Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer prosentdelen til en verdi i et datasett. Funksjonen kan brukes til å evaluere den relative plasseringen av en observasjon i et datasett. Du kan for eksempel bruke PROSENTDEL til å evaluere den relative plasseringen av resultatet fra en personlighetstest i en populasjon av testresultater.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om de nye funksjonene, kan du se PROSENTDEL.EKS (funksjon) og PROSENTDEL.INK (funksjon).

Syntaks

PROSENTDEL(matrise; x; [gjeldende_sifre])

Syntaksen for funksjonen PROSENTDEL har følgende argumenter:

  • Matrise     Obligatorisk. Matrisen eller dataområdet med numeriske verdier som representerer relativ plassering.

  • X     Obligatorisk. Verdien som du vil finne rangeringen for.

  • Gjeldende_sifre     Valgfritt. En verdi som identifiserer antallet signifikante sifre for den returnerte prosentverdien. Hvis den blir utelatt, bruker PROSENTDEL tre sifre (0,xxx).

Merknader

  • Hvis matrise er tom, returnerer PROSENTDEL #NUM! som feilverdi.

  • Hvis gjeldende_multiplum < 1, returnerer PROSENTDEL #NUM! som feilverdi.

  • Hvis x ikke tilsvarer en av verdiene i matrise, interpolerer PROSENTDEL for å returnere den korrekte prosentdelen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=PROSENTDEL(A2:A11,2)

Prosentdelen til 2 i området A2:A11. Resultatet er 0,333 fordi tre verdier i settet er mindre enn 2 og seks er større enn 2. Fordi 2 blir funnet i området (celle A8), blir antall verdier som er mindre enn 2, delt på summen av antall verdier som er mindre enn 2 og antall verdier som er større enn 2. Det vil si, 3/(3+6)=0,333.

0,333

=PROSENTDEL(A2:A11;4)

Prosentdelen til 4 i området A2:A11. Fem verdier er mindre enn 4 og fire er større. I eksemplet over er 5/(4+5)=0,555.

0,555

=PROSENTDEL(A2:A11,8)

Prosentdelen til 8 i området A2:A11. Seks verdier er mindre enn 8 og 3 er større. I eksemplet over er 6/(6+3)=0,666.

0,666

=PROSENTDEL(A2:A11,5)

Prosentdelen til 5 i området A2:A11. Til forskjell fra eksemplene over kan ikke 5 finnes i området. PROSENTDEL av 5 beregnes ved å finne en fjerdedel-merket mellom PROSENTDEL av 4 og PROSENTDEL av 8. Dette er (0,555)+(0,25*(0,666-0,555)), eller 0,583.

0,583

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×