Planlagte kostnader, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Planlagte kostnader-feltene viser totalt samlet kostnad for en aktivitet, ressurs, for alle tildelte aktiviteter eller for arbeid som skal utføres av en ressurs på en aktivitet. Planlagte kostnader omtales også som budsjetterte kostnader (BAC), som er et felt for inntjent verdi. De tidsinndelt versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av Planlagte kostnader-felt.

Datatype    Valuta

Planlagte kostnader (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Planlagte kostnader beregnes som summen av de planlagte kostnadene for alle tildelte ressurser pluss eventuelle faste kostnader som er knyttet til aktiviteten. Dette er den samme som innholdet i feltet kostnader når den opprinnelige planen er lagret.

Planlagte kostnader = (Arbeid * Standard timepris) + (Overtidsarbeid * Timepris for overtid) + Ressurskostnader per gang + Faste aktivitetskostnader

Beste bruksområder    Informasjonen om planlagte kostnader blir tilgjengelig når du angir kostnadsinformasjon for de tildelte ressursene, og angi opprinnelig plan for aktiviteten. Legg til feltet for planlagte kostnader i en aktivitetsliste når du vil se over planlagte kostnader for aktiviteter. Du kan se gjennom de planlagte kostnadene for aktiviteten til å lage budsjettet for oppgaven og i prosjektet. Du kan sammenligne verdiene i feltene Planlagte kostnader og kostnader for å finne ut om aktiviteten fremdeles i henhold til budsjettet. Feltet Kostnadsavvik sammenligner disse to feltene.

Eksempel    Du har en aktivitet med en varighet på 10 timer og én tildelt ressurs med en timepris på 200 kroner. De planlagte kostnadene for aktiviteten er 2 000 kroner. Når aktiviteten er 50 prosent fullført, beregnes Faktiske kostnader-feltet til 1 000 kroner.

Merknader    Planlagte kostnader-feltet inneholder 0,00 inntil du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Det kan du gjøre selv etter at prosjektet er startet. Du angir en opprinnelig plan i dialogboksen Angi opprinnelig plan.

Hvis du redigerer innholdet i feltet Planlagte kostnader, har det ikke innvirkning på beregning av opprinnelige aktivitetskostnader eller noen av de tidsinndelte planlagte kostnadene for aktiviteten. Hvis du lagrer en annen opprinnelig plan når du har redigert de planlagte kostnadene, overskrives redigeringene av de nye planlagte verdiene.

Planlagte kostnader endres ikke etter at de er lagret, selv om arbeidsverdiene endres.

Planlagte kostnader (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    De planlagte kostnadene beregnes som summen av de planlagte kostnadene for ressursen, inkludert planlagt arbeid, planlagt overtid og kostnader per gang for alt arbeidet som er tildelt ressursen. Dette tilsvarer innholdet i feltet Kostnader når den opprinnelige planen er lagret.

Opprinnelige kostnader = (Arbeid * Standard timepris) + (Overtidsarbeid * Timepris for overtid) + Kostnader per gang

Beste bruksområder    Planlagte kostnader informasjon for ressursen blir tilgjengelig når du angir kostnadsinformasjon for ressursen og angi en opprinnelig plan for aktiviteter som er tildelt ressursen. Legg til feltet for planlagte kostnader i en ressursliste når du vil se gjennom totale planlagte kostnader for ressurser. Se gjennom disse planlagte kostnadene for å sette opp budsjettet for ressursen. Sammenligne verdier i felt for planlagte kostnader og kostnader for å avgjøre om aktiviteten er fremdeles i henhold til budsjettet. Enda bedre, bruke Kostnadsavvik-feltet til å sammenligne to felt.

Eksempel    Du har en ressurs med en timepris på 200 kroner som er tildelt 10 forskjellige aktiviteter med en samlet varighet på 100 timer. De opprinnelige kostnadene for ressursen er 20 000 kroner.

Merknader    Planlagte kostnader-feltet inneholder 0,00 inntil du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Det kan du gjøre selv etter at prosjektet er startet. Du angir en opprinnelig plan i dialogboksen Angi opprinnelig plan.

Hvis du redigerer innholdet i feltet Planlagte kostnader, har det ikke innvirkning på beregning av planlagte kostnader for ressurs eller noen av de tidsinndelte planlagte kostnadene for ressursen. Hvis du lagrer en annen opprinnelig plan når du har redigert de planlagte kostnadene, overskrives redigeringene av de nye planlagte verdiene.

Planlagte kostnader endres ikke etter at de er lagret, selv om arbeidsverdiene endres.

Planlagte kostnader (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    De opprinnelige kostnadene beregnes som summen av de planlagte kostnadene for tildelingen, inkludert planlagt arbeid, planlagt overtid og kostnader per gang for tildelingen. Dette tilsvarer innholdet i Kostnader-feltet når den opprinnelige planen er lagret.

Opprinnelige kostnader = (Arbeid * Standard timepris) + (Overtidsarbeid * Timepris for overtid) + Kostnader per gang

Beste bruksområder    Informasjonen om planlagte kostnader for tildelingen blir tilgjengelig når du har angir kostnadsinformasjon for ressursen, tildelt aktiviteten, ressursen og angi en opprinnelig plan for prosjektet. Legg til planlagte kostnader-feltet i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil se gjennom totale planlagte kostnadene for tildelingen. Du kan se gjennom de planlagte kostnadene for tildelingen til å angi budsjettet for oppgaven og i prosjektet. Du kan sammenligne verdiene i feltene Planlagte kostnader og kostnader for å avgjøre om aktiviteten er fremdeles i henhold til budsjettet. Feltet Kostnadsavvik sammenligner disse to feltene.

Eksempel    Du legger en ressurs med en timepris på 200 til en aktivitet med en varighet på 10 timer. De planlagte kostnadene for aktiviteten er 2 000 kroner.

Merknader    Planlagte kostnader-feltet inneholder 0,00 inntil du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Det kan du gjøre selv etter at prosjektet er startet. Du angir en opprinnelig plan i dialogboksen Angi opprinnelig plan.

Hvis du redigerer innholdet i feltet Planlagte kostnader, har det ikke innvirkning på beregning av planlagte kostnader for aktivitet eller ressurs eller noen av de tidsinndelte planlagte kostnadene for tildelingen. Hvis du lagrer en annen opprinnelig plan når du har redigert de planlagte kostnadene, overskrives redigeringene av de nye planlagte verdiene.

Planlagte kostnader endres ikke etter at de er lagret, selv om arbeidsverdiene endres.

Planlagte kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når du har lagret en opprinnelig plan, kopieres de tidsinndelte kostnadsfeltene for aktiviteten til de tidsinndelte feltene for planlagte kostnader. Dette er aktivitetskostnadene som inkluderer opprinnelig arbeid, opprinnelig overtid og kostnader per gang for de tildelte ressursene, sammen med eventuelle faste kostnader for aktiviteten, fordelt over aktivitetens varighet.

Beste bruksområder    Informasjonen om planlagte kostnader blir tilgjengelig når du angir kostnadsinformasjon for de tildelte ressursene, og angi opprinnelig plan for prosjektet. Legg til feltet for planlagte kostnader i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen for å vise informasjon om planlagte kostnader. Se gjennom de planlagte kostnadene for aktiviteten til å lage budsjettet for oppgaven og i prosjektet. Sammenligne verdier i feltene Planlagte kostnader og kostnader for å finne ut om aktiviteten fremdeles i henhold til budsjettet. Feltet Kostnadsavvik sammenligner disse to feltene.

Eksempel    Aktiviteten "Skrive forslag" er tildelt Stig og Kristian og skal ta 16 timer fra neste mandag til og med torsdag. Begge har en timepris på 200 kroner. Dette vil bli tidsinndelt som 4 arbeidstimer hver dag de 4 dagene, slik at den tidsinndelte planlagte kostnaden er 800 kroner for hver av de 4 dagene. Når du angir den opprinnelige planen, kopieres de tidsinndelte planlagte kostnadene som planlagte kostnader for denne aktiviteten.

Merknader    Hvis du redigerer innholdet i feltet Planlagte kostnader, har det ikke innvirkning på beregning av planlagte kostnader for aktivitet eller ressurs eller noen av de tidsinndelte planlagte kostnadene for aktiviteten. Hvis du lagrer en annen opprinnelig plan når du har redigert de planlagte kostnadene, overskrives redigeringene av de nye planlagte verdiene.

Planlagte kostnader (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når du lagrer en opprinnelig plan, kopieres de tidsinndelte kostnadsfeltene for ressursen til de tidsinndelte feltene for planlagte kostnader, som kan vises i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Dette er ressurskostnadene som inkluderer opprinnelig arbeid, opprinnelig overtid og kostnader per gang for alt arbeid tilordnet ressursen, fordelt over aktivitetens varighet.

Beste bruksområder    Informasjonen om planlagte kostnader for ressursen blir tilgjengelig når du angir kostnadsinformasjon for ressursen og angi en opprinnelig plan for aktivitetene ressursen er tildelt til. Legg til feltet for planlagte kostnader i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen for å vise informasjon om planlagte kostnader. Du kan se gjennom de planlagte kostnadene for ressursen til å lage budsjettet for ressursen. Du kan sammenligne verdiene i feltene Planlagte kostnader og kostnader for å finne ut om aktiviteten fremdeles i henhold til budsjettet. Feltet Kostnadsavvik sammenligner disse to feltene.

Eksempel     Jens som har en timepris på 100 kroner, er tildelt 15 ulike aktiviteter i løpet av prosjektets varighet. Hvis Jens er satt opp med 8 timer per dag, vil den planlagte tidsinndelte kostnaden være 800 kroner for hver arbeidsdag (8 timer til 100 kroner timen). Hvis Jens er tildelt færre tildelingsenheter, får du kanskje lavere kostnadsverdier. Hvis det er planlagt overtid, får du kanskje høyere kostnadsverdier. Når du angir den opprinnelige planen, kopieres den tidsinndelte planlagte kostnaden som planlagt kostnad for den ressursen.

Merknader    Hvis du redigerer innholdet i feltet Planlagte kostnader, har det ikke innvirkning på beregning av planlagte kostnader for aktivitet eller ressurs eller noen av de tidsinndelte planlagte kostnadene for ressursen. Hvis du lagrer en annen opprinnelig plan når du har redigert de planlagte kostnadene, overskrives redigeringene av de nye planlagte verdiene.

Planlagte kostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når du har en opprinnelig plan, kopieres de tidsinndelte kostnadsfeltene for tildelingen til de tidsinndelte feltene for planlagte kostnader, som kan vises i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Dette er tildelingskostnadene som inkluderer opprinnelig arbeid, opprinnelig overtid og kostnader per gang for tildelingen, fordelt over aktivitetens varighet.

Beste bruksområder    Planlagte kostnader informasjon for tildelingen blir tilgjengelig når du angir kostnadsinformasjon for ressursen, tildeler ressursen til aktiviteten, og angi en opprinnelig plan for prosjektet. Legg til feltet for planlagte kostnader i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for å vise informasjon om planlagte kostnader. Du kan se gjennom de planlagte kostnadene for tildelingen til å angi budsjettet for oppgaven og i prosjektet. Du kan sammenligne verdiene i feltene Planlagte kostnader og kostnader for å finne ut om aktiviteten fremdeles i henhold til budsjettet. Feltet Kostnadsavvik sammenligner disse to feltene.

Eksempel     Aktiviteten "Skrive forslag" er tildelt Stig og skal ta 16 timer fra mandag til og med torsdag. Stig har en standard timepris på 200 kroner. Dette vil bli tidsinndelt som 4 arbeidstimer hver dag de 4 dagene, slik at den tidsinndelte planlagte kostnaden er 800 kroner per dag. Når du utarbeider den opprinnelige planen, kopieres de tidsinndelte planlagte kostnadene som planlagte kostnader for denne tildelingen.

Merknader    Hvis du redigerer innholdet i feltet Planlagte kostnader, har det ikke innvirkning på beregning av planlagte kostnader for aktivitet eller ressurs eller noen av de tidsinndelte planlagte kostnadene for tildelingen. Hvis du lagrer en annen opprinnelig plan når du har redigert de planlagte kostnadene, overskrives redigeringene av de nye planlagte verdiene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×