Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for iPhone

Sist oppdatert: Mai 2012

Innhold

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for iPhone

Anropsdelegering (videresending av anrop)

Kontaktkort

Logging

Nødanrop

Deling av sted

Personlig bilde

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Personvernmodus

Push-varslinger

Send som e-post

Send logger

Enhetlig kontaktlager

Personverntillegg for Microsoft Lync 2010 for iPhone

Denne siden er et tillegg til Personverntillegg for Microsoft Lync-produkter. Som en hjelp til å forstå praksisene for datainnsamling og -bruk som gjelder for bestemte Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, bør du lese både Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av Microsoft Lync 2010 for iPhone på bedriftens mobilenheter. Hvis du bruker Lync Server 2010-kommunikasjonsprogramvaren som en tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart [for eksempel Microsoft] er vert for serverne som programvaren kjører på), sendes det informasjon til denne tredjeparten. Hvis du vil vite mer om bruken av data som sendes fra bedriften til denne tredjeparten, kan du forhøre deg med bedriftens systemansvarlige eller tjenesteleverandøren din.

Til toppen av siden

Anropsdelegering (videresending av anrop)

Funksjonen gjør følgende: Med anropsdelegering kan brukerne gi én eller flere personer (representanter) myndighet til å gjøre anrop og besvare anrop på deres vegne. Representantene kan også arrangere og delta på nettmøter på deres vegne.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når du tilordner representanter, må representantens kontaktinformasjon legges inn av brukeren under konfigureringen. Brukere som er valgt som representanter, får et varsel om at noen i organisasjonen har valgt dem som sin representant. Når representantene besvarer anrop på vegne av en bruker som har tilordnet dem som representant, mottar brukeren en e-postmelding om anropet. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Lync bruker representantens kontaktinformasjon til å tillate dem å ringe eller motta samtaler og planlegge eller delta i møter på vegne av den de er representant for.

Valg/kontroll: Samtaledelegering er deaktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere det via følgende trinn:

 1. Trykk Viderekobling i kategorien Min informasjon i Lync 2010 for iPhone.

 2. Trykk gjeldende innstilling for viderekobling, og velg Representanter i listen over alternativer som vises.

Obs!:  Representanter kan ikke konfigureres fra mobilenheten, de må konfigureres i Lync-programmet på datamaskinen.

Til toppen av siden

Kontaktkort

Funksjonen gjør følgende: Kontaktkortet viser kontakts-, tilgjengelighets-, og plasseringsinformasjon om deg og andre i organisasjonen, både i Lync og nyere versjoner av Outlook. Via kontaktkortet kan du også starte en kommunikasjon med andre ved hjelp av ett klikk. Du kan for eksempel sende en direktemelding, starte en samtale eller sende en e-postmelding direkte fra noens kontaktkort.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Den statiske informasjonen på kontaktkortet innhentes fra bedriftskatalogen (for eksempel Active Directory). Den dynamiske informasjonen, for eksempel informasjon om ledig eller opptatt i kalenderen, hentes fra Microsoft Exchange Server. Stedsinformasjon hentes på flere måter (se avsnittet om Sted). Telefonnumre kan hentes fra bedriftens katalog eller legges inn manuelt av brukeren, og tilgjengelighetsinformasjon administreres av Lync ved hjelp av Outlook-kalenderen (hvis aktivert av brukeren) eller legges inn manuelt av brukeren. Lync-serveren deler denne informasjonen med andre i organisasjonen. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Kontaktkortet brukes til å vise kontaktopplysninger, plassering og tilgjengelighet for personer i brukernes organisasjon. Hvilken informasjon som vises for Lync- og Outlook-kontaktene til en bruker, kan kontrolleres ved å angi fortrolighetsforhold og aktivere eller deaktivere personvernmodus (se avsnittet om personvernmodus).

Valg/kontroll: Kontakter behandles i Lync-programmet på datamaskinen.

Til toppen av siden

Logging

Funksjonen gjør følgende: Logging gjør det mulig å logge informasjon om din bruk av Lync for iPhone på enheten, i brukerprofilen din. Informasjonen kan brukes til å feilsøke eventuelle problemer som kan oppstå med Lync for iPhone.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når logging er aktivert, lagres følgende informasjon på enheten: enhets-ID, brukeralias og domene, tilgjengelighetsdata, meldingsdetaljer, påloggingshistorikk, kontaktliste og klientkonfigurasjonsdata, som for eksempel viderekoblingsregler, status og notater. Innholdet i Lync-samtalene lagres ikke. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men du kan velge å sende denne informasjonen manuelt til Microsoft for feilsøking (se avsnittet Send logger senere i dette tillegget).

Bruk av informasjonen: Du kan bruke logging til å feilsøke problemer som kan oppstå når du bruker Lync for iPhone.

Valg/kontroll: Logging er deaktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere det via følgende trinn:

 1. Trykk Alternativer i kategorien Min informasjon i Lync for iPhone.

 2. Velg Logging fra listen over alternativer.

 3. Skyv veksleknappen Logging til på alternativsiden Logging.

Til toppen av siden

Nødanrop

Viktig!:  Vi anbefaler and du IKKE bruker Lync for iPhone til å ringe et nødnummer. Lync for iPhone kan IKKE finne ut hva din fysiske plassering er. Hvis du bruker Lync for iPhone til å kontakte redningstjenester, kan de IKKE fastslå posisjonen din. Hvis du må kontakte redningstjenester fra enheten, må du avslutte Lync for iPhone og bruke det vanlige talltastaturet på telefonen.

Til toppen av siden

Deling av sted

Funksjonen gjør følgende: Deling av sted deler tidssonen du er i, med andre ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjonen. Hvis du aktiverer personvernmodus, deles stedsinformasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer personvernmodus, og hvordan stedsinformasjon deles, kan du se avsnittet Personvernmodus senere i dette tillegget.

Viktig!:  Din faktiske fysiske plassering kan ikke fastslås i Lync for iPhone. Du må IKKE bruke Lync for iPhone til å ringe et nødnummer. Bruk det numeriske tastaturet på enheten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Tidssonen du er i, hentes fra operativsystemet på mobilenheten og deles med Lync-kontaktene dine. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Tidssonen deles via Lync-tilgjengelighet, basert på hvordan du har konfigurert tilgjengelighetsinnstillingene i Lync-programmet på datamaskinen. Denne informasjonen vises i kontaktkortene. Legg merke til at ingen annen informasjon, herunder geografisk plassering, formatert adresse eller sivil adresse, deles via tilgjengeligheten.

Valg/kontroll: Deling av sted aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren. Hvis deling av sted er aktivert, administreres det i Lync-programmet på datamaskinen.

Til toppen av siden

Personlig bilde

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Personlig bilde gjør at bildet ditt og bilder av andre vises i bedriften.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Dine innstillinger for deling av personlig bilde innhentes både for å vise bilder og dele bildet ditt. Bare bilder som er lagret i Active Directory, kan vises i Lync for iPhone. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen brukes til å tilpasse brukeropplevelsen og til å dele bildet ditt med andre.

Valg/kontroll: Innstillinger for personlig bilde behandles i Lync-programmet på datamaskinen.

Til toppen av siden

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Med funksjonen Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon kan brukere vise tilgjengelighets- og kontaktinformasjon om andre brukere (både i og utenfor organisasjonen), og de kan dele sin egen publiserte informasjon, for eksempel tilgjengelighet, status, tittel, telefonnummer, sted og notater. Bedriftens administrator kan også konfigurere integrasjon med Outlook og Exchange Server, slik at en brukers fraværsmeldinger og annen statusinformasjon (for eksempel når en bruker har et møte som er planlagt i Outlook-kalenderen) vises.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Brukerens påloggingsadresse og passord for påloggings- og autentiseringsformål. Kontaktkortet kan vise andre telefonnumre de ønsker å gjøre tilgjengelig, informasjon som for eksempel meldinger om at du er borte fra kontoret samt annen statusinformasjon, såfremt integrering med Outlook og Exchange Server er konfigurert av administratoren og aktivert i Outlook. Dette omfatter også eventuelle notater eller tilgjengelighet som brukeren kan ha lagt inn. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Påloggingsadresse og -passord brukes til å logge deg på Lync og koble deg til Lync-serveren. Basert på hvordan brukeren har konfigurert personverninnstillingene, kan andre Lync-brukere og -programmer få tilgang til informasjon om tilgjengelighet, kontakt og status som er publisert, slik at brukerne lettere kan kommunisere med hverandre.

Valg/kontroll: Innstillinger for tilgjengelighets- og kontaktinformasjon behandles i Lync-programmet på datamaskinen.

Til toppen av siden

Personvernmodus

Funksjonen gjør følgende: Personvernmodus er en innstilling der brukerne bestemmer hvor mye tilgjengelighetsinformasjon (for eksempel Tilgjengelig, Opptatt, Ikke forstyrr og så videre) de vil dele med kontakter på brukerens kontaktliste.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når personvernmodus aktiveres, går Lync inn i en modus der brukeren kan endre brukerinnstillingene slik at tilgjengelighetsinformasjonen bare deles med kontakter på brukerens kontaktliste. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Med denne innstillingen kan brukeren bestemme hvordan tilgjengelighetsdataene skal deles.

Valg/kontroll: Personvernmodus aktiveres og deaktiveres av bedriftens administrator. Hvis personvernmodus er aktivert, administreres det i Lync-programmet på datamaskinen.

Til toppen av siden

Push-varslinger

Funksjonen gjør følgende: Push-varslinger er en mekanisme som varsler deg når du mottar en ny melding på din mobile enhet. Varslene kan gis på en rekke måter, for eksempel en melding på skjermen, en lyd eller et nummermerke på startskjermikonet. Dette avhenger av enhetens operativsystem. Varselet genereres lokalt på enheten når enheten mottar en ny melding. Dette skjer bare når Lync for iPhone ikke kjører i forgrunnen. Når Lync for iPhone kjører i forgrunnen, er vises ingen slike varsler. Du kan aktivere eller deaktivere push-varslinger, men det stopper ikke mottak av meldinger, det bare deaktiverer varslingsfunksjonen. Hvis du vil stoppe å motta nye meldinger, må du logge deg ut av Lync for iPhone.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Ingen informasjon samles inn, behandles eller overføres av den mobile enheten. Alle meldinger som sendes til enheten fra andre Lync-brukere, går gjennom push-varslingstjenesten fra Microsoft og sendes deretter til push-varslingstjenesten for iPhone for å leveres til enheten din. Når en forbindelse er etablert, går alle meldinger direkte mellom deltakerne i forbindelsen. Hvis du vil ha informasjon om personvernreglene for iPhone, kan du se personvernerklæringen for Apple-kunder.

Bruk av informasjonen: Innstillingen for push-varslinger bestemmer om du skal varsles om nye meldinger som mottas i Lync for iPhone, når Lync for iPhone ikke kjører i forgrunnen.

Valg/kontroll: Push-varslinger aktiveres og deaktiveres av bedriftens administrator. Hvis Push-varslinger er aktivert, kan du slå det på eller av ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Trykk Innstillinger-ikonet i skjermbildet Startside i Lync for iPhone.

 2. Velg Varslinger fra listen over alternativer.

 3. Sørg for at veksleknappen Varslinger er i -posisjonen.

 4. Velg Lync fra listen over programmer.

 5. Skyv veksleknappene Varsler, Lyder og Kort til -posisjonen.

Til toppen av siden

Send som e-post

Funksjonen gjør følgende: Med Send som e-post kan du sende samtaleloggen for direktemeldinger i Lync 2010 for iPhone, som lagres lokalt på enheten, som et vedlegg til en e-postadresse angitt av brukeren.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Alt innkommende og utgående innhold i direktemeldingssamtaler lagres lokalt på enheten på en lokal lagringsplassering på ubestemt tid, hvis ikke 1) brukeren sletter samtalen, 2) brukeren avinstallerer programmet eller 3) en ny bruker logger seg på den samme enheten. Når du sender en direktemeldingslogg ved å bruke Send som e-post, leveres som en e-postmelding til brukerens e-postadresse. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Brukere kan sende direktemeldingslogger som e-postvedlegg til angitte e-postadresser, slik at direktemeldingssamtaler blir tilgjengelige utenfor enheten, for arkivering eller deling.

Valg/kontroll: Samtaleloggen for direktemeldinger lagres automatisk på enheten. Du kan ikke deaktivere denne funksjonen. Du kan slette samtaleloggen for direktemeldinger ved å gjøre følgende:

 1. Trykk Rediger i kategorien Chatter.

 2. Velg samtalen du vil slette.

 3. Trykk Slett.

Du sender samtaleloggen for direktemeldinger ved å gjøre følgende:

 1. Trykk Handlinger-knappen i navigasjonsfeltet i samtalevinduet.

 2. Velg Send som e-post på menyen.

 3. Skriv inn e-postadressen til mottakeren hvis du vil sende loggen til noen andre enn deg selv.

 4. Trykk Send.

Til toppen av siden

Send logger

Funksjonen gjør følgende: Med Send logger kan du sende Lync for iPhone-logger (se avsnittet Logging tidligere i dette tillegget), slik at brukerstøtte kan undersøke problemer du måtte ha med lyd eller tilkobling.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Bare informasjonen som hentes inn via logging, sendes (hvis logging er aktivert). Se avsnittet Logging tidligere i dette tillegget for å se hvilken informasjon som logges.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som samles inn fra enheten, brukes som et bidrag til å feilsøke problemet du hadde, og til å forbedre Lync.

Valg/kontroll: Lync for iPhone sender ikke logger fra enheten automatisk. I stedet sender den logger bare når logging er aktivert på enheten (se under Logging tidligere i dette tillegget), og du bruker følgende fremgangsmåte for å manuelt sende Lync logger:

 1. Trykk Alternativer i kategorien Min informasjon i Lync for iPhone.

 2. Velg Logging fra listen over alternativer.

 3. Trykk Send loggfiler på alternativsiden Logging.

 4. Skriv inn e-postadressen til mottakeren i e-postskjemaet som åpnes med loggene vedlagt, og trykk deretter Send.

Til toppen av siden

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende: Enhetlig kontaktlager består av tre hovedfunksjoner. Følgende to funksjoner er tilgjengelige i Lync for iPhone:

 • Søkefletting – Søkefletting slår den globale adresselisten (GAL) sammen med Lync-kontaktene dine, slik at når du søker etter en kontakt, blir det bare én enkelt oppføring i søkeresultatene.

 • Kontaktfletting – Kontaktfletting aggregerer kontaktinformasjon mellom GAL, Lync Server og iPhone-kontaktlisten ved å bruke samsvarende e-postidentifikatorer, påloggingsidentifikatorer eller begge deler. Når et treff er fastslått, aggregeres dataene fra disse kildene i Lync for iPhone, og de aggregerte dataene vises i forskjellige komponenter i brukergrensesnittet, inkludert i søkeresultater, i kontaktlisten din og på kontaktkort.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Lync for iPhone samler kontaktinformasjon fra Outlook, Active Directory, tilgjengelighet og iPhone. Denne informasjonen brukes internt i Lync for iPhone.

Bruk av informasjonen: Kontaktinformasjon fra Outlook, Active Directory, tilgjengelighet og iPhone vises i Lync for iPhone-brukergrensesnittet.

Valg/kontroll: Innstillinger for enhetlig kontaktlager behandles i Lync-programmet på datamaskinen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×