Feltene Planlagt arbeid viser totalt antall planlagte persontimer som er planlagt for en aktivitet, ressurs eller tildeling. De tidsinndelt versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av Planlagt arbeid-felt.

Datatype    Varighet

Planlagt arbeid (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Så snart en opprinnelig plan er lagret, kopieres aktivitetens totale planlagte arbeid på dette tidspunktet til Planlagt arbeid-feltet for aktiviteten.

Beste bruksområder    Legg til Planlagt arbeid-feltet i en aktivitetsliste når du vil sammenligne planlagte arbeidsmengder med planlagt eller faktisk arbeid for aktiviteter.

Eksempel    Du har angitt en opprinnelig plan for prosjektet for tre måneder siden, og du vil sammenligne det opprinnelige arbeidet for en rekke aktiviteter med planlagt arbeid. Du legger til feltene Planlagt arbeid og Arbeid i Aktivitetsliste-visningen for å analysere fremdriften og ytelsen til dags dato.

Merknader    Planlagt arbeid-feltet inneholder «0 timer» til du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Du angir en opprinnelig plan i dialogboksen Angi opprinnelig plan. Dette kopierer den gjeldende verdien for Arbeid-feltet til det tilsvarende Planlagt arbeid-feltet.

Når du har angitt en opprinnelig plan, kan du fortsatt redigere opprinnelige verdier. Redigerte opprinnelige verdier fører imidlertid ikke til ny beregning av felt for opprinnelig arbeid.

Planlagt arbeid (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Så snart en opprinnelig plan er lagret, kopieres ressursens totale planlagte arbeid på dette tidspunktet til Planlagt arbeid-feltet for ressursen.

Beste bruksområder    Legg til Planlagt arbeid-feltet i en ressursliste når du vil sammenligne de planlagte arbeidsmengdene med det planlagte eller faktiske arbeidet for ressurser.

Eksempel    Du har angitt en opprinnelig plan for prosjektet for tre måneder siden, og du vil sammenligne det opprinnelige arbeidet for en rekke ressurser med gjeldende planlagt arbeid. Du legger til feltene Planlagt arbeid, Arbeid og Faktisk arbeid i Ressursliste-visningen for å analysere fremdriften og ytelsen til nå.

Merknader    Planlagt arbeid-feltet inneholder «0 timer» til du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Du angir en opprinnelig plan i dialogboksen Angi opprinnelig plan. Dette kopierer den gjeldende verdien for Arbeid-feltet til det tilsvarende Planlagt arbeid-feltet.

Når du har angitt en opprinnelig plan, kan du fortsatt redigere opprinnelige verdier. Redigerte opprinnelige verdier fører imidlertid ikke til ny beregning av felt for opprinnelig arbeid.

Planlagt arbeid (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Så snart en opprinnelig plan er lagret, kopieres tildelingens totale planlagte arbeid på dette tidspunktet til Planlagt arbeid-feltet for tildelingen.

Beste bruksområder    Legg til Planlagt arbeid-feltet i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil sammenligne planlagte arbeidsmengder med planlagt eller faktisk arbeid for tildelinger.

Eksempel    Du har angitt en opprinnelig plan for prosjektet for tre måneder siden, og du vil sammenligne det opprinnelige arbeidet for en rekke tildelinger med planlagt arbeid. Du legger til feltene Planlagt arbeid, Arbeid og Faktisk arbeid i Aktivitetsbelegg-visningen for å analysere fremdriften og ytelsen til nå.

Merknader    Planlagt arbeid-feltet inneholder «0 timer» til du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Du angir en opprinnelig plan i dialogboksen Angi opprinnelig plan. Dette kopierer den gjeldende verdien av Arbeid-feltet til det tilsvarende Planlagt arbeid-feltet.

Når du har angitt en opprinnelig plan, kan du fortsatt redigere opprinnelige verdier. Redigerte opprinnelige verdier fører imidlertid ikke til ny beregning av felt for opprinnelig arbeid.

Planlagt arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Så snart en opprinnelig plan er lagret, kopieres aktivitetens tidsinndelte planlagte arbeid på det tidspunktet til Planlagt arbeid-feltet for aktiviteten.

Beste bruksområder    Legg til Planlagt arbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen når du vil sammenligne tidsinndelt planlagt arbeid med tidsinndelt planlagt eller faktisk arbeid for aktiviteter over tid.

Eksempel    Du har angitt en opprinnelig plan for prosjektet for tre måneder siden, og du vil sammenligne det opprinnelige arbeidet for en rekke aktiviteter med det gjeldende planlagte arbeidet fordelt over tid. Du legger til Planlagt arbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen for å analysere fremdriften og ytelsen til dags dato.

Merknader    Planlagt arbeid-feltet inneholder «0 timer» til du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Du angir en opprinnelig plan i dialogboksen Angi opprinnelig plan. Dette kopierer den gjeldende verdien for Arbeid-feltet til det tilsvarende Planlagt arbeid-feltet.

Når du har angitt en opprinnelig plan, kan du fortsatt redigere eventuelle opprinnelige verdier. Redigerte opprinnelige verdier fører imidlertid ikke til ny beregning av felt for opprinnelig arbeid. Endringer i totale verdier for opprinnelig arbeid påvirker ikke verdier for tidsinndelt planlagt arbeid, og omvendt.

Planlagt arbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Så snart en opprinnelig plan er lagret, kopieres ressursens tidsinndelte planlagte arbeid på det tidspunktet til Planlagt arbeid-feltet for ressursen.

Beste bruksområder    Legg til Planlagt arbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen når du vil sammenligne tidsinndelt planlagt arbeid med tidsinndelt planlagt eller faktisk arbeid for ressurser.

Eksempel    Du har angitt en opprinnelig plan for prosjektet for tre måneder siden, og du vil sammenligne det opprinnelige arbeidet for en rekke ressurser med det gjeldende planlagte arbeidet som fordelt over tid. Du legger til Planlagt arbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen for å analysere fremdriften og ytelsen til dags dato.

Merknader    Planlagt arbeid-feltet er tomt til du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Du angir en opprinnelig plan i dialogboksen Angi opprinnelig plan. Dette kopierer den gjeldende verdien for Arbeid-feltet til det tilsvarende Planlagt arbeid-feltet.

Når du har angitt en opprinnelig plan, kan du fortsatt redigere eventuelle opprinnelige verdier. Redigerte opprinnelige verdier fører imidlertid ikke til ny beregning av felt for opprinnelig arbeid. Endringer i totale verdier for opprinnelig arbeid påvirker ikke verdier for tidsinndelt planlagt arbeid, og omvendt.

Planlagt arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Så snart en opprinnelig plan er lagret, kopieres tildelingens totale tidsinndelte planlagte arbeid på dette tidspunktet til Planlagt arbeid-feltet for tildelingen.

Beste bruksområder    Legg til Planlagt arbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil sammenligne tidsinndelt planlagt arbeid med tidsinndelt planlagt eller faktisk arbeid for tildelinger.

Eksempel    Du har angitt en opprinnelig plan for prosjektet for tre måneder siden, og du vil sammenligne det opprinnelige arbeidet for en rekke tildelinger med det gjeldende planlagte arbeidet fordelt over tid. Du legger til Planlagt arbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen for å analysere fremdriften og ytelsen til dags dato.

Merknader    Planlagt arbeid-feltet inneholder «0 timer» til du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Du angir en opprinnelig plan i dialogboksen Angi opprinnelig plan. Dette kopierer den gjeldende verdien for Arbeid-feltet til det tilsvarende Planlagt arbeid-feltet.

Når du har angitt en opprinnelig plan, kan du fortsatt redigere eventuelle opprinnelige verdier. Redigerte opprinnelige verdier fører imidlertid ikke til ny beregning av felt for opprinnelig arbeid. Endringer i totale verdier for opprinnelig arbeid påvirker ikke verdier for tidsinndelt planlagt arbeid, og omvendt.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×