PROSENTDEL.EKS (funksjon)

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusive) i et datasett.

Syntaks

PROSENTDEL.EKS(matrise; x; [gjeldende_sifre])

Syntaksen for funksjonen PROSENTDEL.EKS har følgende argumenter:

  • Matrise     Obligatorisk. Matrisen eller dataområdet med numeriske verdier som representerer relativ plassering.

  • X     Obligatorisk. Verdien som du vil finne rangeringen for.

  • Gjeldende_sifre     Valgfritt. En verdi som identifiserer antallet signifikante sifre for den returnerte prosentverdien. Hvis den blir utelatt, bruker PROSENTDEL.EKS tre sifre (0,xxx).

Merknader

  • Hvis matrise er tom, er PROSENTDEL. EKS returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis gjeldende_multiplum < 1, er PROSENTDEL. EKS returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis x ikke tilsvarer en av verdiene i matrise, interpolerer PROSENTDEL.EKS for å returnere den korrekte prosentdelen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Formel

Beskrivelse

R esultat

=PROSENTDEL.EKS(A2:A10;7)

Returnerer prosendelen til verdien 7 fra matrisen som finnes i A2:A10.

0,7

=PROSENTDEL.EKS(A2:A10;5,43)

Returnerer prosendelen av verdien 5,43 i samme matrise.

0,381

=PROSENTDEL.EKS(A2:A10;5,43;1)

Returnerer prosendelen av verdien 5,43 i samme matrise og viser bare ett gjeldende siffer i resultatet (standard er 3 gjeldende sifre).

0,3

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×