Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av prognosen. LINEÆR-og PROGNOSE-funksjoner i Microsoft Excel.

Obs!: I Excel 2016 ble PROGNOSE-funksjonen erstattet med PROGNOSE. LINEÆR som en del av de nye prognosefunksjonene. Syntaksen og bruken av de to funksjonene er den samme, men den eldre PROGNOSE-funksjonen vil etter hvert bli avskrevet. Den er fortsatt tilgjengelig for bakoverkompatibilitet, men vurder å bruke den nye PROGNOSEn. LINEÆR (funksjon) i stedet.

Beskrivelse

Beregne, eller forutse, en fremtidig verdi ved hjelp av eksisterende verdier. Den fremtidige verdien er en y-verdi for en gitt x-verdi. De eksisterende verdiene er kjente x-verdier og y-verdier, og den fremtidige verdien forutses ved hjelp av lineær regresjon. Du kan bruke disse funksjonene til å forutse fremtidig salg, lagerkrav eller forbrukertrender.

Syntaks

PROGNOSE.LINEÆR(x; kjente_y; kjente_x)

– eller –

PROGNOSE(x; kjente_y; kjente_x)

PROGNOSEN/PROGNOSEN. LINEÆR funksjonssyntaks har følgende argumenter:

Argument   

Obligatorisk   

Refererer til   

x

ja

Datapunktet som du vil forutse en verdi for.

kjente_y

ja

Den avhengige matrisen eller det avhengige dataområdet.

kjente_x

ja

Den uavhengige matrisen eller det uavhengige dataområdet.

Merknader

 • Hvis x er ikke-numerisk, prognose og PROGNOSE. LINEÆR returnerer #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis known_y eller known_x er tomme eller ett har flere datapunkter enn det andre, prognose og PROGNOSE. LINEÆR returnerer #N/A-feilverdien.

 • Hvis variansen for known_x er lik null, er PROGNOSE og PROGNOSE. LINEÆR returnerer #DIV/0! som feilverdi.

 • Formelen for PROGNOSE og PROGNOSE. LINEÆR er a+bx, der:

  Formel

  og:

  Formel

  og der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(kjente_x) og GJENNOMSNITT(kjente_y).

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Kjent Y

Kjent X

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Formel

Beskrivelse

Resultat

=PROGNOSE. LINEÆR(30;A2:A6;B2:B6)

Forutsier en verdi for y når en x-verdi på 30 er angitt

10,607253

Prognosefunksjoner (referanse)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×