Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Gjelder for

CommandButton-objektet

Form-objektet

Image-objektet

Page-objektet

Report-objektet

ToggleButton-objektet

Du kan bruke egenskapen Bilde til å spesifisere en punktgrafikk eller en annen type grafikk som skal vises på en kommandoknapp, bildekontroll, veksleknapp, side på en fanekontroll eller som et bakgrunnsbilde på en skjemaeller rapport. Lese/skrive-Streng.

uttrykk.Bilde

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Egenskapen Bilde inneholder (punktgrafikk) eller banen og filnavnet på en punktgrafikk eller en annen type grafikk som skal vises.

Du kan angi denne egenskapen ved hjelp av:

  • egenskapsark. Klikk på Bygg-knappen til høyre for egenskapsboksen (for kommandoknapper og veksleknapper). Når du velger en av punktgrafikkfilene fra listen Tilgjengelige bilder, er egenskapsinnstillingen (punktgrafikk).

  • En makro.

  • Visual Basic for Applications-kode (VBA). Du kan bruke en strenguttrykk som inneholder banen og navnet på grafikken, som i eksemplet nedenfor:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • Gå til kommandoen Bilde under Kontroller og felt på fanen Utforming i Utformingsvisning (for bildekontroller eller bakgrunnsbilder i skjemaer og rapporter) for å velge en punktgrafikk eller annen type grafikk.

Standardinnstillingen er (ingen). Når bildet er lastet inn i objektet, er egenskapsinnstillingen (punktgrafikk) eller banen og filnavnet på grafikken. Hvis du sletter (punktgrafikk) eller banen og filnavnet til grafikken fra egenskapsinnstillingen, blir bildet slettet fra objektet og egenskapsinnstillingen er igjen (ingen).

Hvis egenskapen PictureType er satt til Innebygd, lagres grafikken sammen med objektet.

Du kan opprette egendefinert punktgrafikk ved hjelp av Microsoft Paintbrush eller et annet program som oppretter punktgrafikkfiler. En punktgrafikkfil må ha filtypen .bmp, .ico eller .dib. Du kan også bruke grafikkfiler i formatene .wmf eller .emf eller andre grafikkfiltyper som du har et grafikkfilter for. Skjemaer, rapporter og bildekontroller støtter all grafikk. Kommando- og veksleknapper støtter bare punktgrafikk.

Knapper kan vise enten en bildetekst eller et bilde. Hvis du tilordner begge til en knapp, blir bildet synlig, men ikke bildeteksten. Hvis bildet blir slettet, vises bildeteksten på nytt. Microsoft Office Access 2007 viser bildet midtstilt på knappen og beskjæres hvis bildet er større enn knappen.

tips

Hvis du vil lage en kommandoknapp eller veksleknapp med en bildetekst og et bilde, kan du inkludere den ønskede bildeteksten som en del av punktgrafikken, og tilordne punktgrafikken til Bilde-egenskapen for kontrollen.

Eksempel

Dette eksemplet angir bakgrunnsbildet Logo.gif for Kjøpsordre-rapporten.

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×