Redusere størrelsen på bilder og vedlegg i e-postmeldinger i Outlook

Redusere størrelsen på bilder og vedlegg i e-postmeldinger i Outlook

Bilder og andre vedleggstyper kan variere i størrelse. Mange e-postsystemer, inkludert Gmail, Yahoo og Exchange, begrenser størrelsen på e-postmeldingene du kan sende. Hvis du er bekymret for størrelsen på e-postmeldingene, eller hvis du mottar en melding som sier at e-posten er for stor for å sende, er det flere trinn du kan utføre for å redusere størrelsen på vedlagte bilder og andre dokumenter. 

I tillegg til å begrense størrelsen på enkeltmeldinger, begrenser enkelt e-postsystemer størrelsen på hele innboksen. Siden sendte e-postmeldinger lagres i Sendte elementer-mappen, kan du holde postboksen liten ved å redusere størrelsen på vedlegg. 

Hva vil du gjøre?

Sett inn et bilde

Du kan sette inn et bilde i brødteksten i en e-postmelding ved å plassere markøren i brødtekstområdet, velge Sett inn-menyen, og deretter velge Bilder fra Illustrasjoner-gruppen på båndet. 

Hvis bildet ser for stort ut (eller for lite), kan du bruke skaleringshåndtakene på bildet for å endre størrelsen. 

Endre størrelsen på et bilde

Du kan endre den synlige størrelsen på et bilde, for eksempel hvor mye plass på skjermen det skal ta, uten å endre filstørrelsen eller oppløsningen til bildet. Dette vil imidlertid ikke redusere den totale størrelsen på e-postmeldingen du sender. 

 1. Klikk på bildet for å vise et lite rundt skaleringshåndtak i hvert hjørne på bildet.

  Bildet er nå i meldingen.
 2. Klikk på (eller trykk og hold nede) ett av håndtakene. Dra deretter skaleringshåndtaket mot midten for å redusere størrelsen på bildet, eller bort fra midten for å øke størrelsen på bildet.

Tips!: Det finnes flere skaleringshåndtak i midten på hver side av bildet. Hvis du ønsker å beholde bildets proporsjoner, bruker du skaleringshåndtakene i hjørnene av bildet. Hvis du bruker håndtakene i midten på hver side av bildet, forvrenger du bildet.

Endre størrelsen på et bilde til nøyaktige mål

 1. Merk bildet du vil endre størrelse på.

 2. Angi påkrevd høyde i Størrelse-gruppen på Format-fanen. Bredden endres automatisk slik at den beholder proporsjonene i forhold til høyden.

  Skjermbilde som viser innstillingene for høyde og bredde

Hvis du ønsker å endre høyden og bredden separat, fjerner du merket for Lås størrelsesforhold før du endrer den påkrevde høyden eller bredden i trinn 2.

Komprimere bilder for å redusere filstørrelsen

Komprimering av et bilde opprettholder høyden og bredden til bildet, men reduserer oppløsningen. Lavere oppløsning betyr mindre filstørrelse.

 1. Velg det bildet du ønsker å redusere filstørrelsen på.

 2. Velg Komprimer bilde Komprimere bilder i Juster-gruppen under BildeverktøyFormat-fanen. Det kan hende du bare ser Komprimer bilder-ikonet, avhengig av skjermoppløsningen din.

 3. Velg alternativene for komprimering og oppløsning, og velg deretter OK. Nett (150 ppt) er den vanligste oppløsningen for bilder som ikke skal skrives ut.

Viktig!: Hvis du komprimerer et bilde for å redusere filstørrelsen, endres detaljmengden som beholdes fra kildebildet. Dette betyr at bildet kan se annerledes ut etter komprimering i forhold til før komprimering.

Når du legger ved et bilde som en fil, vises ikke bildet direkte i brødteksten til e-postmeldingen. Et ikon av bildet vises i stedet under meldingsemnet. For bildefiler ser du også en liten forhåndsvisning av bildet, sammen med navnet og størrelsen på filen. 

Se et miniatyrbilde av bildet ditt

Hvis bildevedlegget er for stort, kan du be Outlook om å endre størrelsen på bildet når du sender meldingen. 

 1. Velg Fil.

 2. Hvis bildet er stort, ser du denne meldingen: Noen mottakere kan kanskje ikke motta denne meldingen på grunn av bildevedlegg. Hvis størrelsen minskes på store bilder, kan det bidra til at meldingen blir levert. Skalerte bilder vil ha en maksimal størrelse på 1024x768 piksler. 

 3. Velg Endre størrelsen på store bilder når jeg sender denne meldingen.

 4. Velg PIL VENSTRE øverst til venstre på skjermen for å gå tilbake til meldingen. Skriv meldingen, og når du velger Send, endres størrelsen på alle bildevedlegg automatisk. 

Obs!: Hvis du bygger inn bildet i brødteksten i meldingen ved bruk av Bilde-kommandoen i Illustrasjoner-gruppen, slik at bildet vises i meldingen, er ikke funksjonen for endring av bildestørrelse tilgjengelig.

Dokumenter, regneark, PDF-filer og andre filtyper kan variere i størrelse. Det er flere metoder du kan bruke for å holde størrelsen på e-postmeldingen og vedleggene liten når du sender slike filer.

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du reduserer størrelsen på bildefiler, kan du se delen Sette inn og endre størrelsen på et bilde i brødteksten i en e-postmelding.

Sende en kobling til filen

 1. Velg Legg ved fil fra båndet i e-postmeldingen.

 2. Velg filen.

 3. Hvis filen allerede er lagret i OneDrive, OneDrive for Business eller et SharePoint-område, kan du velge Send en kobling. Dette legger ved en snarvei til bildet i e-postmeldingen, men ikke selve meldingen. Mottakere kan åpne snarveien og laste ned eller åpne filen.

Kopiere en delingskobling fra en annen skylagringsleverandør

Med de fleste skylagringstjenestene, som for eksempel Dropbox eller Google Disk, kan du opprette en kobling til filen som du kan dele med andre. Du kan se hjelpefilene deres for mer informasjon om hvordan du får tak i en slik delingskobling. Når du har en slik kobling, limer du den inn i brødteksten i e-postmeldingen.

Komprimere filene før sending

De fleste filer kan komprimeres til en ZIP-fil for å redusere størrelsen. Med Windows kan du opprette og åpne ZIP-filer uten ekstra programvare. 

 1. Naviger til mappen som inneholder filen du ønsker å sende.

 2. Velg en fil. Hvis du ønsker å se flere filer, kan du trykke og holde nede CTRL mens du klikker på hver fil.

 3. Høyreklikk på utvalget, velg Send til > Komprimert (zippet) mappe.

 4. Dette oppretter en ny ZIP-fil som inneholder filen eller filene du valgte i trinn 2. Navnet på ZIP-filen er valgt automatisk fra navnet til den opprinnelige filen. 

 5. Du kan enten gå tilbake til e-postmeldingen og velge Legg ved fil fra båndet, eller høyreklikke på den nye ZIP-mappen, velge Send til > E-postmottaker for å åpne en ny e-postmelding der filen allerede er lagt ved. 

Hva vil du gjøre?

Sett inn et bilde

Du kan sette inn et bilde i brødteksten i en e-postmelding ved å plassere markøren i brødtekstområdet, velge Sett inn-menyen, og deretter velge Bilder fra Illustrasjoner-gruppen på båndet. 

Hvis bildet ser for stort ut (eller for lite), kan du bruke skaleringshåndtakene på bildet for å endre størrelsen. 

Endre størrelsen på et bilde

Du kan endre den synlige størrelsen på et bilde, for eksempel hvor mye plass på skjermen det skal ta, uten å endre filstørrelsen eller oppløsningen til bildet. Dette vil imidlertid ikke redusere den totale størrelsen på e-postmeldingen du sender. 

 1. Klikk på bildet for å vise et lite rundt skaleringshåndtak i hvert hjørne på bildet.

  Bildet er nå i meldingen.
 2. Klikk på (eller trykk og hold nede) ett av håndtakene. Dra deretter skaleringshåndtaket mot midten for å redusere størrelsen på bildet, eller bort fra midten for å øke størrelsen på bildet.

Tips!: Det finnes flere skaleringshåndtak i midten på hver side av bildet. Hvis du ønsker å beholde bildets proporsjoner, bruker du skaleringshåndtakene i hjørnene av bildet. Hvis du bruker håndtakene i midten på hver side av bildet, forvrenger du bildet.

Endre størrelsen på et bilde til nøyaktige mål

 1. Merk bildet du vil endre størrelse på.

 2. Angi påkrevd høyde i Størrelse-gruppen på Format-fanen. Bredden endres automatisk slik at den beholder proporsjonene i forhold til høyden.

  Skjermbilde som viser innstillingene for høyde og bredde

Hvis du ønsker å endre høyden og bredden separat, fjerner du merket for Lås størrelsesforhold før du endrer den påkrevde høyden eller bredden i trinn 2.

Komprimere bilder for å redusere filstørrelsen

Komprimering av et bilde opprettholder høyden og bredden til bildet, men reduserer oppløsningen. Lavere oppløsning betyr mindre filstørrelse.

 1. Velg det bildet du ønsker å redusere filstørrelsen på.

 2. Velg Komprimer bilde fra Juster-gruppen under BildeverktøyFormat-fanen. Det kan hende du bare ser Komprimer bilder-ikonet, avhengig av skjermoppløsningen din.

 3. Velg alternativene for komprimering og oppløsning, og velg deretter OK. Nett (150 ppt) er den vanligste oppløsningen for bilder som ikke skal skrives ut.

Viktig!: Hvis du komprimerer et bilde for å redusere filstørrelsen, endres detaljmengden som beholdes fra kildebildet. Dette betyr at bildet kan se annerledes ut etter komprimering i forhold til før komprimering.

Når du legger ved et bilde som en fil, vises ikke bildet direkte i brødteksten til e-postmeldingen. Et ikon av bildet vises i stedet under meldingsemnet.

Hvis bildevedlegget er for stort, kan du be Outlook om å endre størrelsen på bildet når du sender meldingen. 

 1. Velg Fil.

 2. Hvis bildet er stort, ser du denne meldingen: Noen mottakere kan kanskje ikke motta denne meldingen på grunn av bildevedlegg. Hvis størrelsen minskes på store bilder, kan det bidra til at meldingen blir levert. Skalerte bilder vil ha en maksimal størrelse på 1024x768 piksler. 

 3. Velg Endre størrelsen på store bilder når jeg sender denne meldingen.

 4. Velg PIL VENSTRE øverst til venstre på skjermen for å gå tilbake til meldingen. Skriv meldingen, og når du velger Send, endres størrelsen på alle bildevedlegg automatisk. 

Obs!: Hvis du bygger inn bildet i brødteksten i meldingen ved bruk av Bilde-kommandoen i Illustrasjoner-gruppen, slik at bildet vises i meldingen, er ikke funksjonen for endring av bildestørrelse tilgjengelig.

Dokumenter, regneark, PDF-filer og andre filtyper kan variere i størrelse. Det er flere metoder du kan bruke for å holde størrelsen på e-postmeldingen og vedleggene liten når du sender slike filer.

Kopiere en delingskobling fra en annen skylagringsleverandør

Med de fleste skylagringstjenestene, som for eksempel OneDrive, OneDrive for Business, Dropbox eller Google Drive, kan du opprette en kobling til filen som du kan dele med andre.

Når det gjelder OneDrive or OneDrive for Business, kan du se Dele OneDrive-filer og -mapper. Når det gjelder andre skylagringstjenester, kan du se hjelpefilene for tjenesten for mer informasjon om hvordan du får tak i en delingskobling. Når du har en slik kobling, limer du den inn i brødteksten i e-postmeldingen.

Komprimere filene før sending

De fleste filer kan komprimeres til en ZIP-fil for å redusere størrelsen. Med Windows kan du opprette og åpne ZIP-filer uten ekstra programvare. 

 1. Naviger til mappen som inneholder filen du ønsker å sende.

 2. Velg en fil. Hvis du ønsker å se flere filer, kan du trykke og holde nede CTRL mens du klikker på hver fil.

 3. Høyreklikk på utvalget, velg Send til > Komprimert (zippet) mappe.

 4. Dette oppretter en ny ZIP-fil som inneholder filen eller filene du valgte i trinn 2. Navnet på ZIP-filen er valgt automatisk fra navnet til den opprinnelige filen. 

 5. Du kan enten gå tilbake til e-postmeldingen og velge Legg ved fil fra båndet, eller høyreklikke på den nye ZIP-mappen, velge Send til > E-postmottaker for å åpne en ny e-postmelding der filen allerede er lagt ved. 

Hva vil du gjøre?

Du kan velge bilder på to måter for å redusere størrelsen på dem automatisk og legge dem ved som et vedlegg i en e-postmelding – enten ved å bruke Microsoft Office Outlook eller Windows Utforsker.

Obs!: Det opprinnelige bildet endres ikke. Det er bare kopien av bildet som sendes med endret størrelse.

 1. Opprett en ny e-postmelding i Outlook.

 2. Klikk på Legg ved fil i Inkluder-gruppen på Sett inn-fanen.

  Tips!: Du kan også dra og slippe et bilde fra Windows Utforsker. Bildefilen legges ved i e-postmeldingen.

 3. Klikk på dialogboksvelgeren Inkluder KnappSett inn-fanen.

 4. Klikk på størrelsen til bildet du ønsker å inkludere, i rullegardinlisten Velg bildestørrelse under Bildealternativer i ruten Alternativer for vedlegg .

  Ruten Alternativer for vedlegg

  Obs!: Hvis du bygger inn bildet i brødteksten i meldingen ved bruk av Bilde-kommandoen i Illustrasjoner-gruppen, er ikke funksjonen for automatisk endring av bildestørrelse tilgjengelig.

 5. Når du er ferdig å skrive e-postmeldingen, klikker du på Send.

 1. Åpne Windows Utforsker ved å klikke på Start, og dobbeltklikk deretter på Datamaskin.

  Hurtigtast for å åpne Windows Utforsker er Windows-logoen+E.

 2. Naviger til mappen som inneholder bildet du ønsker å sende.

 3. Velg et bilde. Hvis du ønsker å se flere filer, kan du trykke og holde nede CTRL mens du klikker på hver fil.

 4. Høyreklikk på et valgt bilde, pek til Send til, og klikk deretter på E-postmottaker.

  Dialogboksen Send bilder via e-post vises.

 5. Klikk på Gjør alle bildene mindre, og klikk deretter på OK.

  Dialogboksen Send bilder via e-post

  Obs!: Hvis du ønsker å angi den nøyaktige størrelsen på bildet, klikker du på Vis flere alternativer. Deretter klikker du på størrelsen du ønsker.

  Et nytt Outlook-meldingsvindu vises med det vedlagte bildet.

 6. Skriv inn informasjon om mottaker i Til-, Kopi- og Blindkopi-bokser.

 7. Du kan endre emneinformasjonen i Emne-boksen hvis du ønsker det.

 8. Du kan endre eller skrive inn informasjonen du vil ta med, i brødteksten i meldingen.

 9. Klikk Send.

Følgende er en liste over anbefalt fremgangsmåter når du sender bilder og vedlegg.

 • Legge opp eller publisere store vedlegg    – Hvis du sender vedlegg eller bilder til noen som du er villig til å dele en delt plassering i skyen med, eller på organisasjonsnettverket, kan du inkludere en kobling til plasseringen i e-postmeldingen.

 • Begrense størrelsen på vedleggene    – Dette er en generell veiledning: for tregere tilkoblinger (som mobilenheter) bør du bruke en mindre fil, omtrent 250 kilobyte (kB). Hvis du må sende større vedlegg, må du kontrollere maksimumstørrelsen for meldinger. Administratoren for e-postserveren eller organisasjonen som tilbyr e-posttjenesten, kan gi deg denne informasjonen. Du bør likevel spørre mottakeren hva deres maksimumgrense er. Til slutt bør du ta i betraktning mottakerens Internett-hastighet. Det kan ta lang tid å laste ned et stort vedlegg på en mobil Internett-tilkobling.

 • Sende flere vedlegg ved bruk av flere e-postmeldinger    – Flere mindre meldinger har en større sjanse for å leveres, i motsetning til store meldinger. Denne teknikken kan hjelpe deg med å unngå begrensninger per melding, men grensen for mottakerens postboks kan likevel overskrides. Eventuelle meldinger som mottas etter at en postboks har nådd sin lagringsgrense, kan av og til bli avvist.

 • Bruke formater for komprimerte grafikkfiler    – Det finnes alt for mange formater for grafikkfiler til at vi skal nevne alle her, men av de mest brukte er det beste formatet for e-post .JPG, .PNG og .GIF. De største formatene for grafikkfiler er de som ikke lagres komprimert, som for eksempel .TIF og .BMP (standard filformat for Windows Paint).

 • Bruke mindre originalfiler    – Bilder som tas med en mobiltelefon eller et digitalkamera, har som regel stor størrelse, selv om de lagres i et komprimert filformat som .JPG. Det er ikke uvanlig at enkelt bilde er på mange megabyte. Husk at størrelsen på e-postmeldingen øker med omtrent en tredjedel mens den sendes over Internett. Bruk en innstilling for lavere oppløsning på kameraet ditt når du tar et digitalt bilde. Bruk formater for komprimerte filer, som for eksempel .JPG. Beskjær bilder slik at de bare inneholder det vesentlige i et grafikkprogram.

 • Bruke et filkomprimeringsverktøy    – I tillegg til tredjepartsverktøy inkluderer Windows et filkomprimeringsverktøy som bruker ZIP-formatet for komprimerte filer. Mange filformater for vedlegg kan reduseres ved bruk av et komprimeringsverktøy. Reduksjonen blir minimal med enkelte filformater som allerede er lagret i et komprimert format. En TXT-fil i Notatblokk reduseres dramatisk, mens en JPG-fil ikke gjør det. JPG-filformatet er allerede et komprimert filformat.

 • Se gjennom Sendte elementer-mappen    – En kopi av alt du sender, beholdes som standard i Sendte elementer-mappen. Dette øker størrelsen på Outlook-datafilen (.PST) som med enkelte kontoer kan telle mot postboksens størrelsegrense fordi de sendte elementene lagres på e-postserveren din.

Viktig!: Hvis du komprimerer et bilde for å redusere filstørrelsen, endres detaljmengden som beholdes fra kildebildet. Dette betyr at bildet kan se annerledes ut etter komprimering i forhold til før komprimering. På grunn av dette bør du komprimere bildet før du tar i bruk en kunstnerisk effekt.

Se også

Sende store filer med Outlook

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×