kan også redigere overtidsarbeid i arbeidsvisningen i aktivitetsskjemaet eller ressursskjemaet.

Overtidsarbeid (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Angitt

Beste bruksområder    Tilordne overtidsarbeid på en tildeling for å forkorte aktivitetsvarigheten. Legg til feltet Overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, og rediger deretter feltet Overtidsarbeid for tildelingen.

Eksempel    Aktiviteten "Skrive forslag" har en varighet på fem dager, med 40 timer arbeid tilordnet bare til Chris. Du vil forkorte varigheten, men det er ingen andre ressurser å tildele til aktiviteten. Du angir åtte timer overtidsarbeid for tildelingen. Det er fremdeles 40 timer arbeid, men varigheten er nå fire dager, med åtte timer overtidsarbeid fordelt over den nye varigheten til aktiviteten.

Merknader    Du kan redigere totalt overtidsarbeid i tildelingsfeltet Overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også redigere overtidsarbeid i arbeidsvisningen i aktivitetsskjemaet eller ressursskjemaet.

Overtidsarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beskrivelse    Overtidsarbeid-feltet inneholder mengden overtid som skal utføres av alle ressurser som er tilordnet til en aktivitet, fordelt over tid og belastet ressursenes timepris for overtid.

Beregnet hvordan?    Når en aktivitet opprettes, er feltet Overtidsarbeid tomt. Når du angir planlagt overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for tildelingen, beregner og distribuerer Microsoft Office Project det planlagte overtidsarbeidet over den aktuelle tidsperioden og skriver inn tallene i de tidsinndelte feltene.

Beste bruksområder    Legg til feltet Overtidsarbeid i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen for å se overtid som er planlagt for en aktivitet for hver tidsperiode.

Eksempel    Aktiviteten "Skrive forslag" har en varighet på fem dager, med 40 timer arbeid tilordnet bare til Chris. Du vil se hvor mye overtidsarbeid som er planlagt for denne aktiviteten. I den tidsinndelte delen av visningen ser du at det er planlagt to timer på tvers av hver av fire dager i totalt åtte timer planlagt overtid.

Merknader    Du kan redigere overtidsarbeid i tildelingsfeltet Overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også redigere overtidsarbeid i arbeidsvisningen i aktivitetsskjemaet eller ressursskjemaet.

Overtidsarbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beskrivelse    Overtidsarbeid-feltet inneholder mengden overtid som skal utføres for alle tildelinger som er tilordnet til en ressurs, fordelt over tid og belastet ressursens timepris for overtid.

Beregnet hvordan?    Når en ressurs legges til for første gang, er feltet Overtidsarbeid tomt. Når du angir planlagt overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for tildelingen, beregner og distribuerer Microsoft Office Project ressursens planlagte overtidsarbeid over den aktuelle tidsperioden og skriver inn tallene i de tidsinndelte feltene.

Beste bruksområder    Legg til feltet Overtidsarbeid i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen for å vise nøyaktig når en ressurs er planlagt å arbeide overtid.

Eksempel    Gruppen er planlagt å arbeide mye overtid i løpet av de neste tre månedene. Du vil se hvor mye overtid per dag de skal fungere. Du legger til feltet Overtidsarbeid i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen for å se gjennom mengden planlagt overtid for ressursene.

Merknader    Du kan redigere overtidsarbeid i tildelingsfeltet Overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også redigere overtidsarbeid i arbeidsvisningen i aktivitetsskjemaet eller ressursskjemaet.

Overtidsarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beskrivelse    Overtidsarbeid-feltet inneholder mengden overtid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet, fordelt over tid og belastet ressursens timepris for overtid.

Beregnet hvordan?    Når en tilordning først utføres, er feltet Overtidsarbeid tomt. Når du angir planlagt overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for tildelingen, beregner og distribuerer Microsoft Office Project det planlagte overtidsarbeidet over den aktuelle tidsperioden og skriver inn tallene i de tidsinndelte feltene.

Beste bruksområder    Du kan vise overtidsarbeid på en oppgave. Legg til feltet Overtidsarbeid i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, og se deretter gjennom overtidsarbeid-feltet for tildelingen for hver tidsperiode.

Eksempel    Du har planlagt åtte timer overtid på aktiviteten "Skrive forslag" som er tilordnet Til Kristian. Du vil se hvordan overtidsarbeidet på denne tildelingen er fordelt over tid. I den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen legger du til Feltet Overtidsarbeid og ser gjennom hvordan de åtte timene er fordelt over tilordningens span.

Merknader    Du kan redigere overtidsarbeid i tildelingsfeltet totalt overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også redigere overtidsarbeid i arbeidsvisningen i aktivitetsskjemaet eller ressursskjemaet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×