Overtidsarbeid, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Feltet overtidsarbeid viser hvor mye overtid planlagt utført av alle ressurser som er tildelt en aktivitet, for alle aktiviteter som er tildelt en ressurs eller av en ressurs på en oppgave og belastes med timepris for overtid for de aktuelle ressursene. tidsinndelt-versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av feltene overtidsarbeid.

Datatype    Varighet

Overtidsarbeid (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en aktivitet opprettes, feltet overtidsarbeid viser "0 timer." Når du angir planlagt overtidsarbeid i ark-delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg visning for den tilordning, Microsoft Office Project fremheves timer disse overtidsarbeid og det totale overtidsarbeidet for aktiviteten settes inn i dette feltet.

Beste bruksområder    Legg til feltet Overtidsarbeid i en aktivitetsliste hvis du vil vise eller filtrere planlagt overtid for en aktivitet.

Eksempel    Aktiviteten "Skrive forslag" har en fem dagers varighet med 40 timer arbeid tildelt Kristian alene. Du vil redusere varigheten, men det er ingen andre ressurser til å tilordne til aktiviteten. Du legger til åtte timer overtid arbeid for tildelingen. Det er fremdeles 40 timer arbeid, men varigheten er nå fire dager med åtte timer overtidsarbeid fordelt på aktiviteten.

Merknader    Du kan redigere overtidsarbeid i overtidsarbeid Tildeling-feltet i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også redigere overtidsarbeid i arbeid-visningen for skjemaet aktivitetsskjemaet eller ressurs.

Overtidsarbeid (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en ressurs, legges først, feltet overtidsarbeid viser "0 timer." Når overtidsarbeid planlegges i arkdelen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for ressursens tildelinger, fremheves timer disse overtidsarbeid Microsoft Office Project, og det totale overtidsarbeidet for ressursen settes inn i dette feltet.

Beste bruksområder    Legg til feltet Overtidsarbeid i en ressursliste for å vise eller filtrere etter overtidsarbeid for en ressurs.

Eksempel    Gruppen er planlagt at skal arbeide mye overtid i de neste tre månedene. Du vil samle inn data hvis du vil justere ansette midlertidig ansatte å hjelpe deg med prosjektet. Du legger til overtidsarbeid-feltet i Ressursliste-visningen for å vise hvor mye planlagt overtid for ressurser.

Merknader    Du kan redigere overtidsarbeid i feltet tildeling overtidsarbeid og ikke i overtidsarbeid ressurs eller aktivitet feltene. Du kan også redigere overtidsarbeid i arbeid-visningen for skjemaet aktivitetsskjemaet eller ressurs.

Overtidsarbeid (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Angitt

Beste bruksområder    Tilordne overtidsarbeid for en tildeling å forkorte aktivitetsvarigheten. Legg til feltet Overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, og deretter Rediger overtidsarbeid-feltet for tildelingen.

Eksempel    Aktiviteten "Skrive forslag" har en varighet på fem dager, med 40 timer arbeid tildelt Kristian alene. Du vil redusere varigheten, men det er ingen andre ressurser til å tilordne til aktiviteten. Du angir åtte timer overtid arbeid for tildelingen. Det er fremdeles 40 timer arbeid, men varigheten er nå fire dager med åtte timer overtidsarbeid fordelt over den nye varigheten for aktiviteten.

Merknader    Du kan redigere totalt overtidsarbeid i overtidsarbeid Tildeling-feltet i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også redigere overtidsarbeid i arbeid-visningen for skjemaet aktivitetsskjemaet eller ressurs.

Overtidsarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beskrivelse    Feltet overtidsarbeid viser hvor mye overtid som skal utføres av alle ressurser som er tildelt en aktivitet fordelt over tid og belastes med ressursens timepris for overtid.

Beregnet hvordan?    Når en aktivitet opprettes, er feltet Overtidsarbeid tomt. Når du legger inn planlagt overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for tildelingen, Microsoft Office Project beregnes og fordeles planlagt overtid arbeider på tvers av den aktuelle tidsperioden og skriver inn tallene i de tidsinndelte feltene.

Beste bruksområder    Legg til feltet Overtidsarbeid i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen for å vise overtid som er planlagt for en aktivitet i hver periode.

Eksempel    Aktiviteten "Skrive forslag" har en varighet på fem dager, med 40 timer arbeid tildelt Kristian alene. Du vil se hvor mye overtidsarbeid planlegges for denne oppgaven. I den tidsinndelte delen av visningen, kan du se som det er planlagt to timer hver dag i fire dager, totalt åtte timer planlagt overtid.

Merknader    Du kan redigere overtidsarbeid i overtidsarbeid Tildeling-feltet i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også redigere overtidsarbeid i arbeid-visningen for skjemaet aktivitetsskjemaet eller ressurs.

Overtidsarbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beskrivelse    Feltet overtidsarbeid viser hvor mye overtid som skal utføres for alle tildelingene tildelt en ressurs, fordelt over tid, og belastes med ressursens timepris for overtid.

Beregnet hvordan?    Når en ressurs, legges først, er feltet Overtidsarbeid tomt. Når du angir planlagt overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for tildelingen, Microsoft Office Project beregnes og fordeles ressursens planlagt overtidsarbeid i den aktuelle tidsperioden og angir den tall i de tidsinndelte feltene.

Beste bruksområder    Legg til feltet Overtidsarbeid i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen for å vise nøyaktig når en ressurs er planlagt å arbeide overtid.

Eksempel    Gruppen er planlagt at skal arbeide mye overtid i de neste tre månedene. Du vil se hvor mye overtid per dag de skal arbeide. Du legger til overtidsarbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen for å vise hvor mye planlagt overtid for ressurser.

Merknader    Du kan redigere overtidsarbeid i overtidsarbeid Tildeling-feltet i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også redigere overtidsarbeid i arbeid-visningen for skjemaet aktivitetsskjemaet eller ressurs.

Overtidsarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beskrivelse    Overtidsarbeid-feltet viser hvor mye overtid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet fordelt over tid og belastes med ressursens timepris for overtid.

Beregnet hvordan?    Når en tildeling er, er feltet Overtidsarbeid tom. Når du legger inn planlagt overtidsarbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for tildelingen, Microsoft Office Project beregnes og fordeles planlagt overtid arbeider på tvers av den aktuelle tidsperioden og skriver inn tallene i de tidsinndelte feltene.

Beste bruksområder    Du kan vise overtidsarbeid for en tildeling. Legg til feltet Overtidsarbeid i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, og se deretter gjennom overtidsarbeid-feltet for tildelingen for hver tidsperiode.

Eksempel    Du har planlagt åtte timer overtid på aktiviteten "Skrive forslag" tildelt Kristian. Du vil se hvordan overtidsarbeid på denne tildelingen er fordelt over tid. I den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen, Legg til feltet overtidsarbeid og se gjennom hvordan åtte timer er spredt for tildelingen.

Merknader    Du kan redigere overtidsarbeid i total overtidsarbeid Tildeling-feltet i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også redigere overtidsarbeid i arbeid-visningen for skjemaet aktivitetsskjemaet eller ressurs.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×